Woordvoering Begroting 2019

Voorzitter,

Het is voor Slydregt.NU de eerste keer dat wij de Begroting gaan bespreken. Deze Begroting is beleidsarm. Omdat wij een eenmansfractie zijn hebben we besloten om het kort te houden. Wij willen tijdens de behandeling van het College Uitvoeringsprogramma 2018 – 2022 meer ingaan op de inhoud. Daarom komen wij met een motie om aan het College verandering van beleid voor het jaar 2019 te vragen betreffende het voorrang verlenen van statushouders voor woningen.

Het zit Slydregt.NU niet lekker dat asielzoekers met een verblijfsvergunning in de gemeente Sliedrecht voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Dit is oneerlijk voor de Sliedrechters die al jaren op de wachtlijst staan en die nu weer achteraan in de rij kunnen aansluiten ten behoeve van de statushouders. De Sliedrechters hebben niet gekozen voor het open grenzen beleid van de EU en mogen daarom niet de dupe worden van dit wanbeleid. Gelukkig hoeft dit ook niet omdat in 2016 door de Tweede Kamer de automatische urgentie van statushouders bij het toewijzen van woningen geschrapt is. Daarom komt Slydregt.NU met motie “Voorrang Woningmarkt” om het college aan te sporen om statushouders niet langer te kenmerken als een urgentiecategorie voor het toewijzen van sociale huurwoningen.

Als u tegenstemt dan heeft u wat uit te leggen aan de Sliedrechter die nu op de wachtlijst staat voor een woning. Want het heeft niks met solidariteit te maken om mensen te bevooroordelen boven de ander. Dit raakt juist het gelijkheidsbeginsel die opgenomen staat in Artikel 1 van de Grondwet. Als u tegenstemt legt u ook een bom onder de verzorgingsstaat en het draagvlak van de bevolking krijgt weer een knauw om ‘’echte’’ vluchtelingen op te nemen.

Helaas is onze motie weggestemd omdat men liever kiest voor de statushouder in plaats voor de Sliedrechter. Men verschuilt zich graag achter het dictaat dat de voorrang voor statushouders moet van Den Haag en dat onze motie polarisatie in de hand werkt. Slydregt.NU denkt juist dat het voortrekken van statushouders polarisatie in de hand werkt daardoor ontstaat er terecht onbegrip bij mensen die al een lange tijd op de wachtlijst staan. Wij vinden dat mensen die op een wachtlijst staan gelijkwaardig behandelt moeten worden.

32743343_1253912781378164_7528044794677821440_n

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s