Hoofdlijnenakkoord 2022-2026

Laat ik beginnen de partijen te feliciteren met het tot stand komen van de coalitie en het bereikte akkoord op hoofdlijnen. De coalitie bestaat uit twee dezelfde partijen als de vorige coalitie. Alleen de PvdA is nu vervangen door de VVD. Deze nieuwe coalitie wil het beste voor Sliedrecht en dat gaat met vallen en opstaan. Daar wil men transparant over zijn. De resultaten moeten zichtbaar waarneembaar zijn voor de Sliedrechter. Dit klinkt veel belovend.

Een hoofdlijnenakkoord is iets nieuws voor Sliedrecht. De gehele raad wordt in positie gebracht om op grote terreinen eigen accenten aan te brengen aan het te voeren beleid in de gemeente. Alles valt of staat dat er goed gecommuniceerd wordt tussen de raad, college en ambtelijke organisatie. Informatie moet op tijd worden gedeeld. Hierdoor ontstaat er onderling vertrouwen. Slydregt.NU kan dit toejuichen.

Op het gebied van wonen wil de coalitie 2500 woningen gebouwd hebben in 2040. Tussen 2022 en 2026 vindt er onderzoek en voorbereiding plaats hoe dit gerealiseerd moet worden. Veel Sliedrechters vinden dit terecht te lang duren. Dit had in het vorige college al moeten gebeuren. Op dit punt zijn de SGP-ChristenUnie en het CDA in de vorige college veel te afwachtend geweest. De lobby richting de provincie voor buitenstedelijk bouwen moet na vanavond gelijk beginnen. Ook voor de aanleg van de noord/zuid verbinding moet er gelobbyd worden bij de provincie. De tijd van uitstellen is voorbij. De kritiek vanuit de provincie dat er op het Burgemeester Winklerplein te veel huizen worden gebouwd slaat nergens op als je niet wilt dat erover het spoor wordt gebouwd. Dan vraagt men er zelf om dat Sliedrecht binnenstedelijk wordt volgepropt. Slydregt.NU is faliekant tegen deze ontwikkeling. Hierdoor neemt namelijk de leefbaarheid in Sliedrecht af.

Het nieuwe college wil een gemeentebreed ondernemersfonds. Hier kan Slydregt.NU zich in vinden. Waarom liggen hier ook vanuit regionaal perspectief kansen? Bij de grote projecten moet men creatief omgaan met de beschikbare ruimte door in te zetten op multifunctioneel gebruik. Dit is geen goed uitgangspunt het moet functioneel zijn. Projecten moeten voldoen aan SMART geformuleerde tijdlijnen. Het moet voor iedereen transparant zijn wanneer projecten afgerond moeten zijn.

De plannen voor een modern nieuw Baggermuseum staat Slydregt.NU helemaal achter. Het heeft een meerwaarde in recreatieve, onderwijskundige en economische zin. Het museum moet op zondag geopend zijn. Veel dagjesmensen trekken er op zondag uit. Goed dat het nieuwe college in het vizier heeft dat de energietransitie haalbaar, betaalbaar en begrijpelijk moet zijn voor de Sliedrechter. Keuzevrijheid en het voorkomen en tegengaan van energiearmoede blijft voor Slydregt.NU voorop staan. Veiligheid en leveringszekerheid zijn belangrijker dan de snelheid om van het aardgas af te gaan. Houd nieuwe innovatieve ontwikkelingen in het oog.

De coalitie wil met een stevige aanpak inzetten op de handel en gebruik van harddrugs en andere verdovende middelen. Dat is een goede zaak. Maar hoe zit dit voor softdrugs? Gaat het 1 gram beleid van tafel? Iets wat de VVD al heel lang wil. In de regionale samenwerking wordt gezegd dat de regio niet zonder Sliedrecht kan. In welke beleving ziet het nieuwe college dit?

Sliedrecht moet als gemeente dienstbaar zijn. Dit klinkt Slydregt.NU als muziek in de oren. De gemeente wil een betrokken, meedenkende houding uitstralen. Hoe vertaalt zich dit? Voor Slydregt.NU is het duidelijk dat de Sliedrechter de menselijke maat terug wil zien bij de gemeente. De raadsvergaderingen in de wijken organiseren kan hier een bijdrage aanleveren.

