Herinrichting Raadhuis en Gemeentekantoor Sliedrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht heeft de gemeenteraad een krediet gevraagd om het raadhuis en het gemeentekantoor opnieuw in te richten. Het raadhuis wordt (mede) door de coronacrisis niet of nauwelijks gebruikt en het gemeentekantoor beantwoordt door herbestemmingen van het begin af aan al niet erg aan haar doel. Slydregt.NU stemt van harte in met de visie van het college om het monumentale raadhuis in ere te herstellen. Het is haar al jaren een doorn in het oog dat het raadhuis zo wordt verwaarloosd en er zo weinig gebruik van wordt gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders wil er nu een huis van democratie van maken. Het raadhuis moet gaan functioneren als centrum van de samenleving met specifieke aandacht voor ontmoeting en multifunctioneel gebruik. Het college stelt ook – nogal modieus – verduurzaming als doel. Slydregt.NU vindt dit onzin. Verduurzaming is geen doel op zich en behoort onderdeel te zijn van een normale en gebruikelijke renovatie. Slydregt.NU is van mening dat het veel te lang heeft geduurd voor het raadhuis een verdiende onderhoudsbeurt krijgt en dit al in de Coronaperiode zou hebben moeten plaatsvinden. Daarnaast vindt Slydregt.NU dat in het gerenoveerde raadhuis een front-office moet worden gevestigd voor de inwoners van Sliedrecht om snel en drempelloos loketdiensten te kunnen afwikkelen en gemakkelijker in contact te kunnen treden met de bestuurders.

Slydregt.NU is echter mordicus tegen de herinrichting van het gemeentekantoor. Er is sprake van achterstallig onderhoud door het kortzichtige onderhoudsbeleid beleid van vorige colleges, die slechts onderhoud hebben uitgevoerd als dit echt dringend noodzakelijk werd. De noodzakelijke aanpassingen en herinrichting van het gemeentekantoor bedragen nu dan ook een veelvoud van wat bij normaal onderhoud nodig zou zijn geweest. Slydregt.NU is van mening dat de herinrichting van het gemeentekantoor is gebaseerd op een onvoldragen plan.  De gemeente is momenteel haar interne organisatie aan het reorganiseren. Bovendien is er sprake van een enorme ontwikkeling met betrekking tot digitalisering en er is er nog steeds sprake van de effecten van de coronapandemieën. Ook is niet duidelijk hoe de samenwerking in Drechtsteden in de toekomst zal verlopen. Er is behoeft aan een hybride organisatie met front-office in het centrum. In de komen de tijd is er behoefte aan kwaliteit in de ambtelijke organisatie. Het is tijd om een goede en veilige werkomgeving te creëren.

Slydregt.NU ziet dan ook niets in het opknappen van het gemeentekantoor en geeft de voorkeur aan flexibel huren op korte termijn gelet op de huidige ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie. Het gemeentekantoor kan wat Slydregt.NU betreft worden afgestoten. Gelet op de gunstige ligging op het bedrijventerrein moet dit mogelijk zijn. Het lijkt economisch aantrekkelijker elders te huren of te kopen dan het gemeentekantoor met forse investeringen weer “state of the art” te maken voor onbekende gebruikers voor onbepaalde tijd. Het plan is prematuur en het college doet er goed aan de ontwikkelingen met betrekking tot de eigen organisatie af te wachten.

De inwoners in Sliedrecht zijn naar de mening van Slydregt.NU terecht verontwaardigd over de voorgenomen hoge investeringen. Slydregt.NU zal dan ook niet instemmen met het opnieuw inrichten van het gemeentekantoor. De investeringen gaan naar de mening van Slydregt.NU alle perken te buiten. Gemeenten zullen net als hun inwoners keuzen moeten maken. Slydregt.NU ziet dan veel meer in het herinrichten van het oude raadshuis – nota bene – een rijksmonument met een hoge representatieve kwaliteit dan investeren in het gemeentekantoor met enorm veel achterstallig onderhoud zonder enige representatieve uitstraling. Het huidige gemeentekantoor is overigens veel te groot voor de huidige gemeenteorganisatie. Een gedeelte is al verhuurd aan een grote rederij en een gedeelte wordt gebruikt door Drechtsteden voor onbepaalde tijd. Gelet op de nieuwbouw van Drechtsteden is het maar de vraag hoe lang dit nog zal voortduren.

