Column: Klap in het water

Op 26 juni jl heeft het college de door haar aan het handje van een externe adviseur opgestelde ontwikkelingsvisie in moeten trekken onder druk van de gemeenteraad. Het college heeft de visie een tikkeltje prematuur ontwikkeld gedwongen door een – niet nader onderbouwde – woningbouwopgave van Drechtsteden. De Sliedrechtse bevolking is door de presentatie van de visie overvallen. De raad is door het overhaaste tempo en daardoor veroorzaakte maatschappelijke onrust best kritisch geweest. Het lijkt onschuldig, maar de Ontwikkelingsvisie moet uiteindelijk als kader dienen voor de ontwerp-Omgevingsvisie ten behoeve van een nieuw Omgevingsplan zoals het bestemmingsplan tegenwoordig heet. DE ruimtelijke mogelijkheden worden hiermede voor jaren bepaald. De uitgangspunten van het college zijn handhaving van de combinatie van wonen en werken in het dorp en dat woningbouw in Sliedrecht niet los kan worden gezien van de totale ruimtelijke ontwikkeling in Sliedrecht. Dit zijn goede (maar ook nietszeggende) uitgangspunten. Het is alleen jammer dat het college zich hier zelf niet aan heeft gehouden. Het college heeft zich beperkt tot het gebied van Sliedrecht gelegen tussen de Merwede en de Betuwelijn en het gebied boven de spoorlijn onder druk van coalitiepartner PRO Sliedrecht gewoon links laten liggen. Het wel in de visie opgenomen gedeelte is echter volledig volgebouwd en biedt geen mogelijkheden meer. De al zeer beperkte mogelijkheden worden nog extra beperkt door de geluidszonering rond de bedrijventerreinen Kerkerak en Molendijkpark alsmede de zonering langs rijksweg A15. Alleen door het afbreken en vervangen van bestaande woningen is er nog wat ruimte te creëren. Het college heeft de oplossing gezocht in het verplaatsen van bestaande bedrijven. De ondernemers, die niet door het college bij de ontwikkeling zijn betrokken, zijn volledig overvallen en hebben massaal geprotesteerd. Het conflict is daarmede reeds geboren voor de visie goed en wel het levenslicht heeft mogen aanschouwen. De bevolking is – wat niet ongebruikelijk is – evenmin rechtstreeks bij de visie ontwikkeling betrokken geweest. Het college heeft toegezegd haar huiswerk over te doen en in haar Ontwikkelvisie nu geheel Sliedrecht – dus ook boven de spoorlijn – te zullen betrekken. De volkomen scheefgegroeide verhouding tussen het bebouwde gedeelte en onbebouwde gedeelte wordt nu hopelijk recht getrokken. Sliedrecht boven de spoorlijn leent zich voor een parkachtige bebouwing met diversiteit in het woningaanbod. Het door de zonering van de Betuwelijn niet voor woningen geschikte gedeelte kan optimaal worden gebruikt ten behoeve van waterpartijen en bosschages. Het is te hopen dat de door de klap in het water veroorzaakte rimpels snel zullen herstellen en in ieder geval inspirende ideeën voor de toekomst opleveren zoals verplaatsing van A15 boven de spoorlijn en een light rail naar Rotterdam.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 4 juli 2019.

Fractievoorzitter Mark Jongeneel heeft deze column geschreven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s