Slydregt.NU wenst iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2021

Het jaar 2020 staat helaas nog steeds in het teken van Corona. Wij hebben hard gewerkt en onze partij duidelijk op de kaart gezet in de Sliedrechtse politiek. Voor 2021 zijn we van plan ons realistisch politiek geluid nog meer te laten horen in de Raad. Wij zijn die oude politiek die nog steeds met ons geld loopt te smijten zonder een concreet plan meer dan zat. Het belang van onze achterban staat bij ons voorop. We verwachten groot te worden, dus zoeken we mensen die ons actief gaan steunen met het schrijven van een nieuw verkiezingsprogramma en eventueel in 2022 op de verkiezingslijst komen te staan. Mocht u interesse om actief te worden voor Slydregt.NU dan kunt u contact met ons opnemen via slydregt.nu@gmail.com. Laten we samen Sliedrecht weer groeien en bloeien!

Hierbij wenst Slydregt.NU u gezellige kerstdagen en een gezond Coronavrij, veilig en voorspoedig nieuwjaar!!!

Slydregt.NU is niet van het verduurzamen

Voor ”Bij ons in Sliedrecht” (gemeentemagazine) moest de fractie van Slydregt.NU de nodige vragen beantwoorden. Aan de hand van de beantwoording van deze vragen kan de Sliedrechter een beeld vormen waarvoor Slydregt.NU staat. Wij staan voor een realistische en zakelijke politiek meer hierover kunt u in dit artikel lezen.

1: Wat maakt het volgens Slydregt.NU fijn wonen in Sliedrecht?

Sliedrecht is een dorp waar iedereen elkaar wel kent en op wat voor manier dan ook in verbinding met elkaar staat. Via werk, sport of recreatie. Tevens is er nog sociale controle en kijken de mensen nog naar elkaar om en helpen elkaar waar nodig. Ook is alles binnen handbereik in het dorp. Sport, winkels en recreatie zijn dichtbij. Ook heeft Sliedrecht een goede geografische ligging. Natuur om de hoek, de Alblasserwaard en het Groene Hart op fietsafstand. Ligt het Nationale Park de Biesbosch aan de overkant van de Merwede. Ook de grote steden zoals Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zijn allemaal binnen 1 uur reizen te bereiken.

2: Wat maakt het volgens Slydregt.NU fijn werken in Sliedrecht?

In Sliedrecht heerst er qua werken de Rotterdamse mentaliteit “ niet lullen maar poetsen” de  Sliedrechter is een harde werker. Tevens zijn we nauw verbonden met de scheepsbouw en baggerindustrie waardoor er veel kennis en kunde is onder de Sliedrechters op dit gebied. Hierdoor is er veel werk in- en rondom Sliedrecht. Daarnaast is Sliedrecht een grote speler in de zorg en hierdoor zijn veel Sliedrechters werkzaam in de zorg.

3: Wat maakt het volgens Slydregt.NU fijn recreëren in Sliedrecht?

Recreëren in Sliedrecht is lastig. Vissen is bijna niet mogelijk door de sloten die altijd dicht liggen door het kroos en waterplanten (achterstallig onderhoud) In de haven of rivier heb je vaak vergunningen nodig om te mogen vissen. Ook zwemmen is niet mogelijk. Er is een zwembad dat om 16.00 uur dicht gaat in de zomer, waardoor je niet uit je werk even lekker kan gaan zwemmen. Ook zijn er geen strandjes. De horeca is maar beperkt open en op zondag is er helemaal niks te doen in ons dorp. Tevens zijn er al vele verenigingen het dorp uitgejaagd of krijgen van de gemeente geen of nauwelijks medewerking als ze iets willen doen. 

Voor de jongeren is er soms wat te doen omdat SOJS activiteiten organiseert.  Sliedrecht moet op dit gebied meer bruisen en met zijn tijd meegaan. Zorg ervoor dat de grote terrassen ook op zondag open kunnen met live muziek en dat verenigingen ondersteund worden i.p.v. tegengewerkt. Op het vlak van recreatie valt er nog veel winst te behalen voor Sliedrecht!

4: Waarom vindt Slydregt.NU fijn wonen, werken en recreëren belangrijk in Sliedrecht?

Je moet al zo veel in deze tijd, werk en het gezinsleven in goede banen leiden. Als er dan tijd is voor recreëren dan wil je niet te veel tijd kwijt zijn met reizen. Daarom is het belangrijk dat alles in Sliedrecht aanwezig is. Want je kunt alleen goed presteren als werkgever, ouder of mantelzorger wanneer je ook je ontspanning hebt. Zonder deze balans kun je niet optimaal functioneren als mens. Daarom moet er een hoog voorzieningenniveau zijn voor een dorp van meer dan 25.000 inwoners.

5: Gaan fijn wonen, werken en recreëren wel samen?

Dat zou goed samen moeten gaan. Maar helaas is in Sliedrecht niet voor “ieder wat wils” waardoor veel Sliedrechters die hier werken en wonen buiten het dorp recreëren en winkelen. Dit zou moeten veranderen en daarom zou de strikte zondagsrust verruimt moeten worden zodat Sliedrecht voor alle Sliedrechters leuk wordt om te wonen. 

