Ingenieurs Bureau Drechtsteden heeft zijn zaken niet op orde

Wij wilden het voorstel als debatstuk opvoeren, maar daarvoor waren wij te laat. Het stond op de agenda als hamerstuk. Daarom kunt u hieronder onze woordvoering lezen over het doorschuiven van kredieten.

Zoals in de oordeelvormende vergadering van 24 september 2019 reeds is aangegeven vindt Slydregt.NU het onjuist kredieten door te schuiven met het oog op het verrekenen van positieve en negatieve resultaten. Slydregt.NU is van mening dat het resultaat per project behoort te worden vastgesteld. Slydregt.NU concludeert dat het kruispunt Stationsplein en kruispunt N482 – Sportlaan naar behoren zijn afgerond. Slydregt.NU kan dit niet zeggen van de rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat. Bij de rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat is een tekort van € 167.000,00 ontstaan. Het college heeft via een informatiebrief op 11 juni 2019 aangegeven dat op dat moment het krediet van € 900.000,00 nog voldoende was om de lopende kosten te dekken, maar dat het college aan het einde van het project een tekort van € 167.000,00 voorzag (3.1 raadsvoorstel). De verwachting was dat de kosten van de extra maatregelen gecompenseerd zouden kunnen worden bij aanbesteding van de rotonde. Dit is echter niet haalbaar gebleken. Dit is niet verwonderlijk. Het project is immers op 20 mei 2019 al opgestart (bouw app). Op 14 mei had reeds een inloopavond plaatsgevonden. De aanbesteding heeft dan ook ver voor de brief van 11 juni 2019 plaatsgevonden. Het is dus niet juist wat onder 3.1. van het raadsvoorstel wordt gesteld.

Uit de beantwoording van de door Slydregt.NU gestelde vragen blijkt dat de voorbereiding van de rotonde heeft plaatsgevonden door ons “eigen” Drechtstedelijke Ingenieurs Bureau Drechtsteden (antwoord vraag 1). Tijdens de voorbereiding is de noodzaak tot voorbelasting onderzocht. Het IBD heeft dit geconstateerd en aangepast. De meerkosten vanwege voorbelasting konden nog niet in beeld zijn bij het vaststellen van het Verkeers- en Mobiliteitsplan inclusief de bijbehorende kredieten. Slydregt.NU neemt aan dat de voorbereiding heeft plaatsgevonden voor de aanbesteding en voor de aanvang van het werk op 20 mei 2019 Dus voor 11 juni 2019! Hetzelfde geldt voor de eis van het waterschap tot vervanging van de duiker. De vergunningaanvrage bij het waterschap zal toch wel voor de aanvang van het werk hebben plaatsgevonden! Het is op grond van vorenstaande dat Slydregt.NU moet concluderen dat de brief van 11 juni 2019 niet is gebaseerd op de juiste feiten.

Aannemende dat de voorbereiding van het werk heeft plaatsgevonden voor de aanbesteding en in dit kader inderdaad is geconstateerd dat voorbelasting op diverse plaatsen heeft moeten plaatsvinden en een duiker als voorwaarde van het waterschap is vervangen rijst toch wel de vraag waarom het college op 11 juni 2019 denkt na de aanbesteding de aanneemsom nog te kunnen beïnvloeden. Slydregt.NU zal de rekenkamer voorstellen het project nader te onderzoeken.

Het is op grond van vorenstaande dat Slydregt.NU niet zal stemmen voor het raadsvoorstel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s