Herinrichting Raadhuis en Gemeentekantoor Sliedrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht heeft de gemeenteraad een krediet gevraagd om het raadhuis en het gemeentekantoor opnieuw in te richten. Het raadhuis wordt (mede) door de coronacrisis niet of nauwelijks gebruikt en het gemeentekantoor beantwoordt door herbestemmingen van het begin af aan al niet erg aan haar doel. Slydregt.NU stemt van harte in met de visie van het college om het monumentale raadhuis in ere te herstellen. Het is haar al jaren een doorn in het oog dat het raadhuis zo wordt verwaarloosd en er zo weinig gebruik van wordt gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders wil er nu een huis van democratie van maken. Het raadhuis moet gaan functioneren als centrum van de samenleving met specifieke aandacht voor ontmoeting en multifunctioneel gebruik. Het college stelt ook – nogal modieus – verduurzaming als doel. Slydregt.NU vindt dit onzin. Verduurzaming is geen doel op zich en behoort onderdeel te zijn van een normale en gebruikelijke renovatie. Slydregt.NU is van mening dat het veel te lang heeft geduurd voor het raadhuis een verdiende onderhoudsbeurt krijgt en dit al in de Coronaperiode zou hebben moeten plaatsvinden. Daarnaast vindt Slydregt.NU dat in het gerenoveerde raadhuis een front-office moet worden gevestigd voor de inwoners van Sliedrecht om snel en drempelloos loketdiensten te kunnen afwikkelen en gemakkelijker in contact te kunnen treden met de bestuurders.

Slydregt.NU is echter mordicus tegen de herinrichting van het gemeentekantoor. Er is sprake van achterstallig onderhoud door het kortzichtige onderhoudsbeleid beleid van vorige colleges, die slechts onderhoud hebben uitgevoerd als dit echt dringend noodzakelijk werd. De noodzakelijke aanpassingen en herinrichting van het gemeentekantoor bedragen nu dan ook een veelvoud van wat bij normaal onderhoud nodig zou zijn geweest. Slydregt.NU is van mening dat de herinrichting van het gemeentekantoor is gebaseerd op een onvoldragen plan.  De gemeente is momenteel haar interne organisatie aan het reorganiseren. Bovendien is er sprake van een enorme ontwikkeling met betrekking tot digitalisering en er is er nog steeds sprake van de effecten van de coronapandemieën. Ook is niet duidelijk hoe de samenwerking in Drechtsteden in de toekomst zal verlopen. Er is behoeft aan een hybride organisatie met front-office in het centrum. In de komen de tijd is er behoefte aan kwaliteit in de ambtelijke organisatie. Het is tijd om een goede en veilige werkomgeving te creëren.

Slydregt.NU ziet dan ook niets in het opknappen van het gemeentekantoor en geeft de voorkeur aan flexibel huren op korte termijn gelet op de huidige ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie. Het gemeentekantoor kan wat Slydregt.NU betreft worden afgestoten. Gelet op de gunstige ligging op het bedrijventerrein moet dit mogelijk zijn. Het lijkt economisch aantrekkelijker elders te huren of te kopen dan het gemeentekantoor met forse investeringen weer “state of the art” te maken voor onbekende gebruikers voor onbepaalde tijd. Het plan is prematuur en het college doet er goed aan de ontwikkelingen met betrekking tot de eigen organisatie af te wachten.

De inwoners in Sliedrecht zijn naar de mening van Slydregt.NU terecht verontwaardigd over de voorgenomen hoge investeringen. Slydregt.NU zal dan ook niet instemmen met het opnieuw inrichten van het gemeentekantoor. De investeringen gaan naar de mening van Slydregt.NU alle perken te buiten. Gemeenten zullen net als hun inwoners keuzen moeten maken. Slydregt.NU ziet dan veel meer in het herinrichten van het oude raadshuis – nota bene – een rijksmonument met een hoge representatieve kwaliteit dan investeren in het gemeentekantoor met enorm veel achterstallig onderhoud zonder enige representatieve uitstraling. Het huidige gemeentekantoor is overigens veel te groot voor de huidige gemeenteorganisatie. Een gedeelte is al verhuurd aan een grote rederij en een gedeelte wordt gebruikt door Drechtsteden voor onbepaalde tijd. Gelet op de nieuwbouw van Drechtsteden is het maar de vraag hoe lang dit nog zal voortduren.

Slydregt.NU wil slechts instemmen met de herinrichting van het raadhuis en in dit verband teven een front-office realiseren. De locatie midden in het dorp is beter dan de locatie van het huidige gemeentekantoor. Op natuurlijke wijze worden activiteiten dan naar het raadhuis verlegd. Het multifunctionele gebruik met horecafaciliteiten zal zo ook meer tot zijn recht komen. Slydregt.NU is tegen de herinrichting van het huidige gemeentekantoor en zal in de komende raadsvergadering een amendement indienen tot herinrichting van het raadhuis en geen herinrichting van het gemeentekantoor.

Aldus Gert Jongeneel, Burgerraadslid Slydregt.NU

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s