Slydregt.NU stemt in geel hesje tegen kinderpardon

Lees hieronder waarom onze fractievoorzitter Mark Jongeneel tijdens de behandeling van een lokaal kinderpardon een geel hesje droeg.

Voorzitter,

U ziet dat Nederland verandert in een elitocratie. Een elitocratie is een kleine groep van machthebbers in de politiek, het bedrijfsleven, de rechtspraak, de bankwereld, universiteiten en de media houdt ook Nederland in haar greep. Het doel: machtsbehoud en – in het verlengde daarvan – zelfverrijking. De onderdelen van de Trias Politica werken verre van zelfstandig: de wetgevende macht volgt braaf de uitvoerende macht en de rechters sluiten zich daar geregeld bij aan. Hoezeer de elite dit ook ontkent: het evenwicht tussen de drie machten en de onderlinge onafhankelijkheid zijn ver te zoeken.

Deze groep bepaalt wat er in Nederland gebeurt op het gebied van de energietransitie, immigratiebeleid en de hervorming van het pensioenstelsel. De hardwerkende Nederlander die braaf zijn belasting betaald mag niet aan tafel aanschuiven en heeft daardoor het nakijken. Iedereen ziet dat de welvaart en veiligheid in Nederland met de maand afneemt. Bij Slydregt.NU is het Marrakesh pact en het preventieakkoord van Rutte III de druppel. Wij behoeven niet betutteld te worden op het gebied van alcoholgebruik, eetgedrag en rookgedrag. Het kabinet neemt besluiten zonder dat er met het volk wordt gesproken. Nee wij moeten volgens de dictaten uit Den Haag leven.

Op lokaal niveau begint de besluitvorming ook vormen aan te nemen die ten koste gaat van de welvaart en veiligheid van de Sliedrechter. Statushouders krijgen voorrang op woningen, er moet een kinderpardon komen (met als gevolg gezinshereniging) en een vergaande energietransitie in vorm van een warmtenet. Dit alles gaat de leefbaarheid niet ten goede komen. Wie krijgt uiteindelijk weer de rekening voor zijn kiezen de hardwerkende Sliedrechter. Wordt de Sliedrechter iets gevraagd? Nee die moet ja en amen zeggen. Deze ontwikkelingen zijn voor mij als lokale volksvertegenwoordiger genoeg redenen om kleur te bekennen in de vorm van een geel hesje en te zeggen dat het zo niet langer kan op landelijk en lokaal niveau!

Tenslotte wij stemmen om 4 redenen tegen een lokaal kinderpardon:

  1. Deze motie komt van de PKN (kerk en staat zijn gescheiden en dat moet zo blijven daarom is politieke interventie ongewenst).
  2. De wet is de wet. De politiek bemoeit zich niet met de rechtspraak.
  3. Het is een nationale zaak en geen lokale zaak.
  4. Nederland kan niet iedereen opvangen dit gaat ten koste van onze eigen inwoners, welvaart en veiligheid.

 

Onze fractievoorzitter Mark Jongeneel in een geel hesje

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s