Wij hebben moties ingediend voor het opheffen van de gereguleerde sluitingstijden in de horeca en opgeroepen voor onderzoek naar strandjes langs de Merwede waar men kan recreëren. Maar keer op keer wordt er geen benodigde meerderheid behaald, omdat de christelijke partijen in samenwerking met de zogenaamde progressieve partijen (PvdA en PRO Sliedrecht) alleen maar die zondagsrust willen behouden. Slydregt.NU streeft naar zondagsvrijheid!

6: Wat doet Slydregt.NU voor een fijn en duurzaam Sliedrecht?

Wij zijn niet zo van het verduurzamen. Dit moet men niet vanuit de Drechtsteden opgelegd krijgen. Maar iedereen moet dit binnen zijn eigen tempo en financiële middelen uit kunnen voeren. In onze ogen is gas nog steeds de beste, goedkoopste en schoonste energiebron op dit moment. 

Het warmtenet gaan ze hier aanleggen. Daar zitten nog zo veel onzekerheden aan dat we liever eerst afwachten tot het goed ontwikkeld is. Er is grote kans dat de Sliedrechters in de winter in de kou komen te zitten en er is een reële kans op aardbevingen door het oppompen van aardwarmte. Ook heeft men dan geen keuze meer van een energie-aanbieder en is overgeleverd aan de monopolie van 1 partij die kan doen en rekenen wat ze wil.

Wij verafschuwen windturbines en zonneweiden die het landschap verpesten. Want jarenlang roept men dat het Groene Hart beschermd moet worden om vervolgens door dezelfde partijen straks volgegooid te worden met windmolens en zonnepanelen. Dit vinden wij onacceptabel en inconsequent. Ga er dan huizen (met zonnepanelen op het dak) bouwen zodat nieuwe generaties in Sliedrecht kunnen wonen.

7: Hoe kunnen inwoners zelf bijdragen aan een fijne en duurzame leefomgeving?

Door hun huis te isoleren, zonnepanelen op het dak te leggen en wat zuiniger met water en gas om te gaan. En door geen rotzooi op straat te gooien en op en rond hun eigen huis de boel netjes en schoon te houden.

Bron: Bij ons in Sliedrecht, editie 2021.

V.l.n.r. Boudewijn Brandwijk, Mark Jongeneel en Gert Jongeneel. (Fotografie: Ilselsabella.com)

Elk nadeel heb z’n voordeel

Twee van de drie wethouders in de gemeente zijn niet woonachtig in Sliedrecht. Daarenboven heeft Sliedrecht momenteel een waarnemend burgemeester. Slydregt.NU is tegenstander van wethouders van buiten de gemeente. Toch kent ieder nadeel – gelukkig – een voordeel zoals de legendarische Cruijff zo treffend stelt. Sliedrecht heeft de laatste jaren gesukkeld met het ongewijzigde beleid van een zichzelf vele malen overleefde coalitie. Dit laat zijn sporen inmiddels ook zien. Door Corona is echter alles anders. Het huidige college heeft weinig met het politieke verleden van Sliedrecht en heeft (noodgedwongen) gekozen voor een pragmatische en zakelijke aanpak van het toekomstige beleid. De nieuwe insteek wordt breed gedragen in de raad. Daarnaast heeft de eigen rekenkamer een doorwrocht rapport geproduceerd over de stagnerende grote projecten. De gemeente is geen projectontwikkelaar en moet meer ruimte geven aan ontwikkelaars en belanghebbenden. De raad moet duidelijke kaders stellen en concrete doelen bewaken. De raad is echter meer van de grote lijnen. Dit beleid heeft wortel geschoten en mondt uit in een jaarlijkse herhaling van soortgelijke budgetten. Steeds meer van het zelfde met dezelfde vage doelen, die nog in de loop van het jaar uitgewerkt moeten worden met dezelfde oplossingen. Het gevolg is veelal het begeleiden en voorlichten van inwoners zonder resultaten te meten, het inwinnen van (veel extern) advies en ondersteuning bij het uitwerken van beleid zonder de resultaten te evalueren en vruchteloze pogingen om het gedrag van inwoners te beïnvloeden zonder resultaten te meten. Weggegooid (belasting)geld! Het gaat van de grote hoop dus is het niemand zijn probleem, maar de hondenbelasting kan hierdoor niet worden afgeschaft. Wij moeten ons richten op concrete speerpunten. Het burgemeester Winklerplein moet op orde. Het voorzieningen niveau zal door een uitgebreid winkelaanbod op de Nijverwaard, het Winklerplein en op de Kerkbuurt op peil blijven. De voetbal en andere sportverenigingen hebben recht op concreet perspectief. Voldoende woningen voor alle doelgroepen in het bijzonder starters. Er zal eindelijk woningbouw plaatsvinden op het Watertorenterrein. De horecaondernemers mogen in de toekomst hun eigen sluitingstijden gaan bepalen. In heel het dorp mogen winkels open en mogen evenementen georganiseerd worden op zondag. Sliedrecht zal door een lightrailverbinding verbonden worden met Rotterdam. Deze ontwikkelingen zullen er aan bijdragen dat Sliedrecht na 2030 ook haar zelfstandigheid kan behouden en niet wordt opgeslokt in een fusiegemeente. Het wordt dus tijd dat wij als gemeenschap out of the box durven te gaan denken en met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van ons dorp.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 3 december 2020.

