Column: Angst is een slechte raadgever

Zoals u weet werkt Sliedrecht in regionaal verband samen met 7 gemeenten in de samenwerkingsvorm Smart Delta Drechtsteden. Eens in het kwartaal worden raadsleden en bestuurders geïnformeerd over de ontwikkelingen in de regio. 7 juni jl. was de gemeenteraad daarom te gast in het FC Dordrecht stadion. Tijdens deze kwartaalbijeenkomst was de energietransitie in de regio de rode draad. Een grote opgave, waar de inwoners van deze regio als proefkonijnen voor worden gebruikt. 1 van de grote sprekers was de NOS Journaal weerman Gerrit Hiemstra.

Hiemstra vertelde een apocalyptisch verhaal. Er komen hete zomers, fikse plensbuien, en wie weet gaan de dijken ooit overstromen. Huizenbouwers moeten zich hierop voorbereiden. Dat kan alleen als we onze impact op het milieu en klimaat fors verkleinen. Ook hier werd de evangelie van ‘de wereld is maakbaar’ verkondigd.

We moeten onze huizen aanpassen aan de hetere zomers. De zeespiegel kan snel gaan stijgen, met als gevolg dat de dijken doorbreken. Dan komt onze regio onder water te staan. Hiemstra zal dit niet meer meemaken verwacht hij. Ik heb nieuws. Dit gaat nooit gebeuren. Omdat de mens zich al eeuwen aanpast aan klimaatveranderingen. Dat heet klimaatadaptatie.

De overheid moet meer sturing geven. Het wordt tijd voor meer dwang en drang. Huizen moeten van hout worden gebouwd. We moeten ook stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen. Iedereen moet elektrisch gaan rijden en zijn dak vol leggen met zonnepanelen. Mensen moeten meer risico nemen. Dat is allemaal makkelijk praten van Hiemstra. We gaan van crisis naar crisis. Mensen houden de hand op de knip omdat het onzekere tijden zijn.

Om het klimaat te redden moeten we consuminderen. Minder spullen kopen en minder CO2 rijk voedsel eten. Omdat de bereiding van vlees en vis te veel CO2 uitstoten. Om het klimaat te redden moeten we onze welvaart opofferen. Hiemstra is een echte klimaatdrammer. Klimaatdrammers denken dat de wereld maakbaar is. Daarom willen zij het klimaat aanpassen naar hun wensen. Door hun angst om geen controle te hebben over gebeurtenissen die in het dagelijks leven gebeuren grijpen ze naar totalitaire maatregelen. Omdat zij in veiligheid willen leven en daar offeren ze graag hun vrijheid voor op.

Nu snap ik opeens waarom kinderen op de basisschool en middelbare school met angst naar de toekomst uitkijken. Zij worden volgepompt met verhalen over het einde der tijden. Het klimaat moet afkoelen anders gaan we allemaal dood. Dit verhaal wordt door de Club van Rome al sinds 1968 elk decennium de wereld in geholpen. Eerst gingen we allemaal dood door de zure regen en het gat in de ozonlaag. We moeten ons niet gek laten maken door deze onheilsprofeten. We moeten niet bevangen worden door emotie maar rationeel blijven denken. Het gezond verstand moet zegevieren.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 23 juni 2022.

Dit is een column van fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Kiest Slydregt.NU voor geothermie?

Voordat je een besluit neemt om te kiezen voor geothermie moet je weten wat de ervaringen zijn met geothermie. Slydregt.NU wil immers de Sliedrechter niet als proefkonijn laten gebruiken voor een experiment. Gelukkig hebben wij in Den Haag een bevriende lokale partij die ons van ervaringen heeft voorzien.

Den Haag is de eerste gemeente die een woonwijk verwarmt met aardwarmte gewonnen door geothermie. Het staat nog in de kinderschoenen en het wordt gekenmerkt door tegenslagen. De geothermiecentrale heeft daardoor al diverse keren stilgelegen. De buizen in de geothermiecentrale schijnen een korte levensduur te hebben. Als er dan gaten ontstaan, zal er chemische vloeistof in het grondwater stromen met alle gevolgen van dien. Het water dat van grote diepte kan radioactief zijn.

De vergunningverlener Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt dat geothermie niet zonder risico’s is. Er is een kleine kans op bevingen. Is dit niet gevaarlijk voor de spoordijk? En gaat dit er ook niet aan bijdragen dat Sliedrecht nog sneller gaat verzakken? Welke gevolgen kan dit voor een toekomstige woonwijk in Sliedrecht-Noord hebben?

