Tegen tijdelijk extra personele inzet gemeentelijk vastgoed

Slydregt.NU vraagt zich in alle gemoede af of het voorliggende raadsvoorstel tijdens de huidige Coronacrisis wel moet worden behandeld. Er is op dit moment nog geen enkel zicht op hoe wij uit de Coronacrisis zullen komen. Veel burgers zullen worden geconfronteerd met inkomstenverliezen. Extra personele inzet om de ambities met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed uit het Coalitieakkoord 2018-2022 te realiseren is in het licht van het vorenstaande voor Slydregt.NU een onbegrijpelijk en slecht “getimed” voorstel. Het lijkt Slydregt.NU van wijsheid te getuigen de gevolgen van de Coronacrisis voor onze burgers eerst eens af te wachten en dan te kijken of hier geen financiële offers nodig zijn om hun noden te ledigen.

Dat het gemeentelijke vastgoed niet op orde is kunnen wij van harte onderschrijven. Daar moet zeker verandering in komen. Wij hebben dan echter niet het oog op:

“Het actualiseren van de vastgoedregistratie en -administratie, het opstellen van procesbeschrijvingen alsmede het ter hand nemen van de voorbereiding en uitvoering van investeringen in een aantal vastgoedobjecten (zoals voor (achterstallig) onderhoud en brandveiligheid”

Wij zien hier de toegevoegde waarde totaal niet van in.

Kan de wethouder uitleggen waarom actualiseren van de vastgoedregistratie en -administratie nodig is. Komt dit omdat de Nicolaas Beetsstraat tegen het vigerende beleid in door het college niet is vervreemd of zijn er ernstiger zaken aan de orde?

Ons standpunt is dat de gemeente geen groot grondbezitter moet zijn daarom willen wij het gemeentelijk vastgoed afstoten/verkopen. In plaats dat er vastgoed wordt verkocht moet de personele inzet worden vergroot voor het vastgoedbeheer.

Het extra personeel wordt ingezet om de vastgoedregistratie en -administratie te actualiseren, procesbeschrijvingen op te stellen en de voorbereiding en uitvoering van investeringen in een aantal vastgoedobjecten (zoals voor (achterstallig) onderhoud en brandveiligheid) ter hand te nemen. Volkomen onlogisch en in strijd met het vigerende beleid.

Afgezien van het feit of deze bureaucratische operatie al dan niet nodig is rijst bij ons de vraag waarom dit – nu de urgentie kennelijk zo hoog is dat deze operatie tijdens de grootste crisis na de tweede wereldoorlog moet worden uitgevoerd – door het college niet al veel eerder is gebeurd? Dit college minus PRO Sliedrecht zit er al vanaf 2018. Waarom is dit op de plank blijven liggen? Het lijkt ons wel essentieel te weten wat je aan vastgoed bezit en wat de staat ervan is.

In het raadsvoorstel staat het volgende “Met de huidige bezetting loopt de realisatie van de ambities met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed zoals vermeld in het Coalitieakkoord 2018-2022 en het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2018-2022 verder vertraging op.’’ Met de ambities zal het wel loslopen als je dit tot het tweede kwartaal 2020 op de plank laat liggen. Overigens zijn deze ambities in de tussentijd ook gewijzigd van verkopen naar behouden van vastgoed (Nicolaas Beetsstraat). In het raadsvoorstel vinden we ook nog: “Verder brengen een niet actuele vastgoedregistratie en -administratie en achterstallig onderhoud financiële risico’s met zich mee.” Deze risico’s waren er ook al 2 jaar geleden dit is gewoon wanbestuur. We mogen god danken dat er geen calamiteiten hebben plaatsgevonden als was de gemeente in grote problemen gekomen. Slydregt.NU heeft nog vragen over duurzaamheid wat er wordt er bedoeld met energiescreenings om het vastgoed te verduurzamen? Wat wordt er dan onderzocht?

Slydregt.NU wil het vastgoed van de gemeente Sliedrecht verkoop klaar maken en geen onnodige investeringen meer doen. De energiescreenings hoeven van ons niet. Met de huidige coronacrisis vinden we het verstandig om het budget wat hiervoor staat nu te heroverwegen. Daarom zullen wij tegen dit raadsvoorstel te stemmen.

Dit was de woordvoering van burgerraadslid Boudewijn Brandwijk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s