Bestemmingsplan ‘Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht’ en toekomstige samenwerking Drechtsteden

Het bestemmingsplan ‘Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht’ heeft betrekking op bestaande geluidszones. De zoneringen zijn in hoofdzaak ingeperkt met uitzondering van het watertorenterrein. Het bouwen van woningen in deze zones is slechts theoretisch mogelijk. In de praktijk moet er dan nogal wat worden gedaan met bijzondere maatregelen, isolatie, etc.

De bedrijven hebben adviseurs ingeschakeld en hebben overlegd met de gemeente. De vraag rijst of zij tevreden zijn met de gevonden oplossingen of dat er nog procedures kunnen volgen.

Een groot gedeelte van de zonering aan Rivierdijk Oost valt over het watertorenterrein. Hoe staat de ontwikkelaar hier tegenover? En – niet onbelangrijk – de omwonenden. Hoe is de geluidzonering in het proces betreffende de ontwikkeling van het nieuwe woningbouwterrein geïntegreerd? Zijn er procedures te verwachten van ontwikkelaar en/of omwonenden?

Principebesluit toekomstige samenwerking Drechtsteden

Slydregt.NU is blij dat het einde in zicht komt van ‘’Brussel aan de Merwede’’. De gemeentelijke regeling was van het begin af aan gericht op een integratie tot één grote Drechtstad, waar Sliedrecht in moest opgaan tot één grote eenheidsworst en waar het bestuurlijke epicentrum in het stadhuis van Dordrecht zou gaan liggen. Begrijp ons niet verkeerd; Slydregt.NU is niet tegen samenwerking, maar het is niet gezond dat besluiten die in de gemeenteraad genomen behoren te worden in een Drechtraad tot stand kwamen. De Drechtsteden was ook een heerlijke bestuursorganisatie om je achter te verschuilen als portefeuillehouder. Als gemeenteraad kon je een wethouder immers niet aanspreken op onderwerpen die speelden in het sociale domein want dan werd er al snel gezegd; ‘’Sorry meneer Jongeneel daar ga ik niet over dat moet u mijn collega portefeuillehouder in het Drechtstedenbestuur over bevragen.’’ Dit is hiermee gelukkig verleden tijd. Het primaat hoort immers bij de gemeenteraad te liggen. De gemeenteraadsleden zijn immers door de Sliedrechter gekozen en de eigen wethouders blijven in hun gemeenten politiek verantwoordelijk zoals het hoort.

Slydregt.NU is blij dat de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden wordt getransformeerd naar een service-gemeente voor de aangesloten Drechtsteden gemeenten en waar mogelijk ook nog andere gemeenten van buiten de Drechtsteden kunnen aansluiten. De wethouder is en blijft politiek verantwoordelijk voor de door zijn organisatie voorbereide besluiten. De tot vergadercircus verworden Drechtraad wordt afgeschaft en we komen nu in de plaats van maandelijks elk kwartaal bij elkaar. De aandacht wordt dan niet meer afgeleid van overbodige processen. Het servicecentrum kan duidelijke doelen nastreven, die specifiek en meetbaar zijn. Drechtsteden kan voortaan functioneren als niet meer dan overlegplatform voor strategische samenwerking betreffende de gemeenten overstijgende belangen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s