Bij de naam Staatstoezicht op de Mijnen gaan onze haren al overeind staan en denken wij gelijk aan de situatie van de Groningers. Ook Sliedrecht leeft in een ongezonde omgeving door de nabijheid van Chemours/DuPont. Ook Den Haag laat ons hier in de kou staan. Dit experiment moeten we daarom niet willen je gaat toch niet vrijwillig de ellende in huis halen?

Er wordt nu een warmtenet aangelegd in Sliedrecht-Oost. Zullen we niet eerst afwachten of dat goed functioneert. Alles stap voor stap. We moeten Sliedrechters niet als proefkonijnen gebruiken. Mensen maken niet graag deel uit van een experiment. Daarom wenst Slydregt.NU niet aan dit experiment mee te werken waarbij de rekening bij de Sliedrechter komt te liggen als het fout gaat. Wij kiezen daarom liever voor de zekerheid van kernenergie of we kijken liever hoe waterstof zich verder ontwikkeld.

Een geothermiecentrale

Hoofdlijnenakkoord 2022-2026

Laat ik beginnen de partijen te feliciteren met het tot stand komen van de coalitie en het bereikte akkoord op hoofdlijnen. De coalitie bestaat uit twee dezelfde partijen als de vorige coalitie. Alleen de PvdA is nu vervangen door de VVD. Deze nieuwe coalitie wil het beste voor Sliedrecht en dat gaat met vallen en opstaan. Daar wil men transparant over zijn. De resultaten moeten zichtbaar waarneembaar zijn voor de Sliedrechter. Dit klinkt veel belovend.

Een hoofdlijnenakkoord is iets nieuws voor Sliedrecht. De gehele raad wordt in positie gebracht om op grote terreinen eigen accenten aan te brengen aan het te voeren beleid in de gemeente. Alles valt of staat dat er goed gecommuniceerd wordt tussen de raad, college en ambtelijke organisatie. Informatie moet op tijd worden gedeeld. Hierdoor ontstaat er onderling vertrouwen. Slydregt.NU kan dit toejuichen.

Op het gebied van wonen wil de coalitie 2500 woningen gebouwd hebben in 2040. Tussen 2022 en 2026 vindt er onderzoek en voorbereiding plaats hoe dit gerealiseerd moet worden. Veel Sliedrechters vinden dit terecht te lang duren. Dit had in het vorige college al moeten gebeuren. Op dit punt zijn de SGP-ChristenUnie en het CDA in de vorige college veel te afwachtend geweest. De lobby richting de provincie voor buitenstedelijk bouwen moet na vanavond gelijk beginnen. Ook voor de aanleg van de noord/zuid verbinding moet er gelobbyd worden bij de provincie. De tijd van uitstellen is voorbij. De kritiek vanuit de provincie dat er op het Burgemeester Winklerplein te veel huizen worden gebouwd slaat nergens op als je niet wilt dat erover het spoor wordt gebouwd. Dan vraagt men er zelf om dat Sliedrecht binnenstedelijk wordt volgepropt. Slydregt.NU is faliekant tegen deze ontwikkeling. Hierdoor neemt namelijk de leefbaarheid in Sliedrecht af.

Het nieuwe college wil een gemeentebreed ondernemersfonds. Hier kan Slydregt.NU zich in vinden. Waarom liggen hier ook vanuit regionaal perspectief kansen? Bij de grote projecten moet men creatief omgaan met de beschikbare ruimte door in te zetten op multifunctioneel gebruik. Dit is geen goed uitgangspunt het moet functioneel zijn. Projecten moeten voldoen aan SMART geformuleerde tijdlijnen. Het moet voor iedereen transparant zijn wanneer projecten afgerond moeten zijn.

De plannen voor een modern nieuw Baggermuseum staat Slydregt.NU helemaal achter. Het heeft een meerwaarde in recreatieve, onderwijskundige en economische zin. Het museum moet op zondag geopend zijn. Veel dagjesmensen trekken er op zondag uit. Goed dat het nieuwe college in het vizier heeft dat de energietransitie haalbaar, betaalbaar en begrijpelijk moet zijn voor de Sliedrechter. Keuzevrijheid en het voorkomen en tegengaan van energiearmoede blijft voor Slydregt.NU voorop staan. Veiligheid en leveringszekerheid zijn belangrijker dan de snelheid om van het aardgas af te gaan. Houd nieuwe innovatieve ontwikkelingen in het oog.

De coalitie wil met een stevige aanpak inzetten op de handel en gebruik van harddrugs en andere verdovende middelen. Dat is een goede zaak. Maar hoe zit dit voor softdrugs? Gaat het 1 gram beleid van tafel? Iets wat de VVD al heel lang wil. In de regionale samenwerking wordt gezegd dat de regio niet zonder Sliedrecht kan. In welke beleving ziet het nieuwe college dit?