Slydregt.NU wil slechts instemmen met de herinrichting van het raadhuis en in dit verband teven een front-office realiseren. De locatie midden in het dorp is beter dan de locatie van het huidige gemeentekantoor. Op natuurlijke wijze worden activiteiten dan naar het raadhuis verlegd. Het multifunctionele gebruik met horecafaciliteiten zal zo ook meer tot zijn recht komen. Slydregt.NU is tegen de herinrichting van het huidige gemeentekantoor en zal in de komende raadsvergadering een amendement indienen tot herinrichting van het raadhuis en geen herinrichting van het gemeentekantoor.

Aldus Gert Jongeneel, Burgerraadslid Slydregt.NU

Kieslijst 2022

Slydregt.NU maakt kandidatenlijst bekend met nieuw talent.

“We zijn super trots op onze kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Een lijst met nieuw talent en oude bekenden. Daarbij hebben we ook jonge kandidaten op de lijst staan. We hebben een gezellige lijst en iedereen is enthousiast om met de campagne te gaan starten. We hopen op deze manier voor het belang van elke Sliedrechter iets te kunnen betekenen. De verkiezingscampagne is nu echt begonnen. Het worden drukke weken tot 16 maart 2022. We hebben er erg zin in om samen als een mooi team een schitterende score neer te zetten en Sliedrecht weer groots te maken.” Aldus Danny Stierman (secretaris en nummer 5 van de kandidatenlijst) 

“Sliedrecht is een dorp met een rijke traditie waar we trots op mogen zijn en dat mag men in de Raad ook meer uitdragen. We moeten meer voor onze zaak gaan staan en minder over ons heen laten lopen door DuPont/Chemours, de Provincie en het Rijk. Ons verkiezingsprogramma zal gaan over vrijheid, veiligheid, eerlijkheid en meer inspraak voor de Sliedrechter in ons dorp. We proberen gewoon realistisch te blijven en we hopen hiermee het belang van de Sliedrechter te vertegenwoordigen.” Aldus Mark Jongeneel 

Slydregt.NU presenteert kieslijst met bekende en nieuwe gezichten.

Slydregt.NU presenteert verkiezingsprogramma

De campagne is nu echt begonnen. Ons partijprogramma is nu op onze site te vinden op https://slydregt.nu/ Ons verkiezingsprogramma zal gaan over vrijheid, veiligheid, eerlijkheid en meer inspraak voor de Sliedrechter in ons dorp. We proberen gewoon realistisch te blijven en we hopen hiermee het belang van de Sliedrechter te vertegenwoordigen.

Jongeneel gekozen als lijsttrekker Slydregt.NU voor gemeenteraadsverkiezingen 2022

Leden van Slydregt.NU hebben woensdagavond 27 oktober 2021 in de fractiekamer van Slydregt.NU in het raadhuis Mark Jongeneel gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De gehele lijst zal in januari 2022 bekend worden gemaakt dus geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden voor een plek op de lijst. Het verkiezingsprogramma zal in februari 2022 worden gepresenteerd.

“Ik ben blij met het vertrouwen van onze leden. Ik heb er heel veel zin om met een team vol vertrouwde gezichten en met nieuw talent de verkiezingen in te gaan. We gaan voor 4 zetels!”, Aldus Mark Jongeneel. Mark Jongeneel is sinds maart 2018 raadslid in Sliedrecht.

Onze fractievoorzitter en lijsttrekker Mark Jongeneel

Motie Herinrichting Kerkbuurt Oost

Dinsdag 26 oktober jl. lag de motie van D66 over de herinrichting Kerkbuurt Oost op tafel. Natuurlijk heeft Slydregt.NU een mening over deze motie. Ons standpunt over deze motie kunt u hieronder lezen.

