Sociale visie

Er is een toenemende trend zichtbaar van niet sporters van 54,6 naar 61%. Betekent dat veel mensen niet lid zijn van een vereniging. Toch denk ik dat Sliedrechters nog genoeg bewegen. Ik zie voor mijn huis altijd mensen langs lopen als ik de hond uitlaat zijn er altijd mensen aan de wandel. We zijn dan niet sportief maar bewegen zeker.

Er word 5,5% Fte ingezet om sport en cultuur onder kinderen te stimuleren. Word dit ook al niet van uit school gedaan? Wat is de meerwaarde hiervan?

Een sterke sociale samenhang is er zeker in Sliedrecht en deze moeten we beschermen. Daarom baart het ons zorgen dat het aantal meldingen van verwarde personen met bijna 5 % gestegen is. Sliedrecht is heel verdraagzaam. Maar we moeten oppassen dat wijken of gebieden niet overbelast raken. Met verwarde personen.

School

Een vraag aan het college is er al iets bekend over de impact van corona op schooladvies? Of over de risico’s op onderwijs achterstand? Zijn er deze zomer al signalen van geweest? Deze cijfers zijn er misschien nog niet maar andere cijfers moeten toch wel meer up to date kunnen. Zoals bijvoorbeeld het aantal jongeren zonder werk en onderwijs. Wat in 2014, 920 jongeren waren wat lager is als het landelijke gemiddelde van 975 jongeren. Maar wat zegt dit nu over 2020? Er word veel gedaan om kinderen mee te laten draaien op school. Maar college zou u mij de meerwaarde van stichting leergeld kunnen uitleggen? Want wat doen zij nu wat wij als gemeente of scholen in Sliedrecht al niet doen? Ik zei het net al dat de cijfers soms zo weinig zeggen als ze al 4,5 of 6 jaar oud zijn. En met cijfer die meer up to date zouden zijn. Zouden we een beter beeld krijgen.

De sociale visie

Het doet ons goed om te zien dat er 200 inwoners hun bijdragen hebben geleverd. Maar hoe is deze vorm van burgerparticipatie gegaan? En was dit het verwachte resultaat?

Een goede woonplek is belangrijk voor iedere Sliedrechter. Daarom word er door de gemeente Sliedrecht geïnvesteerd in een evenwichtige woningvoorraad. Maar wat word er bedoelt met evenwichtig?

We krijgen van de landelijke overheid wel is nieuwe wetgeving. Zo ook de nieuwe wet inburgering. Wij zijn blij dat de eisen aangescherpt worden. Omdat wij denken dat er zo een betere basis gecreëerd word om mee te draaien in de samenleving.

Er is een sterke sociale structuur in Sliedrecht. Het voorbeeld om ontmoeting te faciliteren in multifunctionele gebouwen. Wat is een voorbeeld daarvan?

Om voor iedereen gelijke kansen te creëren is een mooie streven. Wel wil ik zeggen dat dit niet betekent dat iedereen gelijke uitkomsten heeft. En er ook niet een oneindigheid is aan kansen.

Het is goed om te zien dat er ook naar de toekomst gekeken word. En er aan een toekomst bestendig bonkelaarhuis gewerkt word.

Dan had ik nog 2 vragen. De zin mantelzorgers bewust maken dat ze mantelzorger zijn? Wat is de gedachte hierachter? Passende ondersteuning voor de inwoners hoe flexibel is dit budget?

Dit is een woordvoering van ons burgerraadslid Boudewijn Brandwijk

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s