Sliedrecht moet als gemeente dienstbaar zijn. Dit klinkt Slydregt.NU als muziek in de oren. De gemeente wil een betrokken, meedenkende houding uitstralen. Hoe vertaalt zich dit? Voor Slydregt.NU is het duidelijk dat de Sliedrechter de menselijke maat terug wil zien bij de gemeente. De raadsvergaderingen in de wijken organiseren kan hier een bijdrage aanleveren.

Een goed raadsvoorstel is helder, transparant en maakt duidelijk wat het doel van de besluitvorming is. Gecontroleerd moet kunnen worden of de uitvoering in lijn is met de bedoeling van het raadsbesluit. Het geeft de mogelijkheid om op bij te sturen. Wij zullen nauwgezet volgen dat er ook wordt voldaan aan deze criteria.

Sliedrecht heeft een aanzienlijk overschot tussen 2023 en 2025. Dit kan als sneeuw voor de zon verdwijnen door inflatie, stijgende kosten van bouwmaterialen en door de oorlog in Oekraïne. De Eneco-gelden zijn er niet om financiële tegenvallers op te vangen of om te investeren in de ambtelijke organisatie. Goed dat het nieuwe college wil inzetten op het aannemen van trainees en junioren, want als zij groeien, groeit Sliedrecht mee. Er wordt gekozen om deze vier jaar met 3 wethouders te werken. Slydregt.NU kan zich hier wel in vinden.

Bevrijdingsdag op zondag 5 mei vieren is mogelijk. Ja dat is geen nieuws. Alleen op welke locatie in het dorp is dit mogelijk? Op het Dr. Langeveldplein of net als in 2019 alleen in Sliedrecht Noord, op een afgelegen parkeerterrein bij de Lockhorst? Dan blijft gewoon het huidige achterlijke beleid gehandhaafd. Dat de supermarkten niet op zondag open mogen is een gemiste kans. Slydregt.NU vindt dat de overheid niet over de openingstijden gaat van ondernemingen. Laat dit toch eens aan de ondernemers zelf over.

U kunt van Slydregt.NU als oppositiepartij een constructieve inbreng verwachten maar als het moet zullen wij niet aarzelen misstanden aan de kaak te stellen.

Wij wensen u veel succes en wijsheid toe!

Fractievoorzitter Mark Jongeneel aan het woord bij het Hoofdlijnendebat.

Het verslag van de informateur

Dinsdagavond 5 april 2022 kwam de informateur de heer Jansen om zijn bevindingen te delen met de gemeenteraad die hij had opgehaald bij de gesprekken met de 6 fracties. Op deze avond werd ook de plsaatsvervangend voorzitter gemeenteraad gekozen en werd onze fractie gecompleteerd met Danny Stierman en Gert Jongeneel.

Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad 

Wij vinden het erg jammer dat wij niet zijn geconsulteerd met de vraag wie de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad moet worden. Als 5e partij doe je er blijkbaar niet toe in Sliedrecht. Wij steunen de kandidatuur van de heer Paas niet omdat wij vinden dat deze functie naar de grootste oppositiepartij hoort te gaan. En nu een plaatsvervangend voorzitter toewijzen vinden wij ook prematuur in deze fase. Het college moet nog gevormd worden en de heer Paas is de wethouders kandidaat namens de SGP-ChristenUnie.  

Verslag van de informateur 

Voorzitter & beste Sliedrechters, 

Slydregt.NU wil alle 1011 Sliedrechters bedanken voor hun vertrouwen in onze partij. Door hen zijn wij nu de 5e partij van Sliedrecht en hebben we de VVD achter ons gelaten. Daarom zal het voor onze kiezers ook een rare gewaarwording zijn dat de kleinste partij van Sliedrecht een wethouder mag leveren terwijl PRO Sliedrecht, PvdA en wij toch groter zijn dan de VVD. Ik weet wel waarom meer dan 9000 Sliedrechters de afgelopen verkiezingen thuis zijn gebleven als je ziet dat je partij met jouw stem wordt uitgesloten en dat verliezers mogen besturen dan zal ik ook capituleren. Je krijgt dan sterk de indruk mijn stem doet er niet meer toe. Het baantjescarrousel van het partijkartel draait weer overuren. 