Deze column is geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Sociale visie

Er is een toenemende trend zichtbaar van niet sporters van 54,6 naar 61%. Betekent dat veel mensen niet lid zijn van een vereniging. Toch denk ik dat Sliedrechters nog genoeg bewegen. Ik zie voor mijn huis altijd mensen langs lopen als ik de hond uitlaat zijn er altijd mensen aan de wandel. We zijn dan niet sportief maar bewegen zeker.

Er word 5,5% Fte ingezet om sport en cultuur onder kinderen te stimuleren. Word dit ook al niet van uit school gedaan? Wat is de meerwaarde hiervan?

Een sterke sociale samenhang is er zeker in Sliedrecht en deze moeten we beschermen. Daarom baart het ons zorgen dat het aantal meldingen van verwarde personen met bijna 5 % gestegen is. Sliedrecht is heel verdraagzaam. Maar we moeten oppassen dat wijken of gebieden niet overbelast raken. Met verwarde personen.

School

Een vraag aan het college is er al iets bekend over de impact van corona op schooladvies? Of over de risico’s op onderwijs achterstand? Zijn er deze zomer al signalen van geweest? Deze cijfers zijn er misschien nog niet maar andere cijfers moeten toch wel meer up to date kunnen. Zoals bijvoorbeeld het aantal jongeren zonder werk en onderwijs. Wat in 2014, 920 jongeren waren wat lager is als het landelijke gemiddelde van 975 jongeren. Maar wat zegt dit nu over 2020? Er word veel gedaan om kinderen mee te laten draaien op school. Maar college zou u mij de meerwaarde van stichting leergeld kunnen uitleggen? Want wat doen zij nu wat wij als gemeente of scholen in Sliedrecht al niet doen? Ik zei het net al dat de cijfers soms zo weinig zeggen als ze al 4,5 of 6 jaar oud zijn. En met cijfer die meer up to date zouden zijn. Zouden we een beter beeld krijgen.

De sociale visie

Het doet ons goed om te zien dat er 200 inwoners hun bijdragen hebben geleverd. Maar hoe is deze vorm van burgerparticipatie gegaan? En was dit het verwachte resultaat?

Een goede woonplek is belangrijk voor iedere Sliedrechter. Daarom word er door de gemeente Sliedrecht geïnvesteerd in een evenwichtige woningvoorraad. Maar wat word er bedoelt met evenwichtig?

We krijgen van de landelijke overheid wel is nieuwe wetgeving. Zo ook de nieuwe wet inburgering. Wij zijn blij dat de eisen aangescherpt worden. Omdat wij denken dat er zo een betere basis gecreëerd word om mee te draaien in de samenleving.

Er is een sterke sociale structuur in Sliedrecht. Het voorbeeld om ontmoeting te faciliteren in multifunctionele gebouwen. Wat is een voorbeeld daarvan?

Om voor iedereen gelijke kansen te creëren is een mooie streven. Wel wil ik zeggen dat dit niet betekent dat iedereen gelijke uitkomsten heeft. En er ook niet een oneindigheid is aan kansen.

Het is goed om te zien dat er ook naar de toekomst gekeken word. En er aan een toekomst bestendig bonkelaarhuis gewerkt word.

Dan had ik nog 2 vragen. De zin mantelzorgers bewust maken dat ze mantelzorger zijn? Wat is de gedachte hierachter? Passende ondersteuning voor de inwoners hoe flexibel is dit budget?

Dit is een woordvoering van ons burgerraadslid Boudewijn Brandwijk

Oude wijn in nieuwe zakken

Slydregt.NU veroorlooft zich na nauwkeurige lezing van de begroting 2021 de voor ons liggende begroting te niet anders kwalificeren dan met het predicaat “oude wijn in nieuwe zakken”. Zoals u weet heeft u Slydregt.NU aangenaam verrast met de kadernota 2021. Slydregt.NU heeft niet anders verwacht dan dat u in deze begroting strategische keuzes zou maken. Het is echter nog veel van hetzelfde, zij het – in goed Nederlands – wel “geframed” in de kadernota 2021. 
 

In de eerste plaats onderkent Slydregt.NU met het college dat COVID-19 een grote impact heeft op ons allemaal en niet slechts op de begroting 2021. Na de eerste golf lijkt de huidige tweede golf een desastreuze impact te hebben op onze economie en kondigen zich daadwerkelijk faillissementen aan en verlies van werkgelegenheid in onze directe omgeving. Het is dan ook maar de vraag of de voorgestelde begroting kan worden uitgevoerd zoals voorzien. Er is een grote kans dat dit door financiële dan wel andere omstandigheden niet mogelijk zal blijken. De door het college geschetste risico’s in 1.6.2 zijn zeker niet denkbeeldig en/of limitatief. Slydregt.NU is daarom van mening dat men voorzichtig om moet springen met de reserves en niet overmoedig moet gaan spenderen uit de Eneco-gelden. 
 
