Slydregt.NU stemt in met IKC Valkweg

Het is als gemeente een taak om te voorzien in goede huisvesting voor basisschool leerlingen. En beide schoolgebouwen zijn aan vernieuwing toe. We hebben als gemeente een integraal huisvestingplan vastgesteld met onder andere als doel bij herontwikkeling een IKC op te zetten. Dit betekent een integraal kindcentrum waar kinderen van 0-12 onderwijs/educatie kunnen genieten. Een mooie ambitie waar zelfs sport met een sporthal aan wordt toegevoegd spreekt raadslid Boudewijn Brandwijk uit in zijn woordvoering.

Voorzitter,

Laat voorop staan dat Slydregt.NU de noodzaak ziet van nieuwe schoolgebouwen. Maar we missen een aantal opties. College is er nagedacht over een combinatie van schoolgebouwen met woningen daar boven? We hebben namelijk ook een flinke woningbouw opgave. Wij weten dat dit voorstel niet gaat over de sporthal de Valk maar er lijkt hier wel een window of opportunity. Is er naar gekeken of de huidige gebruikers van de Valk gebruik kunnen maken van de nieuwe sporthal komend in IKC de Valkweg?

En daar wringt het voor ons wel een beetje. En gaat het in dit plan te weinig over Participatie. Tijdens de vergadering in de Johannes Calvijn school waren er een aantal verenigingen die zorgen hadden. Heeft het college sinds die vergadering gesproken met die verenigingen? Zijn omwonende al ingelicht? Participatie is iets waar het college sowieso nog werk te verzetten heeft zo hoop ik ook dat we bij het omgevingsplan 1.0 toch wel een stapje hoger kunnen op de ladder.

De maatschappelijke ruimte een op papier goed idee maar we hebben toch een aantal vragen. Wat wordt nu de invulling van de maatschappelijke ruimte? Een dependance van het Bonkelaarhuis of een inloop GGZ. We vinden namelijk dat bij een maatschappelijk ruimte in een IKC kinderen/leerlingen niet onnodig bloot moeten worden gesteld aan problemen van volwassenen.

Als Slydregt.NU de planning erbij pak moet er nu al gewerkt wordt aan de tijdelijke huisvesting. Is de planning nog steeds actueel? Voor de tijdelijke huisvesting wordt gedacht aan portocabins als dat voor onze leerlingen kan zou dit voor statushouders ook moeten kunnen.

Ook de planning om tot besluitvorming te komen gaat erg snel. Ja we zijn als Slydregt.NU zeker voor snelheid maar ook voor goede besluitvorming. En we nemen nu voor ons gevoel heel snel een beslissing.

Stemverklaring

Als raad hebben we besloten voor de bouw van het integraal kind centrum Valkweg. Een besluit wat nodig was voor de bassischolen de Wilgen en de Prins Willem Alexander. Maar dit besluit ontbrak op sommige punten wel ambitie en visie. Waarom is er niet voor gekozen om het te combineren met woningen. Maar het belangrijkste een toekomstbestendige sporthal neerzetten voor scholen en verenigingen. Het doorlopen participatieproces kent veel verbeteringen. Dat maakte dit raadsvoorstel ook complex. Als Slydregt.NU zien we graag dat projecten in Sliedrecht nu wel gaan beginnen en afgemaakt worden. Maar we moeten ook vooruit en onze jeugd was toe aan een nieuw schoolgebouw. Een mooie stap voor het onderwijs in Sliedrecht. Maar er moeten nog velen stappen gezet worden voor de (sport)verenigingen in Sliedrecht. En Slydregt.NU zal zich daar hard voor blijven maken. 

Waar nu de bassischolen de Wilgen en de Prins Willem Alexander staan moet in de toekomst de IKC Valkweg herrijzen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s