Verkoop aandelen Eneco, Integratienota en Sliedrecht regenboog dorp

Hieronder kunt u onze inbreng lezen die wij hebben geleverd in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.

Aandeelhouderschap Eneco

Voorzitter,

Slydregt.NU is het eens met het besluit van het college om het voorlopige principebesluit van 31 oktober 2017 te herzien en het aandelenbelang in Eneco te gaan verkopen. Wij hopen dat de opbrengst van de aandelen uiteindelijk direct terugvloeit naar alle Sliedrechters. Hoe dit moet gaan gebeuren daar gaan wij graag met de raad over in debat als de tijd daar is.

Integratienota 2019 – 2021

Voorzitter,

Door de effectieve inzet van lokale voorzieningen, onder andere op het gebied van onderwijs, werk & inkomen en hulp & ondersteuning, wil het college integratie en participatie van migranten bevorderen en voorkomen dat migranten niet meedoen in onze samenleving. In de integratienota 2.0 is duidelijk weergegeven wat het traject is van de nieuwkomer om te integreren en wie de partners zijn om dit te bewerkstelligen.

Sliedrecht hanteert drie speerpunten in het lokale integratiebeleid: beheersing van de Nederlandse taal, kennen en respecteren van de Nederlandse normen, waarden en gebruiken en kennen van de eigen leefomgeving. Slydregt.NU onderschrijft dat het beheersen van het Nederlands en het kennen en respecteren van de Nederlandse normen, waarden en gebruiken essentieel is om mee te kunnen doen in onze samenleving. Om te kunnen participeren is het van belang om de voorzieningen in de eigen leefomgeving te kennen en te kunnen vinden. Kan de portefeuillehouder uitleggen welke voorzieningen hiermee worden bedoeld? Slydregt.NU vindt het goed dat nieuwkomers worden begeleid uit eigen netwerk zolang dit niet tot segregatie leidt.

Helaas is deze integratienota incompleet. Wat gebeurt er met de nieuwkomer als deze weigert om te integreren? Bijvoorbeeld wat gebeurt er met de migrant als deze niet voldoet aan de taaleis maar wel een bijstandsuitkering ontvangt? Wij vinden de integratienota erg vrijblijvend. Wij hopen dat de portefeuillehouder kan toezeggen dat er een paragraaf wordt toegevoegd waarin wordt aangegeven wat er gebeurt met de nieuwkomer als deze weigert te integreren en welke sancties worden ingezet om deze nieuwkomer alsnog te laten bewegen om te integreren. Kortom Slydregt.NU wacht met smart op de paragraaf aanpak: gericht op niet-willers.

Verloop debat

De wethouder Visser – Schlieker vertikt het om een paragraaf toe te voegen die nieuwkomers verplicht om te integreren. Daarom komen wij met een amendement waarin wordt geregeld wat er gebeurt met een nieuwkomer die niet wilt integreren en welke sancties worden ingezet om deze nieuwkomer alsnog te laten bewegen om te integreren.

Sliedrecht Regenboog dorp

Voorzitter,

Als Slydregt.NU de beleidsnotitie leest dan komen bij ons 6 vragen naar boven. Is er überhaupt met de betrokken partijen gesproken. Is er gesproken met de leden van de LHBTI gemeenschap in Sliedrecht? Waar hebben zij behoefte aan? Wil het middelbaar onderwijs, de verzorgingsinstellingen en sportverenigingen wel deelnemen aan de voorlichtingstrajecten en bijeenkomsten? Vindt er pestgedrag plaats in verzorgingsinstellingen in Sliedrecht vanwege de geaardheid van de bewoners? Deze beleidsnotitie oogt zielloos het lijkt erop dat men dacht in het gemeentekantoor “O ja wacht wij moeten deze motie nog uitvoeren”.

Wij zijn tevreden dat er de volgende zaken niet in de beleidsnotitie staan dat zijn de transgendertoiletten en regenboogzebrapadden want dit past niet bij de cultuur van Sliedrecht. Het is gericht op de acceptatie van de LHBTI gemeenschap. Sliedrecht gaat zijn acceptatie tonen van de LHBTI’s door op coming out day (jaarlijks op 11 oktober) de regenboogvlag uit te hangen. Dit vinden wij een goede zaak.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s