Slydregt.NU snapt de overwegingen om voor of tegen de motie te stemmen. Je kunt tegen deze motie stemmen omdat je de indiener niet mag. Dit vinden wij Haagse praktijken laten wij als raad daar boven staan. Jullie weten van ons dat wij D66 landelijk ook een nare globalistische partij vinden. In dit geval kijken wij wat het beste is voor de hoofdgebruikers van Kerkbuurt Oost. Je kunt tegen de motie stemmen dat je echt vindt dat door de herinrichting een duidelijke afscheiding komt tussen het winkelgebied Kerkbuurt en woongebied Kerkbuurt. Slydregt.NU ziet Kerkbuurt Oost als een woongebied. Wij begrijpen dat het woongenot een stuk minder wordt als de weg voor je huis wordt opengesteld voor autoverkeer. Meer geluidshinder en de verkeersveiligheid gaat achteruit. Als Slydregt.NU dan als argument hoort van de voorstanders van dit plan dat er alleen autoverkeer moet komen omdat het dan duidelijk wordt voor het grote publiek waar het winkelgebied begint. Dan denken wij echt dat de raad het denkvermogen van de consument onderschat. Veel Sliedrechters weten echt wel dat de winkelpromenade van de Kerkbuurt begint bij Verschoor en Klein Kleding. Er wordt een paardenmiddel ingezet om dit doel te bereiken. Er zijn ook andere opties om dit te bewerkstelligen. Afbakening door vlaggen, borden of een toegangspoort. Wij zullen daarom de motie van D66 steunen omdat wij de kant kiezen van de hoofdgebruikers van Kerkbuurt Oost en dat hun woongenot gewaarborgd blijft. De herinrichting van Kerkbuurt Oost dient niet het algemeen belang het gaat uiteindelijk alleen maar verliezers opleveren. Het beste zal zijn dat deze raad het plan heroverweegt want de noodzaak en nut ontbreekt om het huidige plan uit te voeren anders had dit plan niet 3 jaar in de la blijven liggen.

D66 heeft deze motie uiteindelijk ingetrokken nadat het College van B&W heeft laten weten dat een extern bureau gaat kijken hoe de Kerkbuurt Oost het beste kan worden ingericht. Slydregt.NU wacht de bevindingen van dit externe bureau met veel interesse af.

Diftar

Diftar is de afkorting voor differentiatie afvaltarieven. Diftar brengt vreugde onder de inwoners, want het door de inwoners aangeboden restafval wordt voor 100% doorberekend. Dit betekent dat veel minder restafval wordt aangeboden. Dit is uiteraard goed voor het milieu en wie wil dit nu niet. Het systeem is vooral bekend als het pasjessysteem. Een dichte afvalcontainer die alleen toegankelijk is met pasje en tegen betaling. De gemeente heeft een onderzoek doen instellen door een extern bureau. Vanuit het kieskompas is er een enquête gemaakt en deze is verspreid onder de inwoners van Sliedrecht. Om te vragen hoe denkt de Sliedrechter hier over. Wil de Sliedrechter gaan betalen per zak? En wat zijn de gevaren? Maar ook over de praktische kant is het handig en gemakkelijke voor elke inwoner. Woensdag 6 oktober jl. kreeg de gemeenteraad de eerste resultaten van het onderzoek het volledige rapport zal eind deze maand volgen. Maar de Sliedrechter heeft terechte zorgen en loopt niet gelijk warm voor een pasjessysteem. Dat was goed te zien in de eerste resultaten. Het is vooral goed te zien hoe de inwoner er over denkt. Want uiteindelijk doen we het in de gemeenteraad voor de inwoner. En een pasjessysteem zou een enorme invloed hebben op het dagelijks leven. Slydregt.NU ziet dan ook niet veel heil in dit pasjessysteem. De ervaringen in gemeenten, die het systeem hebben ingevoerd zijn nogal divers. Er ontstaat een stroom van illegale dumpingen. Complete huisraden, autobanden en zelfs grote zakken etenswaren worden gedumpt bij de afvalcontainers. Dagelijks zijn wijkbeheerders uren bezig om de vele meldingen en dumpingen af te handelen. Het aansturen van ambtenaren en vuilniswagens om de puinhopen op te heffen. Handhavers moeten zakken openen om de overtreder op te sporen met het oog op bekeuringen. Al die vele uren zijn ambtenaren niet beschikbaar voor andere noodzakelijke werkzaamheden. Slydregt.NU ziet veel handhavingsproblemen op ons afkomen en hoge kosten. DE extra inzet van ambtenaren wordt immers door ons allemaal betaald. Slydregt.NU pleit voor een referendum onder de inwoners. Dit is een (schijn)oplossing, die ons allemaal aangaat. Laten we het besluit dan ook met zijn allen nemen!