Een goed raadsvoorstel is helder, transparant en maakt duidelijk wat het doel van de besluitvorming is. Gecontroleerd moet kunnen worden of de uitvoering in lijn is met de bedoeling van het raadsbesluit. Het geeft de mogelijkheid om op bij te sturen. Wij zullen nauwgezet volgen dat er ook wordt voldaan aan deze criteria.

Sliedrecht heeft een aanzienlijk overschot tussen 2023 en 2025. Dit kan als sneeuw voor de zon verdwijnen door inflatie, stijgende kosten van bouwmaterialen en door de oorlog in Oekraïne. De Eneco-gelden zijn er niet om financiële tegenvallers op te vangen of om te investeren in de ambtelijke organisatie. Goed dat het nieuwe college wil inzetten op het aannemen van trainees en junioren, want als zij groeien, groeit Sliedrecht mee. Er wordt gekozen om deze vier jaar met 3 wethouders te werken. Slydregt.NU kan zich hier wel in vinden.

Bevrijdingsdag op zondag 5 mei vieren is mogelijk. Ja dat is geen nieuws. Alleen op welke locatie in het dorp is dit mogelijk? Op het Dr. Langeveldplein of net als in 2019 alleen in Sliedrecht Noord, op een afgelegen parkeerterrein bij de Lockhorst? Dan blijft gewoon het huidige achterlijke beleid gehandhaafd. Dat de supermarkten niet op zondag open mogen is een gemiste kans. Slydregt.NU vindt dat de overheid niet over de openingstijden gaat van ondernemingen. Laat dit toch eens aan de ondernemers zelf over.

U kunt van Slydregt.NU als oppositiepartij een constructieve inbreng verwachten maar als het moet zullen wij niet aarzelen misstanden aan de kaak te stellen.

Wij wensen u veel succes en wijsheid toe!

Fractievoorzitter Mark Jongeneel aan het woord bij het Hoofdlijnendebat.

Het verslag van de informateur

Dinsdagavond 5 april 2022 kwam de informateur de heer Jansen om zijn bevindingen te delen met de gemeenteraad die hij had opgehaald bij de gesprekken met de 6 fracties. Op deze avond werd ook de plsaatsvervangend voorzitter gemeenteraad gekozen en werd onze fractie gecompleteerd met Danny Stierman en Gert Jongeneel.

Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad 

Wij vinden het erg jammer dat wij niet zijn geconsulteerd met de vraag wie de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad moet worden. Als 5e partij doe je er blijkbaar niet toe in Sliedrecht. Wij steunen de kandidatuur van de heer Paas niet omdat wij vinden dat deze functie naar de grootste oppositiepartij hoort te gaan. En nu een plaatsvervangend voorzitter toewijzen vinden wij ook prematuur in deze fase. Het college moet nog gevormd worden en de heer Paas is de wethouders kandidaat namens de SGP-ChristenUnie.  

Verslag van de informateur 

Voorzitter & beste Sliedrechters, 

Slydregt.NU wil alle 1011 Sliedrechters bedanken voor hun vertrouwen in onze partij. Door hen zijn wij nu de 5e partij van Sliedrecht en hebben we de VVD achter ons gelaten. Daarom zal het voor onze kiezers ook een rare gewaarwording zijn dat de kleinste partij van Sliedrecht een wethouder mag leveren terwijl PRO Sliedrecht, PvdA en wij toch groter zijn dan de VVD. Ik weet wel waarom meer dan 9000 Sliedrechters de afgelopen verkiezingen thuis zijn gebleven als je ziet dat je partij met jouw stem wordt uitgesloten en dat verliezers mogen besturen dan zal ik ook capituleren. Je krijgt dan sterk de indruk mijn stem doet er niet meer toe. Het baantjescarrousel van het partijkartel draait weer overuren. 

