Betoog Slydregt.NU over coalitieakkoord 2018 – 2022

Voorzitter,

Laat ik beginnen de coalitie oprecht te feliciteren met het tot standkomen van de coalitie en het bereikte akkoord.

Het betreft een zeer brede coalitie, die – kennelijk – garant moet staan voor voortzetting van “oude politiek”. De partijen, die naar enige vernieuwing streven, zijn dan ook angstvallig buiten de coalitie gehouden. Het resultaat is een coalitieakkoord met de naam: ‘’Sliedrecht, een dorp om trots op te zijn!’’. De toekomst zal dit leren. Slydregt.NU is van mening dat de naam ‘’Voor elk wat wils’’ de lading van akkoord beter dekt. Het akkoord is vis, noch vlees in de ogen van Slydregt.NU. Het coalitieakkoord is vaag en het roept vele vragen op.

Slydregt.NU kan de coalitie niet volgen in haar vage duiding van “polarisatie”. De Sliedrechters en de Sliedrechtse politiek moeten in het debat alles kunnen zeggen en zijn zelfs verplicht alle tegenstellingen te benoemen. Slydregt.NU staat voor een seculiere samenleving. Nederland en ook Sliedrecht kent in haar gemeenschap vele – sterk uiteenlopende – geloven. Het is niet mogelijk deze alle eer aan te doen in de politieke besluitvorming over lokale redelijk basale kwesties.

Slydregt.NU is hoopvol gestemd over de vagelijk geduide ‘’Ja-cultuur’’. Gaan we nu dan eindelijk echt naar de Sliedrechter luisteren? Gaan we de individuele belangen van de Sliedrechter beter inventariseren? Krijgt de Sliedrechter meer ruimte voor eigen initiatieven? Komt er een bottom-up beleid? Komen er minder externe onderzoeken en nemen we onze eigen verantwoordelijkheid?  Slydregt.NU is erg benieuwd hoe deze coalitie dit beleid gaat concretiseren.

Wij gaan hierna per programmaonderdeel in op het coalitieakkoord te beginnen met het onderdeel sociaal.

Sociaal

We zijn blij dat de coalitie vindt dat de statushouders ook een bijdrage moeten gaan leveren voor de Sliedrechtse samenleving zolang zij hier in Nederland verblijven tot hun land weer veilig is om naar terug te keren. Slydregt.NU wijst erop dat de toegang tot de arbeidsmarkt voor statushouders beperkt is. Het probleem ligt niet slechts in geen dan wel geen aansluitende opleiding of ervaring, maar het probleem is veel breder. Er zullen extra maatregelen moeten worden genomen om statushouders te doen intreden in de arbeidsmarkt. De coalitie heeft de ambitie om voor 1 januari 2019 een lokaal leerwerkbedrijf te starten. Slydregt.NU is niet zo’n fan van het feit als de gemeente zich gaat manifesteren als ondernemer wij vinden dat de gemeente zich aan zijn kerntaken moet houden en daar hoort ondernemen niet bij. Slydregt.NU is tevreden dat S.O.J.S. er een extra ambulante jongerenwerker erbij krijgt zo kunnen veel problemen in een vroegtijdig stadium worden voorkomen of worden opgelost.

Economie

De coalitie vindt dat de winkelgebieden een impuls nodig hebben. Dat vinden wij ook maar de gemeente moet hier een faciliterende- en adviserende rol in spelen en zeker geen leidende rol. De aanjagers voor het verbeteren van het winkelgebied moeten echt de ondernemers zelf en de ondernemersverenigingen zijn. Zij weten het best wat er in hun markt speelt. De gemeente moet hier ver weg van blijven want dit is geen kerntaak van de gemeente. Ondernemen moet je aan ondernemers overlaten en deze hebben al moeite genoeg om het hoofd boven water te houden zonder hulp van de gemeente. Men kan als gemeente een impuls aan de winkelgebieden geven door de zondag openstelling toe te staan. Helaas kiest de coalitie daar niet voor en kiest men “weer” voor stilstand. De coalitie acht zich al erg progressief dat ondernemers boven de A15 open mogen op christelijke feestdagen zolang ze niet op zondag vallen. De coalitie gaat zelfs zo ver dat supermarkten open mogen op christelijke feestdagen die niet op zondag vallen. Zij ziet in haar vernieuwingsgezindheid echter over het oog dat zij ernstig discrimineert. Kennelijk kunnen alleen grotere MKB-ondernemingen beoordelen of zij op christelijke feestdagen geopend zullen zijn. Kleine winkeliers kunnen dit kennelijk niet beoordelen en de gemeente weet wel weer wat goed voor hen is. Wij vinden het een schande dat de kleinschalige speciaalzaken, waaronder o.a. de Turkse supermarkt Ozgur Market, dit niet zelf mogen beslissen.  Dit is gewoon discriminatie jegens de speciaalzaken c.q. kleine ondernemers. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Anno 2018 is het niet meer aan de orde dat de gemeente bepaalt wanneer het goed is voor de ondernemer dat men open is en wanneer niet. Laat de ondernemer nu eens zelf beslissen over openings- en sluitingstijden. Dit is beter voor de ondernemer en ook beter voor de gemeente.

Raadhuis
In de paragraaf over het Integraal Accomodatieplan komt de toekomst van het Raadhuis aan bod. Er wordt gesteld dat er een adequate vergaderzaal geschikt moet worden gemaakt. Slydregt.NU is hier duidelijk over; geen verhuizingen naar elders. De huidige raadzaal kan met eenvoudige middelen gemoderniseerd worden, maar een verhuizing als Raad naar een andere locatie is voor Slydregt.NU niet aan de orde. Het Raadhuis is sinds 1923 het hart van de Sliedrechtse democratie en dat zal het ook moeten blijven.

