Slydregt.NU organiseert jongerenavond

Slydregt.NU vindt dat jongeren ondervertegenwoordigd zijn in de politiek en wilt de Sliedrechtse jongeren betrekken bij de lokale politiek. 11 maart gaan kandidaat raadsleden Boudewijn Brandwijk (22), nummer 2, en Danny Stierman (19), nummer 5, in gesprek met jongeren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de onderstaande link. Meld je aan via de link.

https://forms.gle/fn61pgiiPVnnHyZF9

Boudewijn Brandwijk: “De gemeenteraad heeft enorm veel invloed op de leefomgeving en het leven van jongeren. Daarom is het belangrijk dat jongeren vertegenwoordigd worden in de lokale politiek. En dat er meer met jongeren gesproken wordt.”

Danny Stierman: “Ik vind het vervelend om te zien dat jongeren ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. Ik merk dat de interesse van de jongeren daardoor minder wordt. Het is belangrijk om dicht bij de jongeren te staan en ze bij de lokale politiek te betrekken. Het is daarom goed dat Boudewijn en ik deze jongerenavond organiseren. We hopen op deze manier de jongeren meer te betrekken bij de lokale politiek.”

Het is voor Slydregt.NU heel belangrijk dat jongeren meer vertegenwoordigd gaan worden. We zijn daarom ook een groot voorstander van een jongerenraad.

Podcast Sliedrecht kiest

Slydregt.NU is te gast bij podcast Sliedrecht kiest van Sliedrecht24. Waar we het hebben over wonen, burgerparticipatie en wat nog meer onze plannen zijn. Wie onze kandidaat wethouder is en wat onze ambitie is in aantal zetels. Luister snel in de link hieronder.

Herinrichting Raadhuis en Gemeentekantoor Sliedrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht heeft de gemeenteraad een krediet gevraagd om het raadhuis en het gemeentekantoor opnieuw in te richten. Het raadhuis wordt (mede) door de coronacrisis niet of nauwelijks gebruikt en het gemeentekantoor beantwoordt door herbestemmingen van het begin af aan al niet erg aan haar doel. Slydregt.NU stemt van harte in met de visie van het college om het monumentale raadhuis in ere te herstellen. Het is haar al jaren een doorn in het oog dat het raadhuis zo wordt verwaarloosd en er zo weinig gebruik van wordt gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders wil er nu een huis van democratie van maken. Het raadhuis moet gaan functioneren als centrum van de samenleving met specifieke aandacht voor ontmoeting en multifunctioneel gebruik. Het college stelt ook – nogal modieus – verduurzaming als doel. Slydregt.NU vindt dit onzin. Verduurzaming is geen doel op zich en behoort onderdeel te zijn van een normale en gebruikelijke renovatie. Slydregt.NU is van mening dat het veel te lang heeft geduurd voor het raadhuis een verdiende onderhoudsbeurt krijgt en dit al in de Coronaperiode zou hebben moeten plaatsvinden. Daarnaast vindt Slydregt.NU dat in het gerenoveerde raadhuis een front-office moet worden gevestigd voor de inwoners van Sliedrecht om snel en drempelloos loketdiensten te kunnen afwikkelen en gemakkelijker in contact te kunnen treden met de bestuurders.

Slydregt.NU is echter mordicus tegen de herinrichting van het gemeentekantoor. Er is sprake van achterstallig onderhoud door het kortzichtige onderhoudsbeleid beleid van vorige colleges, die slechts onderhoud hebben uitgevoerd als dit echt dringend noodzakelijk werd. De noodzakelijke aanpassingen en herinrichting van het gemeentekantoor bedragen nu dan ook een veelvoud van wat bij normaal onderhoud nodig zou zijn geweest. Slydregt.NU is van mening dat de herinrichting van het gemeentekantoor is gebaseerd op een onvoldragen plan.  De gemeente is momenteel haar interne organisatie aan het reorganiseren. Bovendien is er sprake van een enorme ontwikkeling met betrekking tot digitalisering en er is er nog steeds sprake van de effecten van de coronapandemieën. Ook is niet duidelijk hoe de samenwerking in Drechtsteden in de toekomst zal verlopen. Er is behoeft aan een hybride organisatie met front-office in het centrum. In de komen de tijd is er behoefte aan kwaliteit in de ambtelijke organisatie. Het is tijd om een goede en veilige werkomgeving te creëren.

