Wethouder moet met bewoners in gesprek gaan

Voorzitter,

Wij hebben samen met de VVD technische vragen gesteld over de kredietaanvraag beheerprojecten. Slydregt.NU heeft de antwoorden als vaag ervaren dus wij gaan in de toekomst nog concretere vragen stellen. Wij hebben de vraag gesteld wat het zou kosten wanneer er een niet-duurzaam alternatief wordt gerealiseerd. Voor beide toepassingen op het Bonkelaarplein zijn kostenramingen opgesteld. Het verschil tussen deze ramingen is €79.800. De variant met waterdoorlatende verharding is de duurdere variant. Waarom worden in Ibabs de documenten niet geplaatst zodat de raad zelf kan kijken hoe dit verschil is opgebouwd. Voor hetzelfde geld is er gekozen voor A-merk regulieren stenen en C-merk voor de waterpasserende verharding. Dan doe je appels met peren vergelijken. Als het college kiest voor duurzaamheid en kwaliteit, dan wil Slydregt.NU het graag terug zien in de stukken.

Het college heeft een punt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft in de samenleving. Maar dan moet de gemeente dit wel duidelijk communiceren naar de Sliedrechters. Ook vindt Slydregt.NU dat er gepeild moet worden bij de inwoners van Sliedrecht of ze dit duurzaamheidsverhaal wel zien zitten. Want het is toch duurder en wordt betaald van gemeenschapsgeld. Laat dan ook weten dat je bepaalde normen moet halen zoals de klimaatstresstest. Laat de Sliedrechters dan meebeslissen. Dan krijg je draagvlak en meer begrip voor deze hogere kosten. Ook meer draagvlak voor duurzaamheid.

Slydegt.NU vindt de beantwoording op de volgende vraag van PRO Sliedrecht erg bijzonder: Hoe zijn deze wensen geïnventariseerd van de belanghebbenden van het Bonkelaarplein? Op de Middenveer ga ik niet op in omdat ik daar indirect bij betrokken ben door mijn werk. Gelukkig gaat de VVD hier verder op in. Terug naar het Bonkelaarplein. Er is gesproken met Tablis, Waardenburgh en de Rabobank maar is er ook daadwerkelijk gesproken met de bewoners (vereniging van eigenaren en huurders)? Verder viel ons nog het volgende op; na goedkeuring voor de investering wordt het plan verder afgestemd met interne en externe belanghebbenden. Het lijkt ons een beter plan om eerst draagvlak te verwerven en daarna met een uitgewerkt raadsvoorstel naar de raad te komen.

Tot slot komen we bij het laatste onderwerp: aanbesteding beheerproject. Waar ligt de splitsing tussen een aanbesteding door de Drechtsteden en een aanbesteding door gemeente Sliedrecht wordt gedaan? Want het beheer van het Bronbad de Lockhorst is door de Drechtsteden beslist. Maar deze projecten worden dan weer door Sliedrecht zelf gedaan. Kortom wij zitten nog met veel vragen dus wij hebben waarschijnlijk een schorsing nodig na de beantwoording van de portefeuillehouder om een definitief standpunt in te nemen.

Het Bonkelaarplein krijgt een opknapbeurt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s