Woordvoering Strategische agenda Sociaal Domein

Voorzitter,

We zijn hier vanavond om de strategische agenda sociaal domein te bespreken.

Het sociaal domein is een ruim begrip. Vele hulpvragen vanuit de bevolking valt onder het sociaal domein. Op 25 oktober 2016 heeft u de gemeenteraad de Sociale Visie gemeente Sliedrecht

2016-2020 vastgesteld. Hieruit zijn bepaalde knelpunten naar voren gekomen die aandacht vragen en waardoor nu dit tussentijdse rapport/plan er ligt.

Ik heb het doorgelezen en vind het een zweverig verhaal. In deze Strategische Agenda wordt de sociale visie vertaald naar ‘sleutelprincipes’ Deze sleutel principes houdt eigenlijk kort in dat systeemwaardenbeter vertaald moet worden naar menswaardenmet als doel een samenleving waarin alle inwoners erbij horen, naar vermogen meedoen en een bijdrage leveren.

Tevens wil men de hulpverlening laagdrempeliger maken en makkelijker toegankelijk. Ook moet de zorg op maat worden geleverd. En men moet niet meer van instantie naar instantie lopen, maar één aanspreekpunt hebben, die alle zorgvragen kan beantwoorden. Dit is een positief streven.

Op het Bonkelaarplein moeten alle hulpinstaties onder één dak komen en zodoende dubbel werk voorkomen. Dit zal zich vertalen in makkelijker toegankelijke zorg en snellere handeling bij zorgvraag. Ook zal hierdoor naar verwachting de kosten lager worden. Dit omdat er één gebouw gedeeld wordt (dus besparing op huisvesting) en hierdoor wordt dubbel werk zo veel als mogelijk voorkomen (besparing personeelskosten) Dit is een positief en als het werkt zeker een voorruitgang.

Ook wil men de zorg zo lokaal als mogelijk gaan organiseren. Dit naar behoefte van de patiënt. Dit is ook een positief punt. Zorg moet dicht bij de mens staan!

Ook een positief punt is meer interactieve beleidsvorming. Men wil actief de wijk in en met inloopavonden in de desbetreffende wijk met de inwoners gaan praten om te kijken wat de behoefte in de wijk is. Zo kom je inderdaad goed te weten, wat er speelt in een wijk.

Maar echter lees ik onderwerpen in de strategische agenda die ik minder positief ervaar.

De instanties komen veel geld te kort omdat er veel vraag is naar hulp. Kijk maar naar jeugdhulp. Daar is diversen keren veel geld bijgelegd, maar komen nog steeds te kort. Maar daaraan is ook te zien dat de mensen die deze hulp nodig hebben, de weg naar deze instanties wel weten te vinden.

Slydregt.NU is van mening dat geld ondergeschikt is aan de vraag voor hulp. Als iemand om hulp vraagt, moet die ten alle tijden geholpen worden. Echter is de pot met geld niet altijd toereikend. Dan zou je zeggen dat er goed onderzocht wordt waardoor dit komt. Dit is ook wel gebeurt, maar dan nog wordt men verrast door de hogere kosten. Hoe kan dit?

Er is ondertussen toch al enige jaren ervaring op gedaan door de gemeente met het uitvoeren van de taak jeugdzorg. Maar toch is men jaar in jaar uit verrast door extra uitgaven waar niet van te voren rekening is gehouden in het budget.

Voorzitter,

Als je het rapport verder leest, wil men in gaan zetten op een sterk sociale structuur. Deze structuur kan soms ook beperkend zijn in de ondersteuning van onze inwoners als gevolg van o.a. financiële schotten en regels die zijn opgesteld, waardoor maatwerk niet altijd mogelijk is.

Maar voorzitter hoe moeten wij van Slydregt.NU dat zien? Bijvoorbeeld, men komt komend jaar weer geld te kort op jeugdzorg en men gaat de financiële schotten weg halen. Wordt er dan geld uit andere potjes gehaald? Of wil men gewoon één grote zak geld, waarmee ze alle afdelingen mee gaan financieren?

