Gedragscode integriteit

Slydregt.NU is van mening dat integer zijn en integer handelen niet lastig hoeft te zijn. Als je een welopgevoed mens bent en alle geschreven en ongeschreven regels in acht neemt, dan ben je er al voor 95%.

Voor de overige 5% zijn er regels opgesteld d.m.v. gedragscodes. Dit is een goed iets, waar bij twijfel de desbetreffende betrokkenen op terug kunnen vallen of hun handelen wel integer is. Ook kun je later nooit de discussie krijgen of je handelen integer was of niet.

De nu opgestelde gedragscodes zijn een aanvulling op de al bestaande wettelijke regels. Dus het betreft een interne regeling, welke door de raad is samengesteld. Het niet naleven van de gedragscode heeft geen rechtsgevolgen.

Kort geleden zijn er nog integriteit onderzoeken afgerond betreffende wethouders in ons dorp. We weten allemaal de uitkomst van dit onderzoek. Er mensen tijdens dit proces beschadigd en er zijn geen winnaars in dit dossier.

Sindsdien vragen wij ons af waarom wij de bewuste avond diversen keren de zin. “De volgende keer zal ik het ook zo weer doen” hebben gehoord. Dit baart Slydregt.NU dan ook heel veel zorgen. Want als je de volgende keer alles allemaal weer zo zouden doen. Wie zegt ons dan, dat we binnen 4 jaar niet weer een hele nare avond in het raadhuis hebben met elkaar?!? Wat wij wel heel erg goed vonden is dat het dossier in een openbare raadsvergadering is besproken en zodoende heel transparant was voor alle inwoners.

Wij denken dat met het opstellen van deze gedragscodes de politieke ambtsdragers zich wel bewuster maakt van integer handelen.

Voorzitter, wij vinden de gedragscodes duidelijk en goed te begrijpen. Echter missen wij ook iets in deze gedragscodes. Er staat nergens omschreven dat bij verdenking van het overtreden van de gedragscodes, men ook eerst elkaar erop aan kan spreken om zodoende misverstanden uit de lucht te halen. Dit heeft het gevolg, dat onnodig onderzoek wordt voorkomen en onderlinge verdenkingen snel uit de lucht worden gehaald.

Hierdoor komt er ook meer wederzijds begrip voor elkaars handelen en hiermee houd je elkaar ook scherp op deze codes. Nu kan het in ieder geval niet meer liggen aan verschil van inzicht. Want verder staat er naar onze mening alles er wel in beschreven.

Slydregt.NU constateert de laatste tijd toch regelmatig, dat er één bepaalde gedragscode keer op keer geschonden word. Dat is die van geheimhouding. Wat wij (en waarschijnlijk u allemaal) constateren, is dat er stukken die onder embargo aan de raad verstuurd worden, soms binnen 1 uur al op Sliedrecht24 te lezen zijn. Dus laat ik de eerste zijn die collega’s erop aanspreek, ook al weten we niet wie het is. Dit kan niet. Dit is een schande. het is strafbaar, stop ermee!!

Slydregt.NU is groot voorstander van openbaar bestuur. Wij vonden in het verleden ook deze geheimzinnigheid niet goed. Maar nu we een half jaar meedraaien in de gemeenteraad, moet ik zeggen dat ik van een hoop dossiers wel begrijpen dat die onder embargo zijn. Nu zijn het vaak dingen die uitlekken, waar weinig schade van ondervonden wordt. Maar waar ligt de grens!

Voor je het weet ligt alles op straat, met alle financiële gevolgen van dien. Dan gaat er weer een hoop gemeenschapsgeld verloren door nadere onderzoeken en lopen projecten vertraging op.

Integriteit is ook meetbaar. Onlangs vroegen wij ons niet af of vrijwilligers een VOG moeten zouden moeten tonen bij vrijwilligerswerk. Dan vraag ik me af. Waarom stellen we niet de regel op, dat alle wethouders, raadsleden en burgerraadsleden een VOG zouden moeten kunnen tonen bij hun aanstelling. Een VOG zegt niet alles, maar helpt wel. Dus de vraag is dan ook, is dit mogelijk alsnog te regelen? De aanvullende gedragscodes word door de gemeenteraad opgesteld, dus lijkt mij niet heel moeilijk dit voor elkaar te krijgen.

De gemeenteraad en B&W worden jaarlijks schriftelijk op de hoogte gehouden door de burgemeester. Dit is voor Slydregt.NU dan ook voldoende.

IMG_2414

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s