Ruimte
De coalitie wil de ontwikkeling van het Watertorenterrein versnellen. Het Watertorenterrein is echter in bezit van een projectontwikkelaar. Deze projectontwikkelaar bepaalt zelf wanneer deze gaat bouwen en de gemeente kan dan hoog of laag gaan springen de projectontwikkelaar bepaalt dat zelf!

Als men kijkt naar het onderwerp duurzaamheid dan is de coalitie duurzaam om duurzaam te zijn. De belanghebbenden worden in tegenstelling tot wat de coalitie doet geloven niet gehoord. In plaats van een brede maatschappelijk discussie in Sliedrecht onder de Sliedrechters op te starten wordt er een energiecoöperatie opgericht met middelen verkregen uit een nog niet gerealiseerde verkoop van aandelen Eneco. Kennelijk ligt aan het idee ten grondslag de gedachte dat de middelen uit energie verkregen weer moeten worden geïnvesteerd in energie. De visie van de coöperatie en het businessplan worden door de coalitie niet ingevuld. Slydregt.NU lijkt het verstandiger eerst het oor eens bij de Sliedrechter te luisteren te leggen alvorens de gemeente zich vastlegt op een onvoldragen plan met financiering door middelen in het verleden door de belastingbetaler opgebracht. Als de gemeente graag duurzaam bezig wil zijn dan moet men alles in het werk stellen dat DuPont/Chemours gesloten wordt.

Wij vinden de ambitie om Sliedrecht 10% groener te laten worden prijzenswaardig. Dit houdt hopelijk wel in dat het groendonderhoud ook goed wordt onderhouden dus dat groene vijvers en straten dadelijk ook verleden tijd zijn.

Bestuur, organisatie en veiligheid

Op het gebied van openbare orde vinden wij dat de sluitingstijden moeten worden vrijgeven op dit punt laat de coalitie het weer liggen. Wij vinden het goed dat de coalitie het aantal wijkagenten wil uitbreiden en het veiligheidsgevoel van de Sliedrechter gaat onderzoeken.

Op het gebied van samenwerking vindt Slydregt.NU dat de stedenband met Orăștie moet worden verbroken. Dit kost de gemeenschap meer geld dan het Sliedrecht oplevert. Roemenië ontvangt uit Brussel genoeg geld om het in de stad Orăștie te investeren. Ontwikkelingshulp is geen kerntaak van de gemeente Sliedrecht.

Wij verheugen ons op het feit dat de coalitie ernaar streeft dat er jaarlijks een kermis moet komen in samenhang met het Baggerfestival. Wij hopen dat de organisatie van het Baggerfestival wel op de hoogte is van dit voornemen.

Wij missen bij de paragraaf organisatie het onderwerp gemeentesecretaris terwijl dit de spil is van de gemeentelijke organisatie. Hopelijk kan de nieuwe portefeuillehouder over dit onderwerp de nodige informatie verschaffen wat de stand van zaken is betreffende deze vacature.

Financiën & belastingen

Het verstrekken van eenmalige subsidies tot en met € 5.000,- zonder minimale verantwoording daar zijn wij op tegen. Het blijft gemeenschapsgeld en ook de overheid heeft de motiveringsplicht dat men moet onderbouwen op welke gronden men subsidies verstrekt anders werkt dit cliëntelisme in de hand.

Gemiste kansen
Slydregt.NU mist ook de nodige zaken in dit coalitieakkoord.

De aanpak van de verhuftering in onze samenleving missen we in dit akkoord. Het achteloos achterlaten van afval op straat, het niet opruimen van hondenpoep en vandalisme zijn grote ergernissen in Sliedrecht. Wij hopen dat het nieuwe college keihard gaat handhaven op deze zaken zodat dit snel tot het verleden gaat behoren. Een schoon opgeruimd en heel Sliedrecht is een goed visitekaartje voor de rest van Nederland.

Daarnaast zijn wij erg benieuwd wat de toekomst is van de Bootjeshelling wij zijn erg benieuwd naar het antwoord van de nieuwe portefeuillehouder op dit onderwerp.
Slydregt.NU vindt ook dat er een relatie moet zijn tussen de gemeentelijke belastingen en het doel waarvoor deze worden geheven. Het storten van de belastinginkomsten in de algemene middelen is niet transparant voor de Sliedrechter. De belastingbetaler kan niet volgen wat er met de door hem betaalde belasting door de gemeente voor diensten worden geleverd. Slydregt.NU wijst hierbij als voorbeeld naar de hondenbelasting. Slydregt.NU heeft de stellige indruk dat hier weinig mee gebeurt ten behoeve van de hondenbezitter en vermoedt dat de innnigskosten het bedrag van de belastingen wel eens zouden kunnen  overtreffen. Slydregt.NU pleit er voor de hondenbelasting af te schaffen.

Ten Slotte

Slydregt.NU vindt dat het proces van collegevorming naar de raad, maar ook naar de Sliedrechters toe transparanter moet verlopen. U kunt van Slydregt.NU als oppositiepartij een constructieve inbreng verwachten maar als het moet kaarten wij ook politiek incorrect misstanden aan. Hierbij kunnen wij als laatste niet anders dan u veel succes en wijsheid toewensen!

IMG_9895

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s