Als dit zo is, dan kan het zo zijn, dat men minder aandacht en geld aan eenzaamheid, mantelzorgers enz. gaan besteden om zodoende toch de vraag naar jeugdzorg te kunnen financieren. Want iemand die jeugdzorg nodig heeft, komt vaak wel direct of via via terecht bij de juiste hulpverlener. Maar iemand die eenzaam is of mantelzorger is, vraagt vaak niet om hulp en valt zodoende minder op, waardoor deze doelgroep, door tijd- en geldgebrek buiten de boot dreigen te vallen.

Tevens wordt er dus ook gezegd dat niet alleen de financiële schotten, maar ook de regels beperkend werken, waardoor ook maatwerk niet mogelijk is. Dus eigenlijk wordt er gezegd, dat we alle regels en financiële plannen overboord moeten gooien, om goed maatwerk te kunnen leveren.

Dit vindt Slydregt.NU nogal wat!

Zeker als je verderop leest: Door de focus van systeemwaarden te gaan verleggen naar menswaarden gaat dit leiden tot een andere manier van werken waarbij we gaan experimenteren, dingen anders gaan doen dan dat we het bedacht hebben. Dit heeft als gevolg dat er dingen misschien ook fout kunnen gaan. Het is dan de uitdaging om niet in de kramp te schieten en een nieuw systeem op te zetten, maar het als les te zien en hiervan te leren.

Natuurlijk zijn wij groot voorstander van out of the box denken en nieuwe dingen proberen. Maar als je eraan koppelt dat ze van plan zijn alle financiële schotten te laten vallen samen met de opgesteld regels, komt het bij mij een beetje over van: “We weten dat het huidige systeem niet goed werkt, dus we gaan gewoon weer wat proberen en dan zien we wel”.

De verwachting bestaat dat het uitvoeren van deze strategische agenda extra gelden vraagt.

Maar voorzitter wat ons van Slydregt.NU weer geruststelt, is dat het op te stellen uitvoeringsprogramma nog opgesteld dient te worden en financieel vertaald aan de raad ter besluitvorming voorgelegd zal gaan worden.

Verder lezen we dat er buurtmakelaars aangesteld gaan worden om de samenwerking en samenhorigheid in de wijk moet gaan vergroten. Maar wie zijn die buurtmakelaars? Zijn dit betaalde krachten die er een opleiding voor hebben gevolgd en het professioneel vorm gaan geven? Of worden er vrijwilligers gezocht die in de wijk, die buurtmakelaar gaan worden?

Wat ons ook op viel is dat personeel aangenomen gaat worden die mensen met een migratieachtergrond moeten gaan helpen met hun zorgvraag. Deze professionals moeten dezelfde taal spreken als de migrant en dezelfde culturele achtergrond hebben. Want in het verleden is het met tolken geprobeerd, maar dan vinden de hulpverleners niet genoeg aansluiting bij de migrant en daardoor was hulpverlenen lastig.

Maar voorzitter hoe moeten wij dat zien? Stel, er zijn nu 25 verschillende nationaliteiten in Sliedrecht, die ieder hun eigen taal en cultuur heeft. Maar gaan we dan ook 25 verschillende professionals aannemen voor hulp van deze mensen?

Wij van Slydregt.NU zijn er dan ook van overtuigd dat dit niet goed is voor de integratie. De nieuwkomers moeten zo snel als mogelijk de Nederlandse taal en cultuur leren. Dit om goed te kunnen integreren. Want zolang ze de hele dag hun eigen taal kunnen spreken en weinig in aanraking komen met de Nederlandse cultuur. Ga je ook nooit goed integreren. Dan lijkt een tolk ons toch wel een stuk goedkoper. Als deze tolk, Arabisch, Engels en Frans spreekt, dan kan het overgrote deel van de migranten geholpen worden.

Kortom er staan veel plannen en veranderingen in deze strategische agenda. Maar een manier om daar te komen is er niet. Vandaar dat we het een zweverig verhaal vinden.

Er wordt veel gezegd en de plannen zijn mooi, maar ondertussen vaag en incompleet. Daarom kijken wij ook uit naar de financiële onderbouwing en specifiekere onderbouwing van de plannen.

Wij van Slydregt.NU gaan de komende tijd dit plan goed in de gaten houden en het “proces” goed volgen.

thumbnail_IMG_9998

Cees Westerhout (burgerraadslid Slydregt.NU) tijdens zijn maidenspeech. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s