Carte Blanche van 1,8 miljoen euro voor verbouwing Elektra

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Sliedrecht het voorstel van het college om een krediet van maar liefst € 1.800.000,00 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het gebouw van Elektra aan de stationsweg 4 behandeld. Het college heeft het voorstel op geen enkele wijze geconcretiseerd en/of onderbouwd met concrete plannen. Het college weet zelf niet hoe zij het door haar bestemde multifunctionele gebruik van Elektra vorm gaat geven. Slydregt.NU heeft tegen het voorstel gestemd en is niet van plan om het college een cheque te overhandigen van 1,8 miljoen euro zonder een deugdelijke onderbouwing. Slydregt.NU heeft een amendement ingediend om een bedrag beschikbaar te stellen van €180.000 voor het uitvoeren van het hoogstnoodzakelijke achterstallig onderhoud in afwachting van besluitvorming omtrent de toekomstige bestemming van het gebouw. Dit doet Slydregt.NU omdat zij van mening is dat de gemeente Sliedrecht na jarenlange beloften om Elektra te renoveren daad bij het woord moet voegen

Naar de mening van Slydregt.NU is er sprake van een onvoldragen plan. Het college beschikt niet over een normale en gebruikelijke business case. Ook beschikt het college niet over een begroting en/of een plan hoe het gebouw eruit gaat zien. Een programma van eisen moet nog worden opgesteld. Het toekomstige multifunctionele gebruik moet nog nader worden uitgewerkt en een prognose van het toekomstige gebruik dus nog niet beschikbaar is. Mogelijke toekomstige gebruikers zijn nog niet bekend. Het college geeft evenmin antwoordt op de vraag hoe groot het geschatte toekomstige exploitatietekort is in het slechtste en in het meest gunstige scenario, stellende dat het resultaat van de relatie tussen de kostprijs en de markthuur de komende periode nader concreet wordt uitgewerkt. SOJS wordt tot op heden al gecompenseerd voor de huur/huisvestingskosten en zonder compensatie zal de huurprijs niet kunnen worden betaald door SOJS aangezien SOJS geen extra inkomsten kan genereren. In het geval de huur wordt verhoogd gaat de subsidie aan SOJS evenredig omhoog.

Uit het vorenstaande volgt dat het college geen enkel inzicht heeft in de huidige exploitatie en mogelijk toekomstige exploitatie van het gebouw. Onder deze omstandigheden acht Slydregt.NU het niet verantwoordt in de huidige tijd een bedrag van € 1.800.000,00 ter beschikking te stellen voor een multifunctionele huisvesting van niet nader bekende huurders. Temeer nu de gemeente ook in de voormalige Groen van Prinstererschool ten behoeve van de huurder een zalencomplex aan het inrichten is. Zelfs in het huidige raadhuis is sprake van het inrichten van vergaderruimten. Volgens Slydregt.NU moet de gemeente eerst eens inventariseren wat zij wil en niet klakkeloos krediet vragen aan de raad voor niet nader vorm gegeven plannen. Daarom heeft Slydregt.NU het college geen carte blanche van 1,8 miljoen euro gegeven.

Het pand van Elektra gaat voor minimaal 1,8 miljoen euro verbouwd worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s