Slydregt.NU doet daarom alle Sliedrechters de volgende belofte wij zullen een luis in de pels zijn voor het nieuwe college. We zorgen dat de vaart erin blijft en dat koers 2030 in zicht blijft. In 2026 moet VV Sliedrecht een nieuwe accommodatie hebben en het Burgemeester Winklerplein moet in de volgende bouwfase zijn. Stilstand is geen optie we moeten als dorp in beweging blijven. Aan ons zal het niet liggen. Ik heb er zin an, at your service!  

Tot slot wensen wij de nieuwe coalitie veel wijsheid en succes bij de onderhandelingen. En bedanken wij de heer Jansen voor zijn werk.

V.l.n.r: Mark Jongeneel, Danny Stierman, Gert Jongeneel en Boudewijn Brandwijk. Onze fractie voor de komende 4 jaar.

Slydregt.NU organiseert jongerenavond

Slydregt.NU vindt dat jongeren ondervertegenwoordigd zijn in de politiek en wilt de Sliedrechtse jongeren betrekken bij de lokale politiek. 11 maart gaan kandidaat raadsleden Boudewijn Brandwijk (22), nummer 2, en Danny Stierman (19), nummer 5, in gesprek met jongeren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de onderstaande link. Meld je aan via de link.

https://forms.gle/fn61pgiiPVnnHyZF9

Boudewijn Brandwijk: “De gemeenteraad heeft enorm veel invloed op de leefomgeving en het leven van jongeren. Daarom is het belangrijk dat jongeren vertegenwoordigd worden in de lokale politiek. En dat er meer met jongeren gesproken wordt.”

Danny Stierman: “Ik vind het vervelend om te zien dat jongeren ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. Ik merk dat de interesse van de jongeren daardoor minder wordt. Het is belangrijk om dicht bij de jongeren te staan en ze bij de lokale politiek te betrekken. Het is daarom goed dat Boudewijn en ik deze jongerenavond organiseren. We hopen op deze manier de jongeren meer te betrekken bij de lokale politiek.”

Het is voor Slydregt.NU heel belangrijk dat jongeren meer vertegenwoordigd gaan worden. We zijn daarom ook een groot voorstander van een jongerenraad.

Herinrichting Raadhuis en Gemeentekantoor Sliedrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht heeft de gemeenteraad een krediet gevraagd om het raadhuis en het gemeentekantoor opnieuw in te richten. Het raadhuis wordt (mede) door de coronacrisis niet of nauwelijks gebruikt en het gemeentekantoor beantwoordt door herbestemmingen van het begin af aan al niet erg aan haar doel. Slydregt.NU stemt van harte in met de visie van het college om het monumentale raadhuis in ere te herstellen. Het is haar al jaren een doorn in het oog dat het raadhuis zo wordt verwaarloosd en er zo weinig gebruik van wordt gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders wil er nu een huis van democratie van maken. Het raadhuis moet gaan functioneren als centrum van de samenleving met specifieke aandacht voor ontmoeting en multifunctioneel gebruik. Het college stelt ook – nogal modieus – verduurzaming als doel. Slydregt.NU vindt dit onzin. Verduurzaming is geen doel op zich en behoort onderdeel te zijn van een normale en gebruikelijke renovatie. Slydregt.NU is van mening dat het veel te lang heeft geduurd voor het raadhuis een verdiende onderhoudsbeurt krijgt en dit al in de Coronaperiode zou hebben moeten plaatsvinden. Daarnaast vindt Slydregt.NU dat in het gerenoveerde raadhuis een front-office moet worden gevestigd voor de inwoners van Sliedrecht om snel en drempelloos loketdiensten te kunnen afwikkelen en gemakkelijker in contact te kunnen treden met de bestuurders.

Slydregt.NU is echter mordicus tegen de herinrichting van het gemeentekantoor. Er is sprake van achterstallig onderhoud door het kortzichtige onderhoudsbeleid beleid van vorige colleges, die slechts onderhoud hebben uitgevoerd als dit echt dringend noodzakelijk werd. De noodzakelijke aanpassingen en herinrichting van het gemeentekantoor bedragen nu dan ook een veelvoud van wat bij normaal onderhoud nodig zou zijn geweest. Slydregt.NU is van mening dat de herinrichting van het gemeentekantoor is gebaseerd op een onvoldragen plan.  De gemeente is momenteel haar interne organisatie aan het reorganiseren. Bovendien is er sprake van een enorme ontwikkeling met betrekking tot digitalisering en er is er nog steeds sprake van de effecten van de coronapandemieën. Ook is niet duidelijk hoe de samenwerking in Drechtsteden in de toekomst zal verlopen. Er is behoeft aan een hybride organisatie met front-office in het centrum. In de komen de tijd is er behoefte aan kwaliteit in de ambtelijke organisatie. Het is tijd om een goede en veilige werkomgeving te creëren.

