De toekomst van de bootjeshelling

Voorzitter,

Een prachtig idee over een bootjeshelling; dat een groot fiasco is geworden. Laten we beginnen dat er al vanaf 2002 een wens voor een bootjeshelling is. SGP/CU heeft dan ook in 2013 een motie ingediend om te onderzoeken of er een bootjeshelling gerealiseerd kan worden nabij het perceel Baanhoek 200/202 (Schaarhaven). Dit bleek niet haalbaar. Het lijkt dan verder ook geen enkel probleem als er in 2015 verder wordt gekeken naar een locatie in de verwachting dat de jachthaven wel de beste optie zal zijn. Het college heeft zich evenwel misrekend en moet nu met het plan stoppen na hoge kosten te hebben gemaakt voor de ontwikkeling, de realisatie van de bootjeshelling en om nog maar te zwijgen over de ambtelijke- kosten.

Waar is het fout gegaan? Slydregt.NU is van mening dat er van het begin af aan te weinig is gecommuniceerd met de belanghebbenden Er is niet voor de aanschaf van de bootjeshelling gesproken met de directe belanghebbenden zoals de bewoners van de Havenstraat en de Merwestraat. Er is destijds wel gesproken met WVS en firma van Vliet en later met firma Snel. Deze gesprekken zijn toen al niet goed verlopen. Dit zou voor het college al een reden moeten zijn geweest om voorzichtig te manoevreren. Kennelijk in de verwachting dat het allemaal wel los zou lopen, is besloten opdracht te geven tot de productie van de bootjeshelling zonder dat er een al een bestemming voor is geweest om de bootjeshelling neer te leggen. En dit is dus al niet niet goed gegaan, waarom zijn de belanghebbenden niet vanaf het begin betrokken geweest? Waarom pas na de aanschaf van de bootjeshelling?

Dat er twee informatie-avonden zijn georganiseerd voor de belanghebbenden is goed te noemen. Alleen had dit natuurlijk voor de aanschaf van de bootjeshelling plaats moeten vinden. Dit is fout. Wij vragen ons dan af: wat als er een akkoord was geweest met de bedrijven en WVS? Had het College de bootjeshelling er dan gewoon doorheen gedrukt? Zo komt het wel over, omdat de omwonenden bewust buiten het proces zijn gelaten in de fase van de besluitvorming. De aanleg van de bootjeshelling is al aangevangen. Dit is zeer slecht voor de beeldvorming. Slydregt.NU heeft onderzoek gedaan onder de wijkbewoners door langs de deur te gaan en te vragen hoe men erover denkt, daaruit maken wij op dat het draagvlak er absoluut niet is. De bootjeshelling is aangeschaft op hoop van zegen. Daarbij heeft het college geen krediet aanvraag gedaan bij de raad, waarom niet? Hoe kan het zijn dat er een bedrag van € 68.058,- (kosten voorbereiding bootjeshelling) alles bij elkaar word uitgegeven zonder toestemming van de raad? Zijn dit wel alle kosten? Waarom is de raad buitenspel gezet?

Voorzitter, hoe kan het zijn dat dit gebeurd met zulke hoge bedragen, het gaat hier niet om 15

euro of 20 euro, wat voor sommige al veel is, maar om een bedrag van € 70.218,- als volledige kosten alles bij elkaar opgeteld. Slydregt.NU vraagt zich af of dit wel het gehele bedrag is. Valt de schade niet veel hoger uit? Zijn de ontwikkelingskosten en huurkosten voor de opslag van de bootjeshelling wel inbegrepen?

Het bedrag van ten minste € 70.218,- is gemeenschapsgeld en moet nu uit het potje onvoorziene kosten gehaald worden. Slydregt.NU vindt dit veel te makkelijk. Met dit bedrag hadden verschillende sport- en gezelligheidsverenigingen in Sliedrecht geholpen kunnen worden. Als het voorstel om te stoppen word aangenomen, hoe gaat het College dan zorgen dat het bedrag terugkomt? Slydregt.NU vindt dat deze kosten niet op de Sliedrechter kunnen worden afgewenteld. Een simpel excuus is dan ook te makkelijk, het verschuilen achter de goede bedoelingen en lange levertijd is niet aanvaardbaar. Er is sprake van een slechte voorbereiding. Het college moet vanavond met een goede uitleg komen. Als deze er niet komt zal Slydregt.NU hier consequenties aan moeten verbinden.

Het voorstel om te stoppen met de bootjeshelling wordt door Slydregt.NU dan ook niet gesteund. Belofte maakt schuld! Er zal naar een andere locatie gezocht moeten worden. Verder moet de raad vanaf de eerste minuut over de voortgang worden geinformeerd. Slydregt.NU adviseert het college nu met ALLE belanghebbenden tijdig in gesprek te gaan.

2e6ec5fe-7b3c-4e80-8889-bf9e3b7d9519

Robbert van Dorst (burgerraadslid Slydregt.NU) tijdens zijn maidenspeech.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s