Dit brengt ons op het zo spontaan gecreëerde “Dorpsfonds”  Slydregt.NU is van mening dat zorgvuldig moet worden gedefinieerd met welk doel dit fonds in het leven is geroepen. Is het de bedoeling dat het college naar eigen goeddunken en inzicht uit dit fonds kan gaan putten om – zoals zij dit zelf stelt – door (nog te verwachten) kosten door corona te dekken en de effecten ervan in het dorp te dempen door investeringen in de lokale economie, sport en cultuur uit te lokken. Het college bedoelt kennelijk met kosten: “De kosten betrekking hebbende op kosten voor extra bestuurlijke inzet, extra beleidsmaatregelen rondom subsidies, derving van huur van gemeentelijk vastgoed en lagere inkomsten uit retributies, leges en belastingen”. Slydregt.NU weet niet wat de raad voor ogen staat, maar Slydregt.NU denkt aan giften rechtstreeks aan inwoners in noodsituaties en niet aan ondersteuning van de gemeente zelf. De gemeente ziet het dorpsfonds als aanvulling op “wat zij nu ook al doet” zoals effecten in het sociaal domein zoals extra uitgaven (bijzondere) bijstand schuldhulpverlening en jeugd- en maatschappelijke ondersteuning. Ook verwacht het college nog aanvullende maatregelen nodig te hebben ten behoeve van inwoners, ondernemers en/of maatschappelijke partners waarvan de kosten ten laste komen van het dorpsfonds. Kennelijk komen de inwoners op de laatste plaats. Het is Slydregt.NU evenmin duidelijk waarom de kosten van de genoemde categorieën ten laste (moeten) komen van het Dorpsfonds. Volgens Slydregt.NU is hier tot op heden geen besluit over genomen en zou het goed zijn dit uitdrukkelijk wel te doen teneinde de toekomst van het dorpsfonds te borgen. 
 

Het college heeft in Hoofdstuk 3 de vijf programma’s uit de kadernota 2021 opgenomen. Elk programma begint met een inleiding. Daarna volg zoals het college stelt: “Wat we er voor gaan doen in 2021”. Er zijn ook twee type indicatoren opgenomen. Enerzijds lokale indicatoren in de programma s, die het mogelijk maken te sturen en verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Anderzijds de verplichte indicatoren volgens waar staat je gemeente.nl. Slydregt.NU juicht het invoeren van een vorm van “performance management” uiteraard van harte toe. Alle begin is moeilijk, maar het moet haar wel van het hart dat “wat we ervoor gaan doen in 2021” uiterst vaag is, niet concreet en niet specifiek. Kwalitatieve en/of kwantitatieve normen worden niet of nauwelijks gegeven, terwijl niet tijdgebonden is aan bijvoorbeeld tussenrapportages en/of begrotingsjaar. Slydregt.NU wijst op het recente onderzoek van de rekenkamer. In dit onderzoek is juist nadrukkelijk gewezen op het ontbreken van deze kaders met als gevolg de problemen bij de grote projecten. Het is niet zo niet goed en Slydregt.NU is van mening dat de begroting niet kan worden vastgesteld voor de doelen concreet zijn omschreven met (tussentijdse) indicatoren. Als voorbeeld wijst Slydregt.NU op het budget samenwerken inde regio op pagina 29. Waar de indicatoren zijn omschreven als “We benutten sturingsmogelijkheden die voorhanden zijn om de eigenaars- en opdrachtgeversrol voor SDD goed in te vullen” en “we maken maatwerkafspraken met GRD/SDD die aansluiten bij de (ondersteunings) vraagstukken in Sliedrecht”. Jammer, volgens Slydregt.NU net niet goed genoeg, terwijl het streven Slydregt.NU zeker aanspreekt. 
 

Voorts wijst Slydregt.NU op het gesteld betreffende beleidsindicatoren 31.4 op pagina 31.Hierin wordt verwezen naar streefwaarden en gemeten recente waarden. Slydregt.NU begrijpt dat het college de gemeten waarde wil verbeteren door de streefwaarde als norm. Zij stelt dat dit realistisch is. In de tekst wordt dit echter niet onderbouwd, terwijl bij Slydregt.Nu de vraag rijst of de kosten ten behoeve van het nastreven van de hogere norm wel worden gerechtvaardigd door voldoende toegevoegde waarde. Slydregt.NU is van mening dat deze afweging moet worden gemaakt. 
 

Het is op grond van het vorenstaande dat Slydregt.NU van mening is dat vrijwel alle budgetten in programma 3 “Ruimte” tekortschieten. Het is toch niet zo moeilijk. Wat wil je nu concreet bereiken en wat kosten de doelen en de (sub)doelen? Hoe kan de raad meten of de gestelde doelen (tijdig) worden behaald. Hoe krijgt de raad inzicht in de kosten baten analyse en is er voldoende toegevoegde waarde. 

