Richtinggevende kaders ontwikkeling Watertorenterrein

Slydregt.NU is het met stichting “Rivierdijk Wijk Niet” eens dat de bebouwing wel bij de Sliedrechtse Schaal moet passen: men kan dan de Rietlanden en Residentie Merweburgh als voorbeeld nemen. Slydregt.NU zal zich evenwel met betrekking tot dit kader richten naar omgeving en belanghebbenden. Daarnaast zien wij graag recreatie en horeca verrijzen op het Watertorenterrein. In de vorm van een recreatiestrand en/of bootjeshelling daarom zullen wij het amendement van PRO Sliedrecht ook steunen.

De andere twee amendementen van PRO Sliedrecht zullen we daarentegen niet steunen omdat deze amendementen te veel kaders meegeven die handelen tegen de geest van de Omgevingswet. Er moet ruimte worden gegeven aan de ontwikkelaar om in samenspraak met de omgeving/belanghebbenden zorg te dragen voor een woningbouwontwikkeling met politiek-bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Dit vraagt voor ons als politiek een zekere terughoudendheid bij het toetsen en beoordelen van zo’n plan. Dit vereist dat de ‘’oude politiek’’ moet ‘durven loslaten’. Dat is inherent aan het handelen in de geest van de Omgevingswet en vraagt van zowel bestuur als organisatie een andere houding en gedrag. De politiek zit niet langer aan de knoppen. Daarom kan Slydregt.NU deze twee amendementen van PRO Sliedrecht niet steunen.

Verloop debat

Voor dat het debat begon sprak de heer Kadijk namens de stichting “Rivierdijk Wijk Niet” in. Zij maken zich zorgen over de intenties van Watertoren B.V. of zij echt naar de op- of aanmerkingen gaan luisteren van de belanghebbenden en de omgeving over de bouwplannen op het Watertorenterrein. De heer Kadijk is bang dat de oude plannen ongewijzigd weer op tafel komen en dat dit zonder draagvlak van de omgeving/belanghebbenden gebeurt. Slydregt.NU vindt het belangrijk dat deze plannen met draagvlak worden gerealiseerd. Zonder draagvlak is er geen vertrouwen op een goed resultaat waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn. Als wij merken dat de omgeving niet voldoende wordt meegenomen bij het maken van de plannen dan trekken wij aan de rem. 

De watertoren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s