Kredietaanvraag groot-onderhoud De Lockhorst

Slydregt.NU vindt de Lockhorst onmisbaar als hart van de sportaccommodaties die zullen herrijzen aan deze kant van de A15. Met haar sportzalen en zwembad is de Lockhorst een belangrijke schakel. Dat deze accommodatie een flinke opknapbeurt nodig heeft is met het blote oog waar te nemen. Toch plaatst onze fractie een paar kanttekeningen ten opzichte van het voorliggende raadsvoorstel. Hopelijk kan de wethouder hier ons opheldering over geven in zijn termijn.

Het plan is zo opgesteld dat rekening wordt gehouden met een nog op te stellen advies ‘Toekomstvisie sportaccommodaties’ waar nog een opdracht voor moet worden verstrekt. Als de uitkomsten van dit advies bekend zijn dan kan het krediet van 1,47 miljoen euro – zeer waarschijnlijk – niet toereikend zijn en zelfs hoger uitvallen. Of zien wij dit verkeerd portefeuillehouder? Waarom gaan wij een krediet vaststellen als er nog een advies moet worden ingewonnen?

In het raadsvoorstel wordt het volgende gesteld:

‘’ Het recreatieve gebruik van het zwembad staat onder druk, door het niet voldoen aan wet- en regelgeving (waardoor sluiting dreigt) en door een gedateerde uitstraling die waarschijnlijk ook een lage bezetting tot gevolg heeft.’’


De lagere bezetting heeft andere oorzaken als je je oor ter luister legt bij de Sliedrechter. Men klaagt over de minimale openingstijden en dat men nooit weet welke baden of de glijbaan open zijn. De slechte hygiënische omstandigheden van het zwembad zijn geen publiek geheim meer. De rattenplaag is wel het uiterste. Het is logisch dat men daarom uitwijkt naar natuurwater of naar omliggende zwembaden in andere gemeenten. Er wordt geadviseerd onderzoek te doen naar een betere bezetting van het recreatieve deel en dit toe te voegen aan de opdracht tot het opstellen van een visie op de sportaccommodaties. Dus weer een onderzoek dat duizenden euro’s gemeenschapsgeld gaat kosten. Met gezond verstand kom je al een heel eind volgens Slydregt.NU en heb je geen onderzoek meer nodig als je de huidige exploitatie eens rustig evalueert. Misschien dat de wethouder eens per week kan gaan zwemmen.

Het raadsvoorstel is over het zalencomplex best wel zuinigjes. Zijn de zalen wel in goede staat? Verder zijn wij kritisch om het zalencomplex aan te pakken met het oog op de renovatie van het Raadhuis en de reeds aangenomen renovatie van Elektra. Het Raadhuis zou ook een plek van ontmoeting moeten worden. Slydregt.NU ziet meer in een bestuurlijk centrum. Wij zijn bang dat het zalencomplex van de Lockhorst, Elektra en  het Raadhuis elkaar gaan bijten omdat zij dezelfde functie gaan vervullen. Is hier wel een duidelijke visie op? Is het niet verstandig om eerst een zalenbeleid te ontwikkelen en niet onbeperkt te renoveren en nieuwe zalen te creëren? Het gemeenschapsgeld moet optimaal besteed worden en daarin is er geen plek voor leegstand door onderbezetting.

Gebouwencomplex de Lockhorst (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s