Besluitvormende vergadering 10 november 2020

Slydregt.NU gaat niet haar inbreng van vorige week herhalen dus daarom zullen we vanavond kort zijn. Wij zijn niet kapot van het Dorpsfonds waarbij het College de vrijheid krijgt om de Enecogelden naar eigen inzicht te besteden Wij vinden dat het wel geborgd moet worden dat het dus niet naar willekeur besteed moet worden. Slydregt.NU van mening is dat vrijwel alle budgetten in de begroting tekortschieten. Het is toch niet zo moeilijk. Wat wil men nu concreet bereiken en wat kosten de doelen en de (sub)doelen? Hoe kan de raad meten of de gestelde doelen (tijdig) worden behaald. Meten is immers weten. Hoe krijgt de raad inzicht in de kosten baten analyse en is er voldoende toegevoegde waarde. Het amendement van de SGP-ChristenUnie draagt bij om de doelen beter te concretiseren daarom zullen wij dit amendement steunen. Als dit amendement aangenomen wordt kunnen wij ook de begroting voor 2021 steunen. Het amendent werd aangenomen dus we konden de begroting voor 2021 goedkeuren.

Gert Jongeneel namens Slydregt.NU aan het woord over de begroting van 2021.

Vaststellen profielschets burgemeester voor Sliedrecht

Sliedrecht is een dorp met een rijke historie. Tegenwoordig is het een dorp met veel potentie. De kansen zijn er om Sliedrecht te laten bloeien en groeien op allerlei terreinen. Slydregt.NU hoopt dat de nieuwe burgemeester deze kansen samen met de gemeenteraad kan benutten. We hebben een stevige woonbouwopgave te realiseren en het voorzieningenniveau moet op peil blijven.

Voor Slydregt,NU moet de nieuwe burgemeester over deze kenmerken beschikken:

  • Slagvaardig
  • Realistisch
  • No nonsens

Wij willen een no nonsens burgemeester, iemand van geen gelul maar aanpakken die hap! In Sliedrecht liggen veel projecten (bijv. het Burgemeester Winklerplein en het Watertorenterrein) stil een nieuwe burgemeester mag dit van ons vlot trekken. De nieuwe burgemeester mag een zijinstromer zijn en hoeft niet lid te zijn van een politieke partij uit het partijkartel. Iemand die partijloos is zal voor Slydregt.NU zelfs de voorkeur hebben. In Sliedrecht moet de nieuwe burgemeester de scheiding tussen kerk en staat in de gaten houden. De niet-kerkelijke- en kerkelijke gemeenschap moeten zich evenveel gehoord voelen. Bepaalde groeperingen moeten niet voorgetrokken worden in kwesties waar religie een rol speelt. Burgemeester worden van ons Baggerdorp is dus een mooie uitdaging.

Wie volgt waarnemend burgemeester Dirk van der Borg op als de nieuwe burgemeester van Sliedrecht? Foto: gemeente Sliedrecht

Bouwen over het spoor

Tijdens de afgelopen Algemene Beschouwingen heeft de raad de seinen op groen gezet voor woningbouw over het spoor. Slydregt.NU heeft bij de stemming hier ook voor gestemd. Dat Sliedrecht-Noord gaat veranderen in de komende 10 jaar is een feit. Sowieso gaat de VV Sliedrecht eindelijk verhuizen en krijgen zij de moderne sportaccommodatie die zij verdienen. Daarnaast komt er woningbouw. Als het aan PRO Sliedrecht, Geduld 2.0 en de PvdA had gelegen dan komen er windmolenparken en zonneweiden in de Sliedrechtse polder. Slydregt.NU kiest dan liever voor woningbouw, omdat zij vindt dat elke Sliedrechter een huis moet kunnen vinden in Sliedrecht. Echter is zij niet voor woningbouw tegen elke prijs. Zij stelt wel voorwaarden met betrekking tot kwaliteit en diversiteit.. 

Slydregt.NU wil geen “revival van de nieuwbouwwijkjes bij de plattelandsdorpen in de Alblasserwaard in het nieuwe bouwgebied Sliedrecht-Noord. Sliedrecht boven de spoorlijn leent zich voor een parkachtige bebouwing met diversiteit in het woningaanbod met woningen voor iedere beurs. Het door de zonering van de Betuwelijn niet voor woningen geschikte gedeelte kan optimaal worden gebruikt ten behoeve van waterpartijen en bosschages naast de voetbal. Als het aan Sydregt.NU ligt verhuist de tennis met de voetbal mee. 

Ons staat voor ogen een strook bosrijke omgeving achter de Betuwelijn met weggetjes, beslist geen straten, en losse kavels met lage bebouwing. Het bosschage moet de Betuwelijn en de woningen op natuurlijke wijze over laten gaan in het polderlandschap.  De landschappelijke waarden moeten zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Bovendien moeten in de nieuwe infrastructuur de huidige ecologische mogelijkheden voor wateropslag goed worden onderzocht en toegepast. Bij de wateropslag zien wij ook graag een strandje met horeca verrijzen. Wat aantallen betreft is 1.250 nogal arbitrair. Onze voorkeur geniet een aan de natuurlijke bevolkingsgroei van Sliedrecht aangepast bouwtempo. Zeker niet bouwen voor alle mogelijke doelgroepen c.q. probleemgroepen, die men elders kwijt moet c.q. kwijt wil. 1.250 woningen bouwen tot 2030 vinden wij alleen noodzakelijk als dit gebeurt voor de Sliedrechter. Wij hopen dat de plannen woningen bevatten voor starters en gezinnen. Slydregt.NU zit niet te wachten op hoogbouw en/of blokkendozen. 