Slydregt.NU doet daarom alle Sliedrechters de volgende belofte wij zullen een luis in de pels zijn voor het nieuwe college. We zorgen dat de vaart erin blijft en dat koers 2030 in zicht blijft. In 2026 moet VV Sliedrecht een nieuwe accommodatie hebben en het Burgemeester Winklerplein moet in de volgende bouwfase zijn. Stilstand is geen optie we moeten als dorp in beweging blijven. Aan ons zal het niet liggen. Ik heb er zin an, at your service!  

Tot slot wensen wij de nieuwe coalitie veel wijsheid en succes bij de onderhandelingen. En bedanken wij de heer Jansen voor zijn werk.

V.l.n.r: Mark Jongeneel, Danny Stierman, Gert Jongeneel en Boudewijn Brandwijk. Onze fractie voor de komende 4 jaar.

Slydregt.NU organiseert jongerenavond

Slydregt.NU vindt dat jongeren ondervertegenwoordigd zijn in de politiek en wilt de Sliedrechtse jongeren betrekken bij de lokale politiek. 11 maart gaan kandidaat raadsleden Boudewijn Brandwijk (22), nummer 2, en Danny Stierman (19), nummer 5, in gesprek met jongeren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de onderstaande link. Meld je aan via de link.

https://forms.gle/fn61pgiiPVnnHyZF9

Boudewijn Brandwijk: “De gemeenteraad heeft enorm veel invloed op de leefomgeving en het leven van jongeren. Daarom is het belangrijk dat jongeren vertegenwoordigd worden in de lokale politiek. En dat er meer met jongeren gesproken wordt.”

Danny Stierman: “Ik vind het vervelend om te zien dat jongeren ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. Ik merk dat de interesse van de jongeren daardoor minder wordt. Het is belangrijk om dicht bij de jongeren te staan en ze bij de lokale politiek te betrekken. Het is daarom goed dat Boudewijn en ik deze jongerenavond organiseren. We hopen op deze manier de jongeren meer te betrekken bij de lokale politiek.”

Het is voor Slydregt.NU heel belangrijk dat jongeren meer vertegenwoordigd gaan worden. We zijn daarom ook een groot voorstander van een jongerenraad.

Podcast Sliedrecht kiest

Slydregt.NU is te gast bij podcast Sliedrecht kiest van Sliedrecht24. Waar we het hebben over wonen, burgerparticipatie en wat nog meer onze plannen zijn. Wie onze kandidaat wethouder is en wat onze ambitie is in aantal zetels. Luister snel in de link hieronder.

Herinrichting Raadhuis en Gemeentekantoor Sliedrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht heeft de gemeenteraad een krediet gevraagd om het raadhuis en het gemeentekantoor opnieuw in te richten. Het raadhuis wordt (mede) door de coronacrisis niet of nauwelijks gebruikt en het gemeentekantoor beantwoordt door herbestemmingen van het begin af aan al niet erg aan haar doel. Slydregt.NU stemt van harte in met de visie van het college om het monumentale raadhuis in ere te herstellen. Het is haar al jaren een doorn in het oog dat het raadhuis zo wordt verwaarloosd en er zo weinig gebruik van wordt gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders wil er nu een huis van democratie van maken. Het raadhuis moet gaan functioneren als centrum van de samenleving met specifieke aandacht voor ontmoeting en multifunctioneel gebruik. Het college stelt ook – nogal modieus – verduurzaming als doel. Slydregt.NU vindt dit onzin. Verduurzaming is geen doel op zich en behoort onderdeel te zijn van een normale en gebruikelijke renovatie. Slydregt.NU is van mening dat het veel te lang heeft geduurd voor het raadhuis een verdiende onderhoudsbeurt krijgt en dit al in de Coronaperiode zou hebben moeten plaatsvinden. Daarnaast vindt Slydregt.NU dat in het gerenoveerde raadhuis een front-office moet worden gevestigd voor de inwoners van Sliedrecht om snel en drempelloos loketdiensten te kunnen afwikkelen en gemakkelijker in contact te kunnen treden met de bestuurders.

Slydregt.NU is echter mordicus tegen de herinrichting van het gemeentekantoor. Er is sprake van achterstallig onderhoud door het kortzichtige onderhoudsbeleid beleid van vorige colleges, die slechts onderhoud hebben uitgevoerd als dit echt dringend noodzakelijk werd. De noodzakelijke aanpassingen en herinrichting van het gemeentekantoor bedragen nu dan ook een veelvoud van wat bij normaal onderhoud nodig zou zijn geweest. Slydregt.NU is van mening dat de herinrichting van het gemeentekantoor is gebaseerd op een onvoldragen plan.  De gemeente is momenteel haar interne organisatie aan het reorganiseren. Bovendien is er sprake van een enorme ontwikkeling met betrekking tot digitalisering en er is er nog steeds sprake van de effecten van de coronapandemieën. Ook is niet duidelijk hoe de samenwerking in Drechtsteden in de toekomst zal verlopen. Er is behoeft aan een hybride organisatie met front-office in het centrum. In de komen de tijd is er behoefte aan kwaliteit in de ambtelijke organisatie. Het is tijd om een goede en veilige werkomgeving te creëren.