Slydregt.NU ziet dan ook niets in het opknappen van het gemeentekantoor en geeft de voorkeur aan flexibel huren op korte termijn gelet op de huidige ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie. Het gemeentekantoor kan wat Slydregt.NU betreft worden afgestoten. Gelet op de gunstige ligging op het bedrijventerrein moet dit mogelijk zijn. Het lijkt economisch aantrekkelijker elders te huren of te kopen dan het gemeentekantoor met forse investeringen weer “state of the art” te maken voor onbekende gebruikers voor onbepaalde tijd. Het plan is prematuur en het college doet er goed aan de ontwikkelingen met betrekking tot de eigen organisatie af te wachten.

De inwoners in Sliedrecht zijn naar de mening van Slydregt.NU terecht verontwaardigd over de voorgenomen hoge investeringen. Slydregt.NU zal dan ook niet instemmen met het opnieuw inrichten van het gemeentekantoor. De investeringen gaan naar de mening van Slydregt.NU alle perken te buiten. Gemeenten zullen net als hun inwoners keuzen moeten maken. Slydregt.NU ziet dan veel meer in het herinrichten van het oude raadshuis – nota bene – een rijksmonument met een hoge representatieve kwaliteit dan investeren in het gemeentekantoor met enorm veel achterstallig onderhoud zonder enige representatieve uitstraling. Het huidige gemeentekantoor is overigens veel te groot voor de huidige gemeenteorganisatie. Een gedeelte is al verhuurd aan een grote rederij en een gedeelte wordt gebruikt door Drechtsteden voor onbepaalde tijd. Gelet op de nieuwbouw van Drechtsteden is het maar de vraag hoe lang dit nog zal voortduren.

Slydregt.NU wil slechts instemmen met de herinrichting van het raadhuis en in dit verband teven een front-office realiseren. De locatie midden in het dorp is beter dan de locatie van het huidige gemeentekantoor. Op natuurlijke wijze worden activiteiten dan naar het raadhuis verlegd. Het multifunctionele gebruik met horecafaciliteiten zal zo ook meer tot zijn recht komen. Slydregt.NU is tegen de herinrichting van het huidige gemeentekantoor en zal in de komende raadsvergadering een amendement indienen tot herinrichting van het raadhuis en geen herinrichting van het gemeentekantoor.

Aldus Gert Jongeneel, Burgerraadslid Slydregt.NU

Kieslijst 2022

Slydregt.NU maakt kandidatenlijst bekend met nieuw talent.

“We zijn super trots op onze kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Een lijst met nieuw talent en oude bekenden. Daarbij hebben we ook jonge kandidaten op de lijst staan. We hebben een gezellige lijst en iedereen is enthousiast om met de campagne te gaan starten. We hopen op deze manier voor het belang van elke Sliedrechter iets te kunnen betekenen. De verkiezingscampagne is nu echt begonnen. Het worden drukke weken tot 16 maart 2022. We hebben er erg zin in om samen als een mooi team een schitterende score neer te zetten en Sliedrecht weer groots te maken.” Aldus Danny Stierman (secretaris en nummer 5 van de kandidatenlijst) 

“Sliedrecht is een dorp met een rijke traditie waar we trots op mogen zijn en dat mag men in de Raad ook meer uitdragen. We moeten meer voor onze zaak gaan staan en minder over ons heen laten lopen door DuPont/Chemours, de Provincie en het Rijk. Ons verkiezingsprogramma zal gaan over vrijheid, veiligheid, eerlijkheid en meer inspraak voor de Sliedrechter in ons dorp. We proberen gewoon realistisch te blijven en we hopen hiermee het belang van de Sliedrechter te vertegenwoordigen.” Aldus Mark Jongeneel 

Slydregt.NU presenteert kieslijst met bekende en nieuwe gezichten.