Slydregt.NU ziet dan ook niets in het opknappen van het gemeentekantoor en geeft de voorkeur aan flexibel huren op korte termijn gelet op de huidige ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie. Het gemeentekantoor kan wat Slydregt.NU betreft worden afgestoten. Gelet op de gunstige ligging op het bedrijventerrein moet dit mogelijk zijn. Het lijkt economisch aantrekkelijker elders te huren of te kopen dan het gemeentekantoor met forse investeringen weer “state of the art” te maken voor onbekende gebruikers voor onbepaalde tijd. Het plan is prematuur en het college doet er goed aan de ontwikkelingen met betrekking tot de eigen organisatie af te wachten.

De inwoners in Sliedrecht zijn naar de mening van Slydregt.NU terecht verontwaardigd over de voorgenomen hoge investeringen. Slydregt.NU zal dan ook niet instemmen met het opnieuw inrichten van het gemeentekantoor. De investeringen gaan naar de mening van Slydregt.NU alle perken te buiten. Gemeenten zullen net als hun inwoners keuzen moeten maken. Slydregt.NU ziet dan veel meer in het herinrichten van het oude raadshuis – nota bene – een rijksmonument met een hoge representatieve kwaliteit dan investeren in het gemeentekantoor met enorm veel achterstallig onderhoud zonder enige representatieve uitstraling. Het huidige gemeentekantoor is overigens veel te groot voor de huidige gemeenteorganisatie. Een gedeelte is al verhuurd aan een grote rederij en een gedeelte wordt gebruikt door Drechtsteden voor onbepaalde tijd. Gelet op de nieuwbouw van Drechtsteden is het maar de vraag hoe lang dit nog zal voortduren.

Slydregt.NU wil slechts instemmen met de herinrichting van het raadhuis en in dit verband teven een front-office realiseren. De locatie midden in het dorp is beter dan de locatie van het huidige gemeentekantoor. Op natuurlijke wijze worden activiteiten dan naar het raadhuis verlegd. Het multifunctionele gebruik met horecafaciliteiten zal zo ook meer tot zijn recht komen. Slydregt.NU is tegen de herinrichting van het huidige gemeentekantoor en zal in de komende raadsvergadering een amendement indienen tot herinrichting van het raadhuis en geen herinrichting van het gemeentekantoor.

Aldus Gert Jongeneel, Burgerraadslid Slydregt.NU

Kieslijst 2022

Slydregt.NU maakt kandidatenlijst bekend met nieuw talent.

“We zijn super trots op onze kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Een lijst met nieuw talent en oude bekenden. Daarbij hebben we ook jonge kandidaten op de lijst staan. We hebben een gezellige lijst en iedereen is enthousiast om met de campagne te gaan starten. We hopen op deze manier voor het belang van elke Sliedrechter iets te kunnen betekenen. De verkiezingscampagne is nu echt begonnen. Het worden drukke weken tot 16 maart 2022. We hebben er erg zin in om samen als een mooi team een schitterende score neer te zetten en Sliedrecht weer groots te maken.” Aldus Danny Stierman (secretaris en nummer 5 van de kandidatenlijst) 

“Sliedrecht is een dorp met een rijke traditie waar we trots op mogen zijn en dat mag men in de Raad ook meer uitdragen. We moeten meer voor onze zaak gaan staan en minder over ons heen laten lopen door DuPont/Chemours, de Provincie en het Rijk. Ons verkiezingsprogramma zal gaan over vrijheid, veiligheid, eerlijkheid en meer inspraak voor de Sliedrechter in ons dorp. We proberen gewoon realistisch te blijven en we hopen hiermee het belang van de Sliedrechter te vertegenwoordigen.” Aldus Mark Jongeneel 

Slydregt.NU presenteert kieslijst met bekende en nieuwe gezichten.

