Nooit oude schoenen weggooien voor men nieuwe heeft

Dinsdag 15 juni 2021 is de regionale energiestrategie behandeld. Daar werd verkondigd dat klimaatverandering 1 van de grootste zorgen is voor de Sliedrechter. In de ogen van Slydregt.NU vindt de Sliedrechter het belangrijker om betaalbaar te kunnen wonen, werk te hebben en gezond en veilig te kunnen recreëren in Sliedrecht.

Wij vinden het niet noodzakelijk dat we van het aardgas afgaan natuurlijk is het wel verstandig om niet afhankelijk te zijn van 1 soort energie. Daarom moet men ook kijken naar alternatieve energiebronnen zoals kernenergie, thorium en waterstof. Zonne-energie, windenergie en aardwarmte leveren te weinig energie of ze zorgen juist dat Sliedrecht onleefbaar wordt. Slydregt.NU vindt dat iedere Sliedrechter de vrije keuze moet behouden op welke energie men zijn huishouden laat draaien. Daar hoort zeker het schone aardgas bij.

Wij zijn voorstander van het opwekken zonne-energie vanaf bestaande objecten zijn wij een voorstander. Dit moet wel op vrijwillige basis gebeuren dit mag nooit door de overheid dwingend worden opgelegd. Daarnaast zijn wij wel van mening dat zonnepanelen veilig moet worden geïnstalleerd zodat het brandgevaar tot het minimum wordt beperkt. Wij zijn tegen het massaal omvormen van groene graslanden tot kunststofvlaktes van pikzwarte zonnepanelen, waaronder alle groen -inclusief de tevens door onze ‘groene’ regering gewenste biodiversiteit- verdort.

Met een Natura 2000 gebied naast de deur lijkt ons de komst van windmolens en zonneweiden een brug te ver. Slydregt.NU gaat niet meewerken aan horizonvervuiling en het verkleinen van de leefomgeving van trekvogels. Daarnaast blijken windmolens laagfrequent geluid te veroorzaken dat verder draagt dan gewoon geluid. Ze zouden bovendien verantwoordelijk kunnen zijn voor grondtrillingen, een recente ontdekking, die nog nader moet worden onderzocht. Het lijkt er op dat windmolens schadelijk zijn voor mens en dier.

Sliedrecht gaat via geothermie aardwarmte winnen. Aardwarmte wordt op een vergelijkbare manier gewonnen zoals schaliegas. Aan het winnen van schaliegas zijn risico’s verbonden. Schaliegas moet met ingewikkelde technieken en chemische stoffen uit steenlagen worden geperst met risico’s op aardbevingen en drinkwatervervuiling.

Men moet nooit oude schoenen weggooien voor men nieuwe heeft. Aardgas moet men niet vervangen maar men moet de mogelijkheden verruimen waar men uit kan kiezen. Geef de Sliedrechter wat te kiezen dat past bij zijn huishouden. Geef de Sliedrechter waar voor zijn geld!

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 18 juni 2021. Geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s