Slydregt.NU geeft het college van burgemeester en wethouders geen carte blanche voor alle type woningbouw over het spoor. Deze woningbouw moet wel aan onze eisen voldoen anders geven wij alsnog een NO GO voor bouwen over het spoor. Deze nieuwe wijk moet passen bij Sliedrecht zodat elke Sliedrechter er trots op kan zijn. 

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 15 oktober 2020.

Deze column is geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Pasjessysteem werkt zwerfvuil en afvaldumpingen in de hand

Dit raadsvoorstel gaat het afvalbeleid radicaal veranderen, Sliedrecht krijgt het pasjessysteem. In Dordrecht hebben ze het pasjessysteem. Met als gevolg dat veel mensen afval naast de containers plaatsen dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid in bepaalde wijken. De resultaten zijn op papier geweldig maar de praktijk wijst anders uit. Illegale dumpingen zullen toe nemen om dat op te laten ruimen zullen de kosten ook oplopen. Wie gaat dit handhaven? Want Sliedrecht beschikt niet over eigen boa’s. Wanneer we boa’s in dienst zouden hebben dan los je dat probleem zelfs niet op. De kosten voor de inzet van boa’s zullen de pan uitrijzen.

De verschillen tussen huishoudens in kosten zullen ook groter worden. Over het algemeen geldt met hoe meer personen in huis, hoe minder dat het aan afval per persoon kost dat een 1-oudergezin met meerdere kinderen per persoon meer betaalt dan een huishouden met 2-verdieners als het gaat om afval. Jonge ouders met kinderen in de luiers hebben natuurlijk ook een andere hoeveelheid afval dan ouders met pubers. Is het eerlijk om die zwaarder te belasten omdat er veel luiers met de vuilnis meegaan? Slydregt.NU vindt van niet omdat hiermee gelijkheidsbeginsel in het geding komt.

Sliedrechters gaan 2 keer betalen voor afvalscheiding, de eerste keer bij de container en de 2e keer op het terrein van HVC in Dordrecht. De scheiding gebeurt namelijk effectiever bij HVC. Daarnaast gaan veel Sliedrechters het niet pikken dat ze meer gaan betalen terwijl ze hun afval scheiden. Goed gedrag wordt afgestraft. Dit valt niet uit te leggen.

Dit raadsvoorstel is puur gericht op gedragsverandering en daarom zal Slydregt.NU tegen dit raadsvoorstel gaan stemmen. € 691.500 is wel erg veel geld voor gedragsverandering, Slydregt.NU denkt dat de ongewenste gevolgen van deze gedragsverandering de gemeente op den duur meer geld en negatieve energie gaat kosten.

De huidige vuilcontainers worden vervangen door containers met het pasjessysteem als het aan het College van B&W ligt.

Algemene Beschouwingen 2021

Hieronder kunt onze woordvoering lezen van de eerste termijn en een verslag over de hoogtepunten c.q. bijzonderheden tijdens de algemene beschouwingen.

Slydregt.NU erkent dat de tijd van pappen en nathouden voorbij is. De tijd van alles een beetje meer is voorbij. Er zullen strategische keuzes moeten worden gemaakt om de continuïteit van Sliedrecht als zelfstandige gemeente veilig te stellen. Het college heeft een eerste stap gezet. Slydregt.NU juicht dit toe. De infrastructuur in Sliedrecht is dringend aan vernieuwing toe. Uiteraard willen wij veilige samenleving en nog meer o.a. evenementen op zondag hier dienen wij een motie voor in. De gemeente kan dit niet alleen en inwoners en bedrijfsleven zullen met de gemeente samen moeten werken om dit ideaal te bereiken. Het ambtelijke apparaat zal aan deze vorm van samenwerking moeten worden aangepast. Het ambtenarenapparaat moet meer met bedrijfsleven en de inwoner gaan communiceren. Er zal meer projectgericht met bedrijven en inwoners moeten worden samengewerkt met het oog op integrale besluitvorming. Aan financiële stabiliteit wordt hard gewerkt en hier moeten nog stappen worden gemaakt.

Infrastructuur

Slydregt.NU wil een sterke en onafhankelijke gemeente. Dit wil niet zeggen dat Sliedrecht niet met andere gemeenten moet samenwerken. De juiste schaalgrootte moet echter zorgvuldig worden geborgd. De GRD schiet zijn doel op vele gebieden voorbij. Er is geen oog voor lokale problemen en de oplossingen zijn niet effectief en zeker niet efficiënt. Slydregt.NU is voor samenwerken met een of meerdere gemeente in de Drechtsteden, maar ook gemeenten buiten de Drechtsteden als dit voor het bereiken van een bepaald doel noodzakelijk is. De ontwikkelingen in het sociaal domein geven aan dat wij lokaal aan de voorkant de besluiten behoren te nemen en voor een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan slechts een ondersteunende rol is weggelegd. In het sociale domein zullen keuzes moeten worden gemaakt voor de toekomstige diensten, die nog kunnen worden aangeboden. Zoals het college terecht stelt moet er sprake zijn van een betere aansluiting op de lokale infrastructuur. Dit geldt met zoveel woorden eveneens voor SDD. De GRD moet slechts uitvoerend zijn, voor zover gewenst en noodzakelijk. Slydregt.NU is van mening dat de schijndemocratie in de vorm van Drechtraad en DSB volkomen overbodig is en door stuurgroepen c.q. projectmanagement per project moet worden vervangen. Slydregt.NU wil geen regionale  bestuurslaag.

