Slydregt.NU pleit voor invoering van raadgevend referendum in Sliedrecht, ondanks kritiek van andere fracties

In de gemeenteraadsvergadering van 16 mei 2023 heeft Slydregt.NU gepleit voor de invoering van een referendumverordening in de gemeente. Ondanks negatieve reacties van andere gemeenteraadsfracties, blijft Slydregt.NU vasthouden aan het belang van burgerparticipatie en het vergroten van het vertrouwen tussen inwoners en de lokale overheid.

De voorgestelde referendumverordening heeft als doel inwoners de mogelijkheid te geven zich uit te spreken over actuele politieke kwesties met grote maatschappelijke impact. Slydregt.NU benadrukt dat democratie meer behelst dan slechts eenmaal in de vier jaar een stem uitbrengen, en dat een referendum de binding en het vertrouwen tussen inwoners en de lokale democratie kan vergroten.

Hoewel andere fracties de zorgen uiten dat kiezers mogelijk niet voldoende geïnformeerd zijn voor raadgevende referenda, zet Slydregt.NU zich in voor het betrekken van inwoners bij belangrijke besluiten die invloed hebben op de gehele samenleving. Hoewel een correctief bindend referendum op dit moment nog niet mogelijk is op grondwettelijk niveau, ziet Slydregt.NU het raadgevend referendum als een positieve stap in de juiste richting om de kloof tussen politiek en samenleving te verkleinen.

Een ander argument dat Slydregt.NU naar voren brengt, is dat een referendum inwoners aanmoedigt om actief deel te nemen aan het publieke debat over gemeenschappelijke belangen. Door inwoners te stimuleren een mening te vormen en deel te nemen aan de discussie, wordt de betrokkenheid vergroot en kan er een breder draagvlak ontstaan.

Ondanks de kritiek van de overige gemeenteraadsfracties op de vermeende ‘ondeskundigheid’ van kiezers, bleek PRO Sliedrecht positief te staan tegenover het voorstel van Slydregt.NU. Zij erkennen het belang van burgerparticipatie en onderstrepen de waarde van een referendum als democratisch instrument. Mogelijk kunnen zij ons voorstel wel steunen.

Slydregt.NU wijst op de bevoegdheid van de gemeenteraad om verordeningen vast te stellen die zij in het belang van de gemeente nodig acht. Zij dringen erop aan om de Referendumverordening gemeente Sliedrecht 2023 in te voeren, waarbij gebruik is gemaakt van het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit december 2019.

”Hoewel het voorstel van Slydregt.NU nog steeds op weerstand stuit bij de andere gemeenteraadsfracties, blijft de partij vastberaden om het vertrouwen tussen inwoners en de lokale overheid te vergroten door middel van meer burgerparticipatie. Daarom brengt Slydregt.NU de referendumverordening op 30 mei a.s. gewoon in stemming.” zegt fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s