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 14 oktober 2021. Geschreven door ons burgerraadslid Boudewijn Brandwijk.

SLYDREGT.NU ZOEKT ENTHOUSIAST TALENT

Slydregt.NU is op zoek naar strijdbare Sliedrechters die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraad.

WIE IS SLYDREGT.NU?
Slydregt.NU is de partij die knokt voor een levendig, schoon en veilig Sliedrecht. Door onze inspanningen willen wij Sliedrecht weer laten bloeien. Een Sliedrecht waar geen ruimte is voor stilstand.

Dat doen wij niet door aan de zijlijn te blijven staan! Slydregt.NU neemt haar verantwoordelijkheid onder meer door het dorp mede te besturen. Het doel van Slydregt.NU is een veiliger Sliedrecht, lagere woonlasten (betaalbare woningen), meer ruimte voor activiteiten en jongeren.

Slydregt.NU is kritisch wat betreft integratie, immigratie en klimaathysterie. Die onderwerpen staan bij ons hoog op de agenda.

JOUW MENING IS BELANGRIJK!
Heb jij een mening over wonen, werken en recreëren in Sliedrecht? Spreekt dit jou aan: open en eerlijk, geen woorden maar daden?

Ben jij iemand die actief is en de problemen van de wijkbewoners graag onder de aandacht brengt? Of ben je iemand die problemen praktisch oplost en waar nodig omzet in daadkrachtig beleid?

Meld je dan snel aan bij Slydregt.NU als kandidaat voor de gemeenteraad!

AANMELDEN ALS KANDIDAAT GEMEENTERAADSLID
Stuur voor 18 oktober 2021 je motivatiebrief met CV naar:
Slydregt.NU, t.a.v. de selectiecommissie, Dr. Langeveldplein 20, 3361 HE Sliedrecht of e-mail slydregt.nu@gmail.com.

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Bel dan 0646077339 en vraag naar partijvoorzitter Cees Westerhout.

Slydregt.NU zoekt nieuwe raadsleden.

Kredietaanvraag groot-onderhoud De Lockhorst

Slydregt.NU vindt de Lockhorst onmisbaar als hart van de sportaccommodaties die zullen herrijzen aan deze kant van de A15. Met haar sportzalen en zwembad is de Lockhorst een belangrijke schakel. Dat deze accommodatie een flinke opknapbeurt nodig heeft is met het blote oog waar te nemen. Toch plaatst onze fractie een paar kanttekeningen ten opzichte van het voorliggende raadsvoorstel. Hopelijk kan de wethouder hier ons opheldering over geven in zijn termijn.

Het plan is zo opgesteld dat rekening wordt gehouden met een nog op te stellen advies ‘Toekomstvisie sportaccommodaties’ waar nog een opdracht voor moet worden verstrekt. Als de uitkomsten van dit advies bekend zijn dan kan het krediet van 1,47 miljoen euro – zeer waarschijnlijk – niet toereikend zijn en zelfs hoger uitvallen. Of zien wij dit verkeerd portefeuillehouder? Waarom gaan wij een krediet vaststellen als er nog een advies moet worden ingewonnen?

In het raadsvoorstel wordt het volgende gesteld:

‘’ Het recreatieve gebruik van het zwembad staat onder druk, door het niet voldoen aan wet- en regelgeving (waardoor sluiting dreigt) en door een gedateerde uitstraling die waarschijnlijk ook een lage bezetting tot gevolg heeft.’’


