De Sliedrechtse integratienota is incompleet en te vrijblijvend

Hieronder kunt u onze woordvoering lezen over de integratienota die op 19 februari jl. in de raad is besproken.

Voorzitter,

Niet iedereen die zich in Nederland wil vestigen is een vluchteling. Helaas wekt de integratienota wel deze suggestie. U kunt deze groepen onderscheiden in politieke vluchtelingen, oorlogsvluchtelingen en economische migranten. De laatste twee groepen mogen tijdelijk in Nederland blijven en de economische migrant moet ook echt iets bijdragen aan de Nederlandse economie en niet parasiteren op onze sociale voorzieningen. Slydregt.NU ziet liever dat oorlogsvluchtelingen in de thuisregio worden opgevangen.

Goed dat er aandacht uitgaat naar “oudkomers”. Onder oudkomers wordt verstaan migranten die al langere tijd in Nederland wonen. Goed dat het college deze mensen alsnog willen laten integreren in Sliedrecht en daardoor volwaardig deel van uit wil laten maken. Verder moet de acceptatie van migranten (zijn het nu vluchtelingen of migranten dit is niet echt consequent portefeuillehouder?) in de samenleving worden bevorderd. Dit kun je echter maar in beperkte mate van de Sliedrechter vragen. De nieuwkomer moet zich aanpassen en integreren in zijn nieuwe woonplaats en niet andersom. Als iemand zijn best doet om mee te doen in de samenleving dan ontstaat er vanzelf acceptatie voor de nieuwkomer.

Sliedrecht hanteert drie speerpunten in het lokale integratiebeleid: beheersing van de Nederlandse taal, kennen en respecteren van de Nederlandse normen, waarden en gebruiken en kennen van de eigen leefomgeving. Slydregt.NU onderschrijft dat het beheersen van het Nederlands en het kennen en respecteren van de Nederlandse normen, waarden en gebruiken essentieel is om mee te kunnen doen in onze samenleving. Om te kunnen participeren is het van belang om de voorzieningen in de eigen leefomgeving te kennen en te kunnen vinden. Kan de portefeuillehouder uitleggen welke voorzieningen hiermee worden bedoeld? Wij hopen niet dat hiermee wordt bedoeld dat de nieuwkomer de weg wordt gewezen hoe men een uitkering kan krijgen. Slydregt.NU vindt het goed dat nieuwkomers worden begeleid uit eigen netwerk zolang dit niet tot segregatie leidt.

Helaas is deze integratienota incompleet. Wat gebeurt er met de nieuwkomer als deze weigert om te integreren? Bijvoorbeeld wat gebeurt er met de migrant als deze niet voldoet aan de taaleis maar wel een bijstandsuitkering ontvangt? Volgens staatssecretaris Van Ark is het nodig dat sommige mensen ’een stok achter de deur’ hebben bij het leren van de taal. Als die nu niet hun best doen om de taal te leren, komen ze daar gewoon mee weg. En wie de taal niet leert, blijft meestal op kosten van de belastingbetaler in de bijstand, weet de VVD-bewindsvrouw. Ze ziet bovendien dat mensen die een tegenprestatie voor de bijstand gevraagd wordt, weer zien dat ze nuttig zijn en zo waarschijnlijk uiteindelijk ook makkelijker weer aan het werk komen. De staatssecretaris vindt dat degene die een bijstandsuitkering ontvangt en het Nederlands niet beheerst moet worden gekort op zijn uitkering en Slydregt.NU onderschrijft het standpunt van de staatssecretaris. Wij vinden daarom deze integratienota erg vrijblijvend. Wij hopen dat de portefeuillehouder kan toezeggen dat er een paragraaf wordt toegevoegd waarin wordt aangegeven wat er gebeurt met de nieuwkomer als deze weigert te integreren en welke sancties worden ingezet om deze nieuwkomer alsnog te laten bewegen om te integreren.

Verloop debat

Een meerderheid van de raad vindt de inhoud van de integratienota te mager. Daarom heeft de raad wethouder Visser huiswerk mee gegeven om de nota meer inhoud te geven. Slydregt.NU is erg benieuwd welke aanpassingen erin komen. Helaas weten wij al dat de wethouder nieuwkomers niet wil korten op de bijstand als de nieuwkomer niet wil integreren. Het argument van de wethouder hiervoor is dat zij hier niet over gaat maar de portefeuillehouder in de Drechtsteden. Kortom Sliedrecht is niet meer baas in eigen huis. Slydregt.NU vindt dit een onwenselijke situatie. Dus hoe de kaarten er nu voorliggen gaan we in april deze integratienota wegstemmen.

Mark Jongeneel heeft het woord gevoerd tijdens dit debat.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s