Niet alleen kijken naar warmtenet, zon- en windenergie

Slydregt.NU vindt de concept RES Drechtsteden onvolledig omdat dat er alleen wordt gekeken naar het opwekken van energie via een warmtenet, zonne- en windenergie. Terwijl er naar alternatieve innovatieve energiebronnen geen onderzoek is gedaan daarom komen wij samen met de VVD met een amendement om dit alsnog te bewerkstelligen.

In de uitwerking van de RES willen we de mogelijkheden van andersoortige energietechnieken (zoals waterstof, getijdenenergie, superkritische watervergassing, kernenergie met Thorium reactoren, infraroodpanelen, innovatieve technieken, etc.) in kaart gebracht zien worden.

De RES, zoals deze nu voor ligt, richt zich wat betreft duurzame elektriciteitsopwekking hoofdzakelijk op bewezen technieken. In de RES wordt het begrip innovatie een aantal keer genoemd, maar we zijn van mening dat innovatieve oplossingen een wezenlijk onderdeel van de energietransitie zullen zijn. Het gaat een grote uitdaging worden om onze doelstellingen te realiseren voor 2050. De context kan echter voor 2030 al veranderen, doordat de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties en ervaringen elke 2 jaar herijkt zal worden.

Nieuwe technieken hebben mogelijk minder ruimtelijke nadelen dan de huidige technieken, maar bovendien kunnen nieuwe innovatieve technieken wel eens veel effectiever en minder belastend zijn. We willen dat huidige alternatieven en toekomstige innovaties opgenomen worden in de RES, zodat we uiteindelijk een betere afweging kunnen maken. Kortom wij willen een compleet beeld hebben van alle technische opties waar geen mogelijkheden worden uitgesloten.

In het warmtenet en windenergie heeft Slydregt.NU weinig vertrouwen. Het warmtenet is ingericht op midden temperatuur (70 graden aanvoer-40 graden afvoeren) terwijl de meeste oudere woningen qua warmte voorziening zijn ingericht op een aanvoer temperatuur van 90 graden Celsius. Dus hoe gaat de gemeente Sliedrecht borgen dat de verwarming van de woningen op peil blijft? Er zal sowieso een upgrade moeten plaatsvinden (zowel in huur als in koop woningen) van de bestaande installaties (lees; meer/andere radiatoren, leidingwerk vervangen, groepen kast upgraden, investering in inductie koken).

Bezint eer ge begint; de techniek is er nog niet klaar voor!!!

Wat kunnen we als gemeente al wel doen? Begin met het beter isoleren en ventileren van woningen, begin met het beter inregelen van de bestaande installaties, op basis van gas (de transitie brandstof voor de komende 20 jaar) en de bestaande CV’s. Slydregt.NU is niet tegen zonne-energie op daken als dit veilig wordt aangelegd als het brandgevaar hierdoor minimaal is.

Deze maatregelen zijn allemaal veel minder ingrijpend voor de gemiddelde Sliedrechter en beter behapbaar qua kosten voor alle partijen (burger, corporatie, gemeente). Dit is voor veel mensen haalbaar en betaalbaar hierdoor neemt het draagvlak toe.

Verloop debat:

Het amendement van ons en de VVD is aangenomen. Hopelijk worden er geschikte alternatieve energiebronnen gevonden en geschikt geacht voor Sliedrecht. Slydregt.NU zit niet op windmolens te wachten in Sliedrecht of bij de buren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s