De lagere bezetting heeft andere oorzaken als je je oor ter luister legt bij de Sliedrechter. Men klaagt over de minimale openingstijden en dat men nooit weet welke baden of de glijbaan open zijn. De slechte hygiënische omstandigheden van het zwembad zijn geen publiek geheim meer. De rattenplaag is wel het uiterste. Het is logisch dat men daarom uitwijkt naar natuurwater of naar omliggende zwembaden in andere gemeenten. Er wordt geadviseerd onderzoek te doen naar een betere bezetting van het recreatieve deel en dit toe te voegen aan de opdracht tot het opstellen van een visie op de sportaccommodaties. Dus weer een onderzoek dat duizenden euro’s gemeenschapsgeld gaat kosten. Met gezond verstand kom je al een heel eind volgens Slydregt.NU en heb je geen onderzoek meer nodig als je de huidige exploitatie eens rustig evalueert. Misschien dat de wethouder eens per week kan gaan zwemmen.

Het raadsvoorstel is over het zalencomplex best wel zuinigjes. Zijn de zalen wel in goede staat? Verder zijn wij kritisch om het zalencomplex aan te pakken met het oog op de renovatie van het Raadhuis en de reeds aangenomen renovatie van Elektra. Het Raadhuis zou ook een plek van ontmoeting moeten worden. Slydregt.NU ziet meer in een bestuurlijk centrum. Wij zijn bang dat het zalencomplex van de Lockhorst, Elektra en  het Raadhuis elkaar gaan bijten omdat zij dezelfde functie gaan vervullen. Is hier wel een duidelijke visie op? Is het niet verstandig om eerst een zalenbeleid te ontwikkelen en niet onbeperkt te renoveren en nieuwe zalen te creëren? Het gemeenschapsgeld moet optimaal besteed worden en daarin is er geen plek voor leegstand door onderbezetting.

Gebouwencomplex de Lockhorst (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Nooit oude schoenen weggooien voor men nieuwe heeft

Dinsdag 15 juni 2021 is de regionale energiestrategie behandeld. Daar werd verkondigd dat klimaatverandering 1 van de grootste zorgen is voor de Sliedrechter. In de ogen van Slydregt.NU vindt de Sliedrechter het belangrijker om betaalbaar te kunnen wonen, werk te hebben en gezond en veilig te kunnen recreëren in Sliedrecht.

Wij vinden het niet noodzakelijk dat we van het aardgas afgaan natuurlijk is het wel verstandig om niet afhankelijk te zijn van 1 soort energie. Daarom moet men ook kijken naar alternatieve energiebronnen zoals kernenergie, thorium en waterstof. Zonne-energie, windenergie en aardwarmte leveren te weinig energie of ze zorgen juist dat Sliedrecht onleefbaar wordt. Slydregt.NU vindt dat iedere Sliedrechter de vrije keuze moet behouden op welke energie men zijn huishouden laat draaien. Daar hoort zeker het schone aardgas bij.

Wij zijn voorstander van het opwekken zonne-energie vanaf bestaande objecten zijn wij een voorstander. Dit moet wel op vrijwillige basis gebeuren dit mag nooit door de overheid dwingend worden opgelegd. Daarnaast zijn wij wel van mening dat zonnepanelen veilig moet worden geïnstalleerd zodat het brandgevaar tot het minimum wordt beperkt. Wij zijn tegen het massaal omvormen van groene graslanden tot kunststofvlaktes van pikzwarte zonnepanelen, waaronder alle groen -inclusief de tevens door onze ‘groene’ regering gewenste biodiversiteit- verdort.

Met een Natura 2000 gebied naast de deur lijkt ons de komst van windmolens en zonneweiden een brug te ver. Slydregt.NU gaat niet meewerken aan horizonvervuiling en het verkleinen van de leefomgeving van trekvogels. Daarnaast blijken windmolens laagfrequent geluid te veroorzaken dat verder draagt dan gewoon geluid. Ze zouden bovendien verantwoordelijk kunnen zijn voor grondtrillingen, een recente ontdekking, die nog nader moet worden onderzocht. Het lijkt er op dat windmolens schadelijk zijn voor mens en dier.