Slydregt.NU ziet dan ook niets in het opknappen van het gemeentekantoor en geeft de voorkeur aan flexibel huren op korte termijn gelet op de huidige ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie. Het gemeentekantoor kan wat Slydregt.NU betreft worden afgestoten. Gelet op de gunstige ligging op het bedrijventerrein moet dit mogelijk zijn. Het lijkt economisch aantrekkelijker elders te huren of te kopen dan het gemeentekantoor met forse investeringen weer “state of the art” te maken voor onbekende gebruikers voor onbepaalde tijd. Het plan is prematuur en het college doet er goed aan de ontwikkelingen met betrekking tot de eigen organisatie af te wachten.

De inwoners in Sliedrecht zijn naar de mening van Slydregt.NU terecht verontwaardigd over de voorgenomen hoge investeringen. Slydregt.NU zal dan ook niet instemmen met het opnieuw inrichten van het gemeentekantoor. De investeringen gaan naar de mening van Slydregt.NU alle perken te buiten. Gemeenten zullen net als hun inwoners keuzen moeten maken. Slydregt.NU ziet dan veel meer in het herinrichten van het oude raadshuis – nota bene – een rijksmonument met een hoge representatieve kwaliteit dan investeren in het gemeentekantoor met enorm veel achterstallig onderhoud zonder enige representatieve uitstraling. Het huidige gemeentekantoor is overigens veel te groot voor de huidige gemeenteorganisatie. Een gedeelte is al verhuurd aan een grote rederij en een gedeelte wordt gebruikt door Drechtsteden voor onbepaalde tijd. Gelet op de nieuwbouw van Drechtsteden is het maar de vraag hoe lang dit nog zal voortduren.

Slydregt.NU wil slechts instemmen met de herinrichting van het raadhuis en in dit verband teven een front-office realiseren. De locatie midden in het dorp is beter dan de locatie van het huidige gemeentekantoor. Op natuurlijke wijze worden activiteiten dan naar het raadhuis verlegd. Het multifunctionele gebruik met horecafaciliteiten zal zo ook meer tot zijn recht komen. Slydregt.NU is tegen de herinrichting van het huidige gemeentekantoor en zal in de komende raadsvergadering een amendement indienen tot herinrichting van het raadhuis en geen herinrichting van het gemeentekantoor.

Aldus Gert Jongeneel, Burgerraadslid Slydregt.NU

Kieslijst 2022

Slydregt.NU maakt kandidatenlijst bekend met nieuw talent.

“We zijn super trots op onze kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Een lijst met nieuw talent en oude bekenden. Daarbij hebben we ook jonge kandidaten op de lijst staan. We hebben een gezellige lijst en iedereen is enthousiast om met de campagne te gaan starten. We hopen op deze manier voor het belang van elke Sliedrechter iets te kunnen betekenen. De verkiezingscampagne is nu echt begonnen. Het worden drukke weken tot 16 maart 2022. We hebben er erg zin in om samen als een mooi team een schitterende score neer te zetten en Sliedrecht weer groots te maken.” Aldus Danny Stierman (secretaris en nummer 5 van de kandidatenlijst) 

“Sliedrecht is een dorp met een rijke traditie waar we trots op mogen zijn en dat mag men in de Raad ook meer uitdragen. We moeten meer voor onze zaak gaan staan en minder over ons heen laten lopen door DuPont/Chemours, de Provincie en het Rijk. Ons verkiezingsprogramma zal gaan over vrijheid, veiligheid, eerlijkheid en meer inspraak voor de Sliedrechter in ons dorp. We proberen gewoon realistisch te blijven en we hopen hiermee het belang van de Sliedrechter te vertegenwoordigen.” Aldus Mark Jongeneel 

Slydregt.NU presenteert kieslijst met bekende en nieuwe gezichten.

Slydregt.NU presenteert verkiezingsprogramma

De campagne is nu echt begonnen. Ons partijprogramma is nu op onze site te vinden op https://slydregt.nu/ Ons verkiezingsprogramma zal gaan over vrijheid, veiligheid, eerlijkheid en meer inspraak voor de Sliedrechter in ons dorp. We proberen gewoon realistisch te blijven en we hopen hiermee het belang van de Sliedrechter te vertegenwoordigen.