Slydregt.NU presenteert verkiezingsprogramma

De campagne is nu echt begonnen. Ons partijprogramma is nu op onze site te vinden op https://slydregt.nu/ Ons verkiezingsprogramma zal gaan over vrijheid, veiligheid, eerlijkheid en meer inspraak voor de Sliedrechter in ons dorp. We proberen gewoon realistisch te blijven en we hopen hiermee het belang van de Sliedrechter te vertegenwoordigen.

Jongeneel gekozen als lijsttrekker Slydregt.NU voor gemeenteraadsverkiezingen 2022

Leden van Slydregt.NU hebben woensdagavond 27 oktober 2021 in de fractiekamer van Slydregt.NU in het raadhuis Mark Jongeneel gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De gehele lijst zal in januari 2022 bekend worden gemaakt dus geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden voor een plek op de lijst. Het verkiezingsprogramma zal in februari 2022 worden gepresenteerd.

“Ik ben blij met het vertrouwen van onze leden. Ik heb er heel veel zin om met een team vol vertrouwde gezichten en met nieuw talent de verkiezingen in te gaan. We gaan voor 4 zetels!”, Aldus Mark Jongeneel. Mark Jongeneel is sinds maart 2018 raadslid in Sliedrecht.

Onze fractievoorzitter en lijsttrekker Mark Jongeneel

Motie Herinrichting Kerkbuurt Oost

Dinsdag 26 oktober jl. lag de motie van D66 over de herinrichting Kerkbuurt Oost op tafel. Natuurlijk heeft Slydregt.NU een mening over deze motie. Ons standpunt over deze motie kunt u hieronder lezen.

Slydregt.NU snapt de overwegingen om voor of tegen de motie te stemmen. Je kunt tegen deze motie stemmen omdat je de indiener niet mag. Dit vinden wij Haagse praktijken laten wij als raad daar boven staan. Jullie weten van ons dat wij D66 landelijk ook een nare globalistische partij vinden. In dit geval kijken wij wat het beste is voor de hoofdgebruikers van Kerkbuurt Oost. Je kunt tegen de motie stemmen dat je echt vindt dat door de herinrichting een duidelijke afscheiding komt tussen het winkelgebied Kerkbuurt en woongebied Kerkbuurt. Slydregt.NU ziet Kerkbuurt Oost als een woongebied. Wij begrijpen dat het woongenot een stuk minder wordt als de weg voor je huis wordt opengesteld voor autoverkeer. Meer geluidshinder en de verkeersveiligheid gaat achteruit. Als Slydregt.NU dan als argument hoort van de voorstanders van dit plan dat er alleen autoverkeer moet komen omdat het dan duidelijk wordt voor het grote publiek waar het winkelgebied begint. Dan denken wij echt dat de raad het denkvermogen van de consument onderschat. Veel Sliedrechters weten echt wel dat de winkelpromenade van de Kerkbuurt begint bij Verschoor en Klein Kleding. Er wordt een paardenmiddel ingezet om dit doel te bereiken. Er zijn ook andere opties om dit te bewerkstelligen. Afbakening door vlaggen, borden of een toegangspoort. Wij zullen daarom de motie van D66 steunen omdat wij de kant kiezen van de hoofdgebruikers van Kerkbuurt Oost en dat hun woongenot gewaarborgd blijft. De herinrichting van Kerkbuurt Oost dient niet het algemeen belang het gaat uiteindelijk alleen maar verliezers opleveren. Het beste zal zijn dat deze raad het plan heroverweegt want de noodzaak en nut ontbreekt om het huidige plan uit te voeren anders had dit plan niet 3 jaar in de la blijven liggen.

D66 heeft deze motie uiteindelijk ingetrokken nadat het College van B&W heeft laten weten dat een extern bureau gaat kijken hoe de Kerkbuurt Oost het beste kan worden ingericht. Slydregt.NU wacht de bevindingen van dit externe bureau met veel interesse af.

