Algemene Beschouwingen

Hieronder kunt u onze woordvoering lezen voor de Algemene Beschouwingen.

Voorzitter,

Slydregt.NU heeft er nu inmiddels een ruim jaar opzitten in de gemeenteraad van Sliedrecht. Wij vinden het een boeiend politiek bedrijf buiten en binnen de achterkamertjes. Graag zouden wij graag van de achterkamertjes af willen. De agendacommissie en auditcommissie zouden in aller openheid moeten vergaderen dit zal bijdragen aan de integriteit en de transparantie van de Sliedrechtse politiek. De Sliedrechter krijgt zo ook een beter beeld wat de politiek allemaal uitvoert. Slydregt.NU gaat komend jaar onderzoeken of dit te realiseren valt.

Het nieuwe college is in oktober 2018 gekomen met het CUP. In het CUP werd de ambitie uitgesproken om vastgelopen projecten weer vlot te trekken. We zien beweging op het Winklerplein en het Watertorenterrein dit vinden wij fijn om te zien. Er gaan meer dingen goed bijvoorbeeld er worden stappen gezet in het project de Nieuwe Winkelstraat met als gevolg dat er een Action komt naar de Kerkbuurt. En er is een begin gemaakt om 1 van de grootste ergernissen van de Sliedrechter aan te pakken,de overlast van hondenpoep door de aanschaf van een hondenpoepzuiger.

Sliedrecht kan zich zelf goed op de kaart zetten in Nederland. We weten een mooie herdenkingsceremonie te organiseren op 4 mei. Daarmee maakt Sliedrecht indruk.Helaas weet Sliedrecht dit binnen een dag weer om te draaien tot een schandvlek van Nederland,doordat wij het erg lastig vinden om de zondagsrust en Bevrijdingsdag met elkaar te verenigen in het centrum van het dorp. Dit is voor Slydregt.NU reden te meer om tijdens de behandeling van de APV ommet amendementen te komen om de APV en het evenementenbeleid te moderniseren naar deze tijd. Wij willen hiermee bewerkstelligen dat Sliedrecht nooit meer binnen 24 uur van nationale trots naar nationale deceptie kan vervallen. 

We vinden het positief dat Sliedrecht met een visie komt hoe Sliedrecht er in 2050 uit moet zien. Het is een beperkte visie in onze ogen,omdat de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord buiten de beschouwing wordt gelaten. PRO Sliedrecht en de PvdA hebben principes niet bouwen over het spoor,dat is hun goed recht. Dit houdt volgens Slydregt.NU ook in dat we het Groene Hart in Sliedrecht-Noord dus niet gaan verpesten met windmolens en zonneweiden. Als dit wel kan dan mogen deze twee partijen uitleggen waarom deze horizonvervuiling wel mag,wat voor de Sliedrechter weinig nut heeft. Slydregt.NU is voor woningbouw over het spoor hier gaan wij morgenavond uitgebreider op in. Alleen moeten we wel altijd de vraag blijven stellen voor wie bouwen wij deze huizen voor de Sliedrechters of voor de mensen die de stad willen ontvluchten of voor statushouders? Hierbij herhalen wij dat Slydregt.NU vindt dat statushouders niet langer gekenmerkt moet worden als urgentiecategorie voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Wij zijn blij dat in de raad meerdere partijen zijn die dit langzaam aan beginnen in te zien.

Helaas zien wij dat Sliedrecht ook te kampen heeft met tekorten,doordat het sociale domein veel geld kost,door stijgende kosten in de jeugdzorg. Het college wil dit gaan opvangen door de OZB en de afvalstoffenheffing te gaan verhogen. De uitgeknepen Sliedrechters, wier lonen, pensioenen en uitkeringen al jaren niet of nauwelijks worden geïndexeerd,mogen nu ook de lasten gaan dragen voor de tekorten van de gemeente Sliedrecht. Dit is voor Slydregt.NU onbespreekbaar. Sliedrecht moet in zijn eigen vlees gaan snijden. Politieke ombuigingen dus politieke keuzes heroverwegen. 

Onze fractie heeft een paar politieke voorstellen waar we op kunnen bezuinigen.

Bezuinigingen op politieke keuzes:

Restauratie de Valk: € 166.286,-

Bushalte Winklerplein: € 507.904,-

Pasjessysteem Milieustraat: € 34.775- 

Vervanging ondergrondse afvalcontainers: €77.700 –Deze afvalcontainers zijn net geplaatst en wij kunnen ons niet voorstellen, dat deze echt al weer aan vervanging toe zijn. 

Vervanging Asbestdaken: € 30.000 – Dit is uitgesteld tot 2028 door de Eerste Kamer.

Stedenband Orastie: Bedrag nog niet bekend omdat wij nog geen antwoord hebben gekregen op onze vragen. Wij stellen het op prijs als wij na de schorsing daar alsnog een antwoord op krijgen.

                        Totaal  ______________

                                      € 816.665,-

Bezuinigingen op Subsidies

Diaconaal Maatschappelijk werk € 71.120,-

Pand 33 € 5000,- 

SIMAV (Stichting tot in stand houden van molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) € 7.755,-

Yulius € 138.244,- 

Totaal: € 222.119,-

Bij elkaar leveren het schrappen van politieke uitgaven + subsidies: € 1038.784,-op. Wij zijn erg benieuwd welke creatieve ideeën andere fracties hebben. 

Daarnaast hebben wij nog 5 vragen voor het college:

Waarom geld uitgeven aan onderhoud van het Raadhuis als behoud nog niet zeker is? Of is het college binnenskamers tot de conclusie gekomen dat Sliedrecht het Raadhuis moet behouden als democratisch hart van het dorp? Als dit zo is dan stemt dit ons blij.

Waarom geld uitgeven aan restauratie van de Valk, terwijl er budget uit is getrokken om onderzoek te doen, naar de bouw van een nieuwe sporthal, de vervanger van de Valk. Welke er al binnen een paar jaar moet staan?

Waarom de zonnepanelen vervangen op de Valk, welke pas na 10 jaar geld op gaan leveren, terwijl de sporthal er waarschijnlijk over 10 jaar niet meer staat? 

Waarom moet de Sliedrechtse belastingbetaler meebetalen aan een instelling als Yulius? Dit is een hoop geld!

Waarom is de Nederlands-Hervormde kerk eigendom van de gemeente Sliedrecht? 

Conclusie: Er gaan veel dingen goed maar er is nog veel voor verbetering vatbaar. Daarom gaat Slydregt.NU komend jaar met een vrolijk patriottisch geluid er tegenaan om van Sliedrecht een leefbaar dorp te maken waar de Sliedrechter trots is om in dit Baggerdorp te wonen. 

Mark Jongeneel dinsdagmiddag bij de woordvoering. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s