Sliedrecht gaat via geothermie aardwarmte winnen. Aardwarmte wordt op een vergelijkbare manier gewonnen zoals schaliegas. Aan het winnen van schaliegas zijn risico’s verbonden. Schaliegas moet met ingewikkelde technieken en chemische stoffen uit steenlagen worden geperst met risico’s op aardbevingen en drinkwatervervuiling.

Men moet nooit oude schoenen weggooien voor men nieuwe heeft. Aardgas moet men niet vervangen maar men moet de mogelijkheden verruimen waar men uit kan kiezen. Geef de Sliedrechter wat te kiezen dat past bij zijn huishouden. Geef de Sliedrechter waar voor zijn geld!

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 18 juni 2021. Geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel.

De visie van Slydregt.NU op Sliedrecht in 2030

Laten we met de raad afspreken dat we Sliedrecht niet langer onderverdelen in Sliedrecht-Zuid en Sliedrecht-Noord. Sliedrecht is één geheel en daar loopt toevallig de A15 en het spoor tussen door. Als we Sliedrecht gezond door willen laten ontwikkelen moeten we stoppen met het onderscheid maken tussen noord en zuid. Overal moeten dezelfde regels gelden want samen uit samen thuis. Winkels boven de A15 open op zondag dan moet dit gewoon voor heel Sliedrecht gelden. Geef de Sliedrechters de vrijheid om te mogen ondernemen op zondag dit geldt tevens voor de sluitingstijden voor de horeca. Laat dit de ondernemers nu is gewoon lekker zelf uitzoeken.

Slydregt.NU zal deze algemene beschouwingen gebruiken om vooruit te kijken en onze visie uiteen te zetten voor Sliedrecht richting 2030 nadat het college dit bij de vorige Kadernota heeft gedaan. Sliedrecht wordt aangesloten op een lightrailverbinding die gaat lopen naar Feyenoord City, deze lijn zal verder langs Papendrecht, Alblasserdam en Ridderkerk gaan. Sliedrecht zal ook een forse bijdrage leveren om de woningnood tegen te gaan. We gaan woningen bouwen in het stationsgebied dit moet dik en goedkoop gebeuren. Deze woningen zijn bedoeld als starterswoningen en sociale woningbouw. Het zal bestaan uit laagbouw geen Tienhoogflats. De Sliedrechter wil een huis met een tuin. Bij de waterberging willen wij dun en duur bouwen. Deze bouwkavels moeten vrij worden gegeven en naar eigen inzicht moet er gebouwd kunnen worden. Er zal wel landelijk gebouwd moeten worden ook hier gaan we niet de hoogte in. Tevens willen we bij de waterberging ook een strandje zien herrijzen met een horecagelegenheid. Het wordt tijd dat Sliedrecht ambitieus wordt. Geen woorden maar daden!

Het vergeven van sociale huurwoningen aan statushouders zal in 2030 ook tot de verleden tijd behoren wij zullen er vandaag de eerste aanzet toe geven om er een motie over in te dienen. Als mensen zich bij Woonkeus melden sluit men zich netjes aan in de rij en krijgt men een huurhuis toegewezen als men aan de beurt is. Slydregt.NU is erg benieuwd hoe het staat met onze motie over de woonplicht die aangenomen is bij de algemene beschouwingen van 2020. Kan de wethouder vertellen hoe het staat met de notitie, waarin wordt aangegeven hoe groot het probleem is dat huizen worden gekocht om deze dan weer te verhuren als verdienmodel zonder er zelf in te gaan wonen en hoe lokaal een woonplicht ingevoerd kan worden.

