Concept-RES Drechtsteden is onvolledig

Gemeenteraden zijn bij de besluitvoering over de regionale energiestrategieën (RES) ten onrechte buitenspel gezet. Het is ‘opmerkelijk’ dat niet de raden maar de colleges zijn aangewezen om over de inbreng van individuele gemeenten in de regionale strategieën te besluiten. ‘Het staat in het Klimaatakkoord. Maar een akkoord is toch geen aanvaardbaar middel om de gemeenteraad een bevoegdheid af te pakken?’ Alles wordt dus topdown bepaald in plaats van bottom-up. De beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad in deze fase heeft nauwelijks nog iets om het lijf en is het waarschijnlijk slikken of stikken’. Terwijl het volgens mij logisch is dat een ‘ingrijpende gemeentelijke energietransitie van deze omvang in alle fases behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad en niet van het college’. Niet de ongekozen Drechtraad en bestuur bepalen de Sliedrechtse opgave. Hiermee wordt de lokale democratie buitenspel gezet.

Haalbaarheid, betaalbaarheid, draagvlak

“Bij de gebiedsstudie van het ‘globale zoekgebied’ A15 voor opwekking van duurzame energie geldt dat diverse belangen op een open en transparante wijze in beeld gebracht en afgewogen dienen te worden.” Deze frase in de reactie op het concept spreekt ons aan. Bij zulke grote en ingrijpende besluiten hoor je de Sliedrechter te betrekken op een open en transparante wijze. Geef Sliedrechters een stem en laat ze meepraten en geef ze een podium om hun zorgen te uiten. Zonder draagvlak komt de energietransitie nooit van de grond. Draagvlak is belangrijk het college mag dit niet uit het oog verliezen daarom zal Slydregt.NU hierop blijven hameren.

Inhoud

Slydregt.NU heeft grote bedenkingen of de RES wel de juiste oplossing is. De timing en de kosten voor dit project komen op een wel heel slecht moment nu we in een recessie zitten en de toekomst erg onzeker is door het Coronavirus. Daarnaast acht Slydregt.NU de RES achterhaald en onvolledig. Over thorium of kernenergie wordt – uiteraard – angstvallig gezwegen. Slydregt.NU is wel blij dat men geen energie wil opwekken door biomassa te verbranden in de regio.

Aardwarmte

Merkwaardig genoeg zijn in Sliedrecht alle pijlen gericht op aardwarmte als duurzame bron. Deze bron moet het warmtenet gaan verwarmen. Het kan echter nogal wat jaren duren voordat deze beoogde bron in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd maakt Sliedrecht daarom gebruik van een tijdelijke warmtecentrale die zorgt voor de verwarming van de woningen. Deze centrale blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is. Deze tijdelijke warmtecentrale is gewoon een collectieve cv-ketel en deze ketel draait op gas. Afgezien van de collectieve zegeningen, die Slydregt.NU niet zo ziet zitten, rijst de vraag hoe je de individuele vraag naar energie gestalte kunt geven en nog interessanter tegen welke prijzen. Wie wil de overheid nu voor de gek houden zichzelf of de Sliedrechter? Hier gaat dan ook het volgende spreekwoord voor op “veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven”.

Hoe gaat men aardwarmte in Sliedrecht winnen? Aardwarmte wordt op een vergelijkbare manier gewonnen zoals bij schaliegas. Aan het winnen van schaliegas zitten risico’s verbonden. Schaliegas moet met ingewikkelde technieken en chemische stoffen uit steenlagen worden geperst met grote risico’s op aardbevingen en drinkwatervervuiling. Nu gaan geologen onderzoeken of deze risico’s ook voor aardwarmte gelden. In de praktijk is er nauwelijks verschil tussen de risico’s als gevolg van het boren en fracken bij schaliegaswinning en de risico’s van aardwarmtewinning. We moeten erop alert zijn dat Sliedrecht niet veranderd in een Loppersum aan de Merwede. Daarom college geef de Sliedrechter duidelijkheid dat er geen veiligheidsrisico’s vastzitten aan het winnen van aardwarmte.

Investeringen

Het aansluiten van woningen op het warmtenet brengt hoge kosten met zich mee voor de woningbezitters. Huurders gaan meer huur betalen en eigenaren worden voor hoge investeringen geplaatst. Gebruikers van het warmtenet betalen tot op heden veel meer dan de gebruikers die aardgas gebruiken. Fossiele brandstoffen zijn nog altijd goedkoper. Alleen de aanschaf van de bijbehorende apparatuur heeft al een pittig kostenplaatje, terwijl de technische ontwikkelingen nog steeds doorgaan. Daarenboven is er geen vrije keus met betrekking tot de energieleverancier. In onze regio heeft HVC een monopolypositie. Zonder gezonde concurrentie kan men absurde prijzen vragen voor te leveren diensten. De eerste klachten uit de aangesloten wijken hebben Slydregt.NU reeds bereikt. Wij zijn blij om te lezen dat het college onze zorgen deelt en het daarom nodig acht dat er een intensieve lobby richting de Rijksoverheid nodig is om voor deze en andere financiële aspecten tot oplossingen te komen. Het verduurzamen van woningen is zonder extra subsidies niet rendabel voor huizenbezitters. Dat stelt Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in hun rapport. Er gaan vaak tientallen jaren overheen voordat de besparingen die groene maatregelen als een warmtepomp, zonnepanelen en het afsluiten van gas opleveren zich uitbetalen. Daardoor is het meestal niet mogelijk duurzame maatregelen te nemen zonder dat de woonlasten omhoog gaan.

Een huishouden dat zijn energielabel bijvoorbeeld wil opkrikken van D naar energieneutraal is daar gemiddeld €35.000 voor kwijt, berekende het planbureau. Dat levert maandelijks een besparing van €50 op aan woonlasten, maar het duurt langer dan dertig jaar voordat de hele investering is terugverdiend. Een warmtepomp gaat gemiddeld gaat meestal 15-20 jaar mee en zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee. Deze investering betaald zich dus niet terug en is hiermee niet rendabel.

Tot slot

Over de komst van windmolens en zonneweiden is Slydregt.NU erg duidelijk; NIET op Sliedrechts grondgebied. Met een Natura 2000 gebied naast de deur lijkt ons de komst van windmolens en zonneweiden een brug te ver. Slydregt.NU gaat niet meewerken aan horizonvervuiling en het verkleinen van de leefomgeving van trekvogels. Wij zijn tegen “van gas los” en lokale klimaathysterie. De RES omvat allemaal mooie ambities om 0,00007 graden opwarming van de aarde tegen te gaan. De vraag wordt steeds meer gesteld of deze ambitie wel realistisch is. In onze ogen is deze RES niet realistisch omdat de Sliedrechter op kosten wordt gejaagd voor een absurde doelstelling. Het is nog steeds niet bewezen dat de mens het klimaat naar zijn hand kan zetten.

Een schone energiebron zoals kernenergie wordt niet eens meegenomen om energieneutraal energie te winnen en de hoge onrendabele kosten maakt het voor Slydregt.NU onmogelijk om in te stemmen met deze concept RES. In de RES 1.0 moet onder andere kernenergie en thorium als energiebronnen nadrukkelijk in de RES in kaart zijn gebracht daarom komen wij volgende week met een amendement om dit alsnog te bewerkstelligen.

Deze RES is onvolledig.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s