Slydregt.NU presenteert verkiezingsprogramma

De campagne is nu echt begonnen. Ons partijprogramma is nu op onze site te vinden op https://slydregt.nu/ Ons verkiezingsprogramma zal gaan over vrijheid, veiligheid, eerlijkheid en meer inspraak voor de Sliedrechter in ons dorp. We proberen gewoon realistisch te blijven en we hopen hiermee het belang van de Sliedrechter te vertegenwoordigen.

Jongeneel gekozen als lijsttrekker Slydregt.NU voor gemeenteraadsverkiezingen 2022

Leden van Slydregt.NU hebben woensdagavond 27 oktober 2021 in de fractiekamer van Slydregt.NU in het raadhuis Mark Jongeneel gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De gehele lijst zal in januari 2022 bekend worden gemaakt dus geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden voor een plek op de lijst. Het verkiezingsprogramma zal in februari 2022 worden gepresenteerd.

“Ik ben blij met het vertrouwen van onze leden. Ik heb er heel veel zin om met een team vol vertrouwde gezichten en met nieuw talent de verkiezingen in te gaan. We gaan voor 4 zetels!”, Aldus Mark Jongeneel. Mark Jongeneel is sinds maart 2018 raadslid in Sliedrecht.

Onze fractievoorzitter en lijsttrekker Mark Jongeneel

Motie Herinrichting Kerkbuurt Oost

Dinsdag 26 oktober jl. lag de motie van D66 over de herinrichting Kerkbuurt Oost op tafel. Natuurlijk heeft Slydregt.NU een mening over deze motie. Ons standpunt over deze motie kunt u hieronder lezen.

Slydregt.NU snapt de overwegingen om voor of tegen de motie te stemmen. Je kunt tegen deze motie stemmen omdat je de indiener niet mag. Dit vinden wij Haagse praktijken laten wij als raad daar boven staan. Jullie weten van ons dat wij D66 landelijk ook een nare globalistische partij vinden. In dit geval kijken wij wat het beste is voor de hoofdgebruikers van Kerkbuurt Oost. Je kunt tegen de motie stemmen dat je echt vindt dat door de herinrichting een duidelijke afscheiding komt tussen het winkelgebied Kerkbuurt en woongebied Kerkbuurt. Slydregt.NU ziet Kerkbuurt Oost als een woongebied. Wij begrijpen dat het woongenot een stuk minder wordt als de weg voor je huis wordt opengesteld voor autoverkeer. Meer geluidshinder en de verkeersveiligheid gaat achteruit. Als Slydregt.NU dan als argument hoort van de voorstanders van dit plan dat er alleen autoverkeer moet komen omdat het dan duidelijk wordt voor het grote publiek waar het winkelgebied begint. Dan denken wij echt dat de raad het denkvermogen van de consument onderschat. Veel Sliedrechters weten echt wel dat de winkelpromenade van de Kerkbuurt begint bij Verschoor en Klein Kleding. Er wordt een paardenmiddel ingezet om dit doel te bereiken. Er zijn ook andere opties om dit te bewerkstelligen. Afbakening door vlaggen, borden of een toegangspoort. Wij zullen daarom de motie van D66 steunen omdat wij de kant kiezen van de hoofdgebruikers van Kerkbuurt Oost en dat hun woongenot gewaarborgd blijft. De herinrichting van Kerkbuurt Oost dient niet het algemeen belang het gaat uiteindelijk alleen maar verliezers opleveren. Het beste zal zijn dat deze raad het plan heroverweegt want de noodzaak en nut ontbreekt om het huidige plan uit te voeren anders had dit plan niet 3 jaar in de la blijven liggen.

D66 heeft deze motie uiteindelijk ingetrokken nadat het College van B&W heeft laten weten dat een extern bureau gaat kijken hoe de Kerkbuurt Oost het beste kan worden ingericht. Slydregt.NU wacht de bevindingen van dit externe bureau met veel interesse af.