Stel investeringen uit

We lezen de volgende passage in dit raadsvoorstel: “We leven in een roerige tijd. Het coronavirus houdt de wereld stevig in zijn greep. En de maatregelen om het virus in te dammen, raken ons allemaal. Tegelijkertijd proberen we zoveel mogelijk ‘gewoon’ door te gaan.” Dit laatste is niet realistisch als u het nieuws erbij pakt van de afgelopen dagen.

De gemeenten klagen steen en been. Zij geven aan door de coronacrisis in financiële moeilijkheden te zijn beland en dreigen de rekening in de vorm van hogere belastingen bij de burger op het bordje te leggen. Bovendien overwegen ze te gaan snoeien in de dienstverlening. In een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Tweede Kamerleden stellen ruim honderd gemeenten dat er snel een structurele oplossing moet komen.

Minister Ollongren heeft al laten weten met de gemeenten in gesprek te gaan. Dat is prima. Maar laat de minister eerst even haar collega Hoekstra van Financiën raadplegen. Die sprak in mei in de Telegraaf klare taal dat de rekening van de coronacrisis niet mag neerploffen bij de gewone man: ’Financiële crises komen vaak neer bij mensen met een modale portemonnee. Dat is een onacceptabel antwoord, vind ik.’

Namens onze provincie heeft gedeputeerde Floor Vermeulen een brandbrief geschreven aan premier Rutte. Het ging financieel al niet goed met verschillende gemeenten in onze regio en daar is de coronacrisis nu bovenop gekomen. Als het kabinet gemeenten niet in staat stelt om de financiële tekorten volledig te dekken, dan dreigt verscherpt financieel toezicht voor alle gemeenten in de provincie Zuid-Holland.

Drechtstedengemeente Alblasserdam heeft ook een brandbrief gestuurd naar Den Haag. Alblasserdam luidt in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Hoekstra van Financiën de noodklok over de alsmaar stijgende zorgkosten waarmee het dorp geconfronteerd wordt, terwijl de vergoeding van het Rijk steeds meer tekortschiet. ,,De grens is bereikt.” Het gaat over de bekostiging van jeugdzorg en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarvoor gemeenten sinds een aantal jaren verantwoordelijk zijn. Alblasserdam is daar steeds meer geld aan kwijt en de verwachting is dat het tekort de komende jaren nog verder oploopt.

Gelden deze kwesties niet voor Sliedrecht? Groeien hier de geldbomen tot aan de hemel? Of moet de Sliedrechter opdraaien voor dit ‘nieuwe beleid’ middels een toekomstige OZB verhoging? Als Slydregt.NU de nieuwsberichten moet geloven in de toonaangevende kranten gaat het wel deze kant op. Daarom zeggen wij maak pas op de plaats tot dat er meer duidelijkheid is wat de gevolgen zijn door de Coronacrisis. Wij willen eerst weten wat de sociaal-economische gevolgen zijn voor Sliedrecht voor dat we verdere investeringen doen in nieuw beleid.

De Sliedrechter zal op nationaal niveau geraakt worden in haar portemonnee laten we daarom de schade op lokaal niveau beperkt houden. Daarom kunnen wij helaas niet instemmen met het voorliggende raadsvoorstel.

Fractievoorzitter Mark Jongeneel aan het woord bij de behandeling van de Eerste Tussenrapportage 2020. Bron foto: Sliedrecht24.nl d.d. 30 juni 2020.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s