Omgevingswet

Slydregt.NU is enthousiast over de doorbraak om te bouwen over de A15, de aaneengesloten bedrijventerreinen, de spoorlijn en de Betuwelijn.  Wij moeten er voor waken dat Sliedrecht-Noord een aparte wijk van Sliedrecht wordt. De door de A15, bedrijventerreinen en spoorwegen gevormde grens is in dit geheel een negatieve factor. Slydregt.NU is van mening dat deze zwakte moet worden omgezet in een sterkte. De grens moet worden geïntegreerd in de ontwikkeling van Sliedrecht en een eigen positie/functie krijgen. De verbinding tussen Sliedrecht Zuid en Sliedrecht Noord moet prioriteit krijgen. Overbrugging c.q  ondertunneling, gedeeltelijke overkapping en overbouwing behoren tot de mogelijkheden. Slydregt.NU ziet de A2 boven Utrecht met geïntegreerde geluidswallen, kantoren, showrooms als mogelijkheid.

Bosrijke en landelijke ontwikkeling

Slydregt.NU wil geen “revival van de nieuwbouwwijkjes bij de dorpen in de Alblasserwaard in het nieuwe woongebied. Ons staat voor ogen een strook bosrijke omgeving achter de Betuwelijn met weggetjes, beslist geen straten, en losse kavels met lage bebouwing. Het bosschage moet de Betuwelijn en de woningen op natuurlijke wijze over laten gaan in het polderlandschap.  De landschappelijke waarden moeten zoveel mogelijk worden geëerbiedigd. Bovendien moeten in de nieuwe infrastructuur de huidige ecologische mogelijkheden voor wateropslag goed worden onderzocht en toegepast. Wat aantallen betreft is 1.250 nogal arbitrair. Onze voorkeur geniet een aan de natuurlijke bevolkingsgroei van Sliedrecht aangepast bouwtempo. Zeker niet bouwen voor alle mogelijke doelgroepen c.q. probleemgroepen, die men elders kwijt moet c.q. kwijt wil. De achtergebleven verkeersstructuur in Sliedrecht is dringend aan herziening toe. Parallelwegen in het kader van de ontwikkelingen langs over en onder de A15, bedrijventerreinen en spoorwegen-zone kunnen een nieuwe verkeersinfrastructuur mogelijk maken.  

Strategische keuzes

Uiteraard dient prioriteit te worden gegeven aan bouwmogelijkheden ten zuiden van de spoorlijn. Het collegestandpunt met betrekking tot het BW-plein spreekt ons aan. Hier kunnen woontorens met parkeergelegenheid worden gerealiseerd zoals bijvoorbeeld “Rondeel”. Hier zou zeker kunnen worden gebouwd volgens het 40:40:20 principe. Ook de Kerkbuurt zal buiten het winkelkerngebied moeten worden omgevormd naar een woonfunctie met hoog- en laagbouw. Het watertorenterrein past ook uitstekend in de toekomstige ontwikkeling van nieuwe en uitdagende woonvormen. Het havenfront kan een unieke ontwikkeling betekenen. Het raadhuis moet wat Slydregt.NU betreft het bestuurlijk centrum van Sliedrecht worden. Slydregt.NU spreekt de groene verbindingen van polder naar zichtbare en toegankelijke rivieroevers met strandjes aan. De huidige bedrijventerreinen moeten ook onverkort bedrijventerreinen blijven. Slydregt.NU staat voor een ideale woon-werk-koppeling.

Energiestrategie

Slydregt.NU is terughoudend met betrekking tot de huidige energietransitie. Teveel technieken blijken onvoldragen. Slydregt.NU is van mening dat de Sliedrechter zelf het initiatief moet nemen en geeft voorkeur aan goede isolatie eventueel aangevuld met individuele verwarmingstechnieken. Slydregt.NU is zeker niet voor collectieve verwarming. Van het “gas los” heeft wat Slydregt.NU betreft nog een lange weg te gaan.

Veilige samenleving

Slydregt.NU steunt een sterke sociale infrastructuur. Thema’s zoals mantelzorg, eenzaamheid en levensloopbestendig bouwen spelen in de nabije toekomst een grote rol en moeten woerden geïntegreerd in de besluitvorming. Slydregt.NU is van mening dat veilige buurten een kerntaak in dit geheel vervullen. Het beleid moet worden ontwikkeld rondom buurtvorming met eigen aangepaste kleinschalige voorzieningen.