Diftar

Diftar is de afkorting voor differentiatie afvaltarieven. Diftar brengt vreugde onder de inwoners, want het door de inwoners aangeboden restafval wordt voor 100% doorberekend. Dit betekent dat veel minder restafval wordt aangeboden. Dit is uiteraard goed voor het milieu en wie wil dit nu niet. Het systeem is vooral bekend als het pasjessysteem. Een dichte afvalcontainer die alleen toegankelijk is met pasje en tegen betaling. De gemeente heeft een onderzoek doen instellen door een extern bureau. Vanuit het kieskompas is er een enquête gemaakt en deze is verspreid onder de inwoners van Sliedrecht. Om te vragen hoe denkt de Sliedrechter hier over. Wil de Sliedrechter gaan betalen per zak? En wat zijn de gevaren? Maar ook over de praktische kant is het handig en gemakkelijke voor elke inwoner. Woensdag 6 oktober jl. kreeg de gemeenteraad de eerste resultaten van het onderzoek het volledige rapport zal eind deze maand volgen. Maar de Sliedrechter heeft terechte zorgen en loopt niet gelijk warm voor een pasjessysteem. Dat was goed te zien in de eerste resultaten. Het is vooral goed te zien hoe de inwoner er over denkt. Want uiteindelijk doen we het in de gemeenteraad voor de inwoner. En een pasjessysteem zou een enorme invloed hebben op het dagelijks leven. Slydregt.NU ziet dan ook niet veel heil in dit pasjessysteem. De ervaringen in gemeenten, die het systeem hebben ingevoerd zijn nogal divers. Er ontstaat een stroom van illegale dumpingen. Complete huisraden, autobanden en zelfs grote zakken etenswaren worden gedumpt bij de afvalcontainers. Dagelijks zijn wijkbeheerders uren bezig om de vele meldingen en dumpingen af te handelen. Het aansturen van ambtenaren en vuilniswagens om de puinhopen op te heffen. Handhavers moeten zakken openen om de overtreder op te sporen met het oog op bekeuringen. Al die vele uren zijn ambtenaren niet beschikbaar voor andere noodzakelijke werkzaamheden. Slydregt.NU ziet veel handhavingsproblemen op ons afkomen en hoge kosten. DE extra inzet van ambtenaren wordt immers door ons allemaal betaald. Slydregt.NU pleit voor een referendum onder de inwoners. Dit is een (schijn)oplossing, die ons allemaal aangaat. Laten we het besluit dan ook met zijn allen nemen!

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 14 oktober 2021. Geschreven door ons burgerraadslid Boudewijn Brandwijk.

SLYDREGT.NU ZOEKT ENTHOUSIAST TALENT

Slydregt.NU is op zoek naar strijdbare Sliedrechters die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraad.

WIE IS SLYDREGT.NU?
Slydregt.NU is de partij die knokt voor een levendig, schoon en veilig Sliedrecht. Door onze inspanningen willen wij Sliedrecht weer laten bloeien. Een Sliedrecht waar geen ruimte is voor stilstand.

Dat doen wij niet door aan de zijlijn te blijven staan! Slydregt.NU neemt haar verantwoordelijkheid onder meer door het dorp mede te besturen. Het doel van Slydregt.NU is een veiliger Sliedrecht, lagere woonlasten (betaalbare woningen), meer ruimte voor activiteiten en jongeren.

Slydregt.NU is kritisch wat betreft integratie, immigratie en klimaathysterie. Die onderwerpen staan bij ons hoog op de agenda.

JOUW MENING IS BELANGRIJK!
Heb jij een mening over wonen, werken en recreëren in Sliedrecht? Spreekt dit jou aan: open en eerlijk, geen woorden maar daden?

Ben jij iemand die actief is en de problemen van de wijkbewoners graag onder de aandacht brengt? Of ben je iemand die problemen praktisch oplost en waar nodig omzet in daadkrachtig beleid?

Meld je dan snel aan bij Slydregt.NU als kandidaat voor de gemeenteraad!

AANMELDEN ALS KANDIDAAT GEMEENTERAADSLID
Stuur voor 18 oktober 2021 je motivatiebrief met CV naar:
Slydregt.NU, t.a.v. de selectiecommissie, Dr. Langeveldplein 20, 3361 HE Sliedrecht of e-mail slydregt.nu@gmail.com.

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Bel dan 0646077339 en vraag naar partijvoorzitter Cees Westerhout.

Slydregt.NU zoekt nieuwe raadsleden.