Nu vragen natuurlijk bepaalde fracties zich af op welke energiebronnen zullen de Sliedrechters over 10 jaar hun huishouden laten draaien. Wij zeggen dat het een combinatie wordt van gas, waterstof en thorium. De Sliedrechter kan zelf de keuze maken met welke energiebron men aan de slag gaat. Windmolens en zonneweiden zullen in 2030 alweer massaal gesloopt worden in Nederland omdat men beseft dat dit net zo’n grote vergissing is zoals de Energiewende in Duitsland. Wel zullen er wel op veel daken van bedrijven en woningen en op geluidsschermen zonnepanelen zijn bevestigd. Sliedrecht zal ook schoner en groener worden qua beplanting. Daarnaast worden de sloten en singels goed onderhouden en wild onkruid op vluchtheuvels en parkeervakken in woonwijken is verleden tijd. Sliedrecht zal bij het afvalbeleid kiezen voor nascheiding en niet voor Diftar waarmee de omliggende gemeenten het schip mee ingaan. Helaas wil de huidige wethouder toch voor Diftar gaan daarom wil Slydregt.NU weten van de wethouder waarom de alternatieven niet eerst goed worden vergeleken met de effecten van dit systeem op korte, middellange en lange termijn?

In 2030 zal Sliedrecht ook een hotel tellen gevestigd langs de A15, in de nabijheid van de op- of afrit van de A15 in Sliedrecht-Oost. Niet op de plaats van Sportpark de Lockhorst, de voetbal en tennis handhaven we op de huidige plaats. Hun onderkomens zullen in 2030 hypermodern zijn. De nieuwe raad zal in 2022 erkennen dat je best van koers mag veranderen als je niet wilt vastlopen op een zandbank. Naast een hotel zullen er ook diverse B&B’s zijn in Sliedrecht. Sliedrecht heeft zich dan namelijk op de kaart weten zetten als toeristische hotspot en zal als opstapplaats dienen voor de waterbus, rondvaarten en vaar-vistochten naar de Biesbosch. Daarnaast kan men vanuit Sliedrecht mooie fietstochten maken door de Alblasserwaard, het Eiland van Dordt en naar Gorinchem. Tot slot zal Sliedrecht bekend staan om haar interactieve Nationaal Baggermuseum met kenniscentrum.

We streven ernaar om inzichtelijk te maken wat de gemeente doet met geïncasseerde heffingen en belastingen. De Sliedrechter moet kunnen terugvinden wat er met zijn betaalde ozb is gerealiseerd in het dorp. Ook zal in de komende collegeperiode de hondenbelasting worden afgeschaft al wordt dit niet lokaal besloten maar nationaal. Slydregt.NU is erg benieuwd hoe de wethouder deze misgelopen inkomsten wil gaan opvangen?

De 3 pilaren van het gemeentebeleid zullen dus gaan bestaan uit wonen, werken en recreatie. Tot zover onze visie van Sliedrecht in 2030 nu gaan we over naar de hedendaagse ergernissen van de Sliedrechter die men liever vandaag dan morgen opgelost ziet voorzitter.

In Sliedrecht wordt het plannen en uitvoeren van werkzaamheden door veel Sliedrechters ervaren als een groot drama. Heeft de gemeente het overzicht van deskundigheid hiervoor wel in huis? Even pas op de plaats en nadenken kan veel ergernis en geld besparen. Niet alles hoeft tegelijk open te liggen. Tot slot ergeren veel Sliedrechters zich aan het weggedrag van verkeershufters. Het weggedrag is ten hemel schreiend. Op de Stationsweg, Thorbeckelaan, Rembrandtlaan, 30 kilometerzones is het bar en boos. Bromfietsen en scooters rijden op fietspaden in plaats van op de rijbaan en bovendien met aanzienlijk hoge snelheden. Kunnen bedrijven die gebruik maken van maaltijdbezorgers hier om mee te beginnen worden aangesproken aangezien die zich hier ook veelvuldig schuldig aan maken. De grootgrutter op het Winklerplein heeft chauffeurs die regelmatig over het trottoir en fietspad rijden. De Sliedrechter ergert zich dood dat handhaving op dit vlak te wensen overlaat.

Fractievoorzitter Mark Jongeneel spreekt namens Slydregt.NU bij de algemene beschouwingen 2021.