Waakzaam

Slydregt.NU vindt tot slot dat het college waakzaam moet zijn op het feit dat instellingen zoals Yulius een behoorlijke wissel trekken op de Sliedrechtse samenleving. Veel Sliedrechters zijn erg tolerant voor mensen met een beperking of met geestelijke problemen. Hier zit wel een grens aan Sliedrechters moeten wel veilig over straat kunnen gaan zonder lastig gevallen te worden. En een ander punt is de overlast door arbeidsmigranten het moet niet zo zijn dat Sliedrechters worden weggepest door arbeidsmigranten die tijdelijk in Sliedrecht verblijven in woonhuizen van speculanten. Wij vinden het daarom dat er niet langer gespeculeerd moet worden met woningen daarom komt Slydregt.NU met een motie waarin het college verzoekt met een notitie te komen, waarin aangegeven wordt hoe groot het probleem is en om te kijken of en hoe lokaal een woonplicht ingevoerd kan worden naar Zwijndrechts voorbeeld.

Tot zover onze woordvoering.

Verloop debat

Onze motie over een onderzoek naar een woonplicht in Sliedrecht is aangenomen. Alleen de VVD heeft tegen gestemd omdat zij hun oren laten hangen naar vastgoedeigenaren. De VVD Sliedrecht is sowieso links (net zoals de Haagse kliek) afgeslagen want ze hebben ook tegen het afschaffen van de hondenbelasting gestemd omdat ze belasting betalen een feestje vinden. Onze motie over evenementen op zondag in Sliedrecht heeft het niet gehaald omdat de PvdA niet de ballen heeft om over een coalitieakkoord heen te stappen. Het pluche zit te lekker en principes zijn maar een bijzaak. Zo blijkt maar weer dat je niet bij de christelijke partijen en de PvdA moet zijn voor de zondagsvrijheid!

Fractievoorzitter Mark Jongeneel namens Slydregt.NU aan het woord tijdens de algemene beschouwingen: “

Niet alleen kijken naar warmtenet, zon- en windenergie

Slydregt.NU vindt de concept RES Drechtsteden onvolledig omdat dat er alleen wordt gekeken naar het opwekken van energie via een warmtenet, zonne- en windenergie. Terwijl er naar alternatieve innovatieve energiebronnen geen onderzoek is gedaan daarom komen wij samen met de VVD met een amendement om dit alsnog te bewerkstelligen.

In de uitwerking van de RES willen we de mogelijkheden van andersoortige energietechnieken (zoals waterstof, getijdenenergie, superkritische watervergassing, kernenergie met Thorium reactoren, infraroodpanelen, innovatieve technieken, etc.) in kaart gebracht zien worden.

De RES, zoals deze nu voor ligt, richt zich wat betreft duurzame elektriciteitsopwekking hoofdzakelijk op bewezen technieken. In de RES wordt het begrip innovatie een aantal keer genoemd, maar we zijn van mening dat innovatieve oplossingen een wezenlijk onderdeel van de energietransitie zullen zijn. Het gaat een grote uitdaging worden om onze doelstellingen te realiseren voor 2050. De context kan echter voor 2030 al veranderen, doordat de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties en ervaringen elke 2 jaar herijkt zal worden.

Nieuwe technieken hebben mogelijk minder ruimtelijke nadelen dan de huidige technieken, maar bovendien kunnen nieuwe innovatieve technieken wel eens veel effectiever en minder belastend zijn. We willen dat huidige alternatieven en toekomstige innovaties opgenomen worden in de RES, zodat we uiteindelijk een betere afweging kunnen maken. Kortom wij willen een compleet beeld hebben van alle technische opties waar geen mogelijkheden worden uitgesloten.

In het warmtenet en windenergie heeft Slydregt.NU weinig vertrouwen. Het warmtenet is ingericht op midden temperatuur (70 graden aanvoer-40 graden afvoeren) terwijl de meeste oudere woningen qua warmte voorziening zijn ingericht op een aanvoer temperatuur van 90 graden Celsius. Dus hoe gaat de gemeente Sliedrecht borgen dat de verwarming van de woningen op peil blijft? Er zal sowieso een upgrade moeten plaatsvinden (zowel in huur als in koop woningen) van de bestaande installaties (lees; meer/andere radiatoren, leidingwerk vervangen, groepen kast upgraden, investering in inductie koken).

Bezint eer ge begint; de techniek is er nog niet klaar voor!!!

Wat kunnen we als gemeente al wel doen? Begin met het beter isoleren en ventileren van woningen, begin met het beter inregelen van de bestaande installaties, op basis van gas (de transitie brandstof voor de komende 20 jaar) en de bestaande CV’s. Slydregt.NU is niet tegen zonne-energie op daken als dit veilig wordt aangelegd als het brandgevaar hierdoor minimaal is.

Deze maatregelen zijn allemaal veel minder ingrijpend voor de gemiddelde Sliedrechter en beter behapbaar qua kosten voor alle partijen (burger, corporatie, gemeente). Dit is voor veel mensen haalbaar en betaalbaar hierdoor neemt het draagvlak toe.

Verloop debat:

Het amendement van ons en de VVD is aangenomen. Hopelijk worden er geschikte alternatieve energiebronnen gevonden en geschikt geacht voor Sliedrecht. Slydregt.NU zit niet op windmolens te wachten in Sliedrecht of bij de buren.