Grootschalige verrassing van Drechtsteden

Nog lang niet uit de ban van het Coronavirus weet Drechtsteden ons te verrassen met een grootschalige oplossing voor het Klimaatprobleem. Fervente voorstanders van Drechtsteden wijzen er altijd op dat er met grootschaligheid inkoopvoordelen zouden zijn te behalen. Deze voordelen zijn tot op heden echter nooit aangetoond. Het ligt meer in de rede te veronderstellen dat grootschaligheid leidt tot grootschalige problemen en zeker geen fijnmazige oplossingen. Slydregt.NU ervaart dit als een van de belangrijkste bezwaren van Drechtsteden. Op vrijdag 10 juli jl. heeft het Drechtstedenbestuur gemeend een zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES) over ons uit te moeten storten. Deze strategie is niet met ons besproken. Sterker nog de strategie is ook niet in de gemeenteraad aan de orde geweest. Het is een ambtelijk product van Drechtsteden. Bij de totstandkoming van het product is geen inwoner van Sliedrecht betrokken. Buitengewoon merkwaardig is dat ook de gemeenteraad niet is geconsulteerd in het proces van ontwikkeling van een strategie door Drechtsteden.

Nu gaat het ook wel ergens over. Uitgangspunt is dat in 2030 er circa 12.000 woningen aan een warmtenet moeten zijn aangesloten en daarmee aardgasvrij moeten zijn. De duurzame energie moet worden opgewekt door zon- en windenergie. Allemaal mooie ambities om 0,00007 graden opwarming van de aarde tegen te gaan. De vraag wordt steeds meer gesteld of deze ambitie wel realistisch is. Dit behoort echter een uitdrukkelijke politieke keuze te zijn. Slydregt.NU heeft grote bedenkingen of RES wel de juiste oplossing is. De timing en de kosten voor dit project komen op een wel heel slecht moment nu we in een recessie zitten en de toekomst erg onzeker is door het Coronavirus. Daarnaast acht Slydregt.NU de RES achterhaald en onvolledig. Over thorium of kernenergie wordt – uiteraard – angstvallig gezwegen. Slydregt.NU is wel blij dat men geen energie wil opwekken door biomassa te verbranden in de regio.

Warmtenet

Het aansluiten van woningen op het warmtenet brengt hoge kosten met zich mee voor de woningbezitters. Huurders gaan meer huur betalen en eigenaren worden voor hoge investeringen geplaatst. Gebruikers van het warmtenet betalen tot op heden veel meer dan de gebruikers die aardgas gebruiken. Fossiele brandstoffen zijn nog altijd goedkoper. Alleen de aanschaf van de bijbehorende apparatuur heeft al een pittig kostenplaatje, terwijl de technische ontwikkelingen nog steeds doorgaan. Daarenboven is er geen vrije keus met betrekking tot de energieleverancier. In onze regio heeft HVC een monopolypositie. Zonder gezonde concurrentie kan men absurde prijzen vragen voor te leveren diensten. De eerste klachten uit de aangesloten wijken hebben Slydregt.NU reeds bereikt.

Aardwarmte

Merkwaardig genoeg zijn in Sliedrecht alle pijlen gericht op aardwarmte als duurzame bron. Deze bron moet het warmtenet gaan verwarmen. Het kan echter nogal wat jaren duren voordat deze beoogde bron in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd maakt Sliedrecht daarom gebruik van een tijdelijke warmtecentrale die zorgt voor de verwarming van de woningen. Deze centrale blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is. Deze tijdelijke warmtecentrale kunt u zien als een collectieve Cv-ketel en deze ketel draait op gas. Afgezien van de collectieve zegeningen, die Slydregt.NU niet zo ziet zitten, rijst de vraag hoe je de individuele vraag naar energie gestalte kunt geven en nog interessanter tegen welke prijzen. Wie wil de overheid nu voor de gek houden zichzelf of de Sliedrechter? Hier gaat dan ook het volgende spreekwoord voor op “veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven”.

Hoe gaat men aardwarmte in Sliedrecht winnen? Aardwarmte wordt op een vergelijkbare manier gewonnen zoals bij schaliegas. Aan het winnen van schaliegas zitten risico’s verbonden. Schaliegas moet met ingewikkelde technieken en chemische stoffen uit steenlagen worden geperst met grote risico’s op aardbevingen en drinkwatervervuiling. Nu gaan geologen onderzoeken of deze risico’s ook voor aardwarmte gelden. In de praktijk is er nauwelijks verschil tussen de risico’s als gevolg van het boren en fracken bij schaliegaswinning en de risico’s van aardwarmtewinning, waarbij lagen worden aangeboord op dezelfde diepte. Daarna is vaak noodzakelijk onder hoge druk te fracken om de laag ook bij aardwarmte winning waterdoorlatend te maken en te houden. Bij de gaswinning stroomt het vrijgemaakte gas naar boven terwijl bij warmte winning zolang de put gebruikt wordt water met mijnbouwhulpstoffen wordt rondgepompt onder hoge druk. We moeten erop alert zijn dat Sliedrecht niet veranderd in een Loppersum aan de Merwede.

Windmolens en zonneweiden

Als laatste in de besluitvorming is de gemeenteraad aan zet. De gemeenteraad mag bij het kruisje van het Drechtsteden product tekenen. Zoals gebruikelijk is aan de achterzijde van het proces. Slydregt.NU heeft de nodige vragen ten aanzien van de grootschalige regionale energiestrategie. In de strategie worden grootschalige theoretische oplossingen voor de gehele regio aangegeven. De concrete en fijnmazige oplossingen gaan niet verder dan dat aangegeven wordt dat naast de A15 en A16 moet worden gezocht naar mogelijkheden voor windmolens en zonneweiden. Dan heb je tegen beter weten in jarenlang gestreden voor het groene hart en dan blijkt dat nu ineens niet zo belangrijk meer. In het Groene Hart mag je niet bouwen, maar nu kan het ineens wel worden volgeplempt met windmolens en zonnecollectoren. Over de komst van windmolens en zonneweiden is Slydregt.NU erg duidelijk; NIET op Sliedrechts grondgebied. Met een Natura 2000 gebied naast de deur lijkt ons de komst van windmolens en zonneweiden een brug te ver. Slydregt.NU gaat niet meewerken aan horizonvervuiling en het verkleinen van de leefomgeving van trekvogels. Bent u tegen “van gas los” en lokale klimaathysterie dan komt Slydregt.NU voor uw belangen op. Sluit u aan om samen de strijd aan te gaan.

Dit Concept Regionale Energiestrategie